Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkolnictwo zawodowe

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – projekt w konsultacjach

MEN - aktualności - 1 godzina 38 minut temu

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz szkoły policealnej, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Przypomnijmy, że w roku szkolnym 2017/2018 naukę w branżowych szkołach I stopnia rozpoczęli uczniowie będący absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Ostatnie postępowanie rekrutacyjne do branżowych szkół I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.

W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w branżowej szkole I stopnia organizuje się odrębne oddziały dla absolwentów gimnazjum oraz absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w branżowej szkole I stopnia rozpoczną pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. W związku z tym, projekt rozporządzenia przewiduje dla tych absolwentów nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia. Jest ona spójna z podstawą programową dla 8-letniej szkoły podstawowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.), jak również z podstawą programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami 8-letniej szkoły podstawowej (określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz. U. poz. 467).

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasach I, a w następnych latach – w kolejnych klasach tej szkoły.

W pozostałych klasach branżowej szkoły I stopnia w oddziałach dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, tj.
– w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I, II i III,
– w roku szkolnym 2020/2021 w klasach II i III,
– w roku szkolnym 2021/2022 w klasach III.

Projekt rozporządzenia przewiduje również drobną korektę w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w części opisującej treści nauczania – wymagania szczegółowe dla przedmiotu matematyka

Projekt nowelizacji rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkolnictwo branżowe i edukacja włączająca – wizyta wiceminister edukacji w Rzeszowie i Przemyślu

MEN - aktualności - pon., 19/03/2018 - 12:59

Zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego oraz edukacja włączająca, a także kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – to główne tematy poniedziałkowej wizyty Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w województwie podkarpackim.

19 marca br. w Rzeszowie wiceszefowa MEN wzięła udział w otwarciu wojewódzkiej konferencji pt. „Zawód-perspektywa na przyszłość”.  W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym obecni byli dyrektorzy szkół zawodowych, współpracujący z nimi pracodawcy, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, obecni koordynatorzy ds. szkolnictwa zawodowego przy kuratorze oświaty, dyrektorzy z Rady ds. Szkolnictwa Zawodowego powołani przez ministra edukacji.

W swoim przemówieniu wiceminister Marzena Machałek wskazała, że MEN będzie dążyło do tego, aby w każdym powiecie było dobrze zorganizowane doradztwo zawodowe.

– W kształcenie zawodowe muszą się włączyć wszystkie zainteresowane strony – pracodawcy, szkoły, samorządy i ministerstwa. Pracodawca  powinien być obecny nie tylko w uczeniu praktycznym zawodu czy opracowaniu podstaw programowych, ale również w doradztwie zawodowym, promocji zawodu i kształceniu nauczycieli – powiedziała Sekretarz Stanu w MEN. – Szkoły branżowe i technika muszą przyciągać młodych ludzi. Natomiast młodzi muszą wiedzieć, po co idą do tego typu szkoły – dodała Marzena Machałek.

Z kolei w Przemyślu wiceminister edukacji uczestniczyła w konferencji pt. Edukacja włączająca, kształcenie i rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zmieniającej się szkole”. Wydarzenie to skierowane zostało do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Podczas swojego wystąpienia i dyskusji z uczestnikami, wiceszefowa MEN podkreślała, że edukacja włączająca nie jest nastawiona tylko na ucznia z niepełnosprawnościami.

– To edukacja dialogu i akceptacji, w której każdy uczeń i każdy nauczyciel może znaleźć swoje miejsce – wskazała wiceminister edukacji. – Każdy człowiek, niezależnie od swoich ograniczeń, ma określone talenty. Szczególną troską otaczamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowujemy nauczycieli do pracy z uczniami, tworzymy dla nich określone narzędzia – dodała.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN powiedziała również, że najlepszym terapeutą jest kolega z ławki i właśnie tak należy rozumieć edukację włączającą.

– Ta edukacja jest potrzebna uczniom z niepełnosprawnościami, ale też temu koledze w ławce, który uczy się odpowiedzialności, pomocy, przygotowuje się do życia w społeczeństwie – powiedziała wiceminister edukacji.

W konferencji w Przemyślu zorganizowanej przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu uczestniczyła również Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Olimpiada Matematyczna Juniorów – finał z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 19/03/2018 - 11:30

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w niedzielę, 18 marca br. wziął udział w finale XIII edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów skierowanej do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.

Uroczyste podsumowanie zawodów odbyło się w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W zawodach pierwszego stopnia wzięło udział ponad 10 000 uczniów. Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się 13 stycznia br. w 11 miastach w Polsce, zakwalifikowano 1216 uczniów. Z kolei do udziału w finale wyłoniono 127 uczniów.

W zawodach drugiego i trzeciego stopnia uczniowie rozwiązywali po pięć zadań o różnym stopniu trudności. W finale przyznano 10 nagród pierwszego stopnia. Wśród nagrodzonych znalazła się trójka uczniów, którzy zarówno w zawodach drugiego stopnia jak i w zawodach trzeciego stopnia uzyskali maksymalną liczbę punktów. Są to: Juliusz Banecki z Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum w Gdańsku, Łukasz Marek Orski z Zespołu Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu oraz Kornel Sikora z oddziałów gimnazjalnych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Pełna lista laureatów tegorocznej edycji dostępna jest na stronie: www.omj.edu.pl/laureaci-xiii

Ponadto wytypowano uczniów, którzy reprezentować będą Polskę na VII Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych. Są nimi: Juliusz Banecki (gdańskie Autonomiczne Gimnazjum w Gdańsku), Cezary Mikołaj Botta (Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy), Adam Tomasz Dankowiakowski (Społeczne Gimnazjum nr 1 STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie), Kosma Jan Kasprzak (Oddziały gimnazjalne w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu), Łukasz Marek Orski (Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu) i Kornel Sikora (Oddziały gimnazjalne w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie).

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Fot. Adam Klemens

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź wizyty wiceminister Marzeny Machałek w Rzeszowie i Przemyślu

MEN - aktualności - ndz., 18/03/2018 - 18:39

Zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego oraz edukacja włączająca – to główne tematy poniedziałkowych wydarzeń w Rzeszowie i Przemyślu, w których weźmie udział Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Jutro, 19 marca br. o godz. 9:00 w Rzeszowie wiceszefowa MEN uczestniczyć będzie w otwarciu wojewódzkiej konferencji pt. „Zawód-perspektywa na przyszłość”. W konferencji wezmą udział dyrektorzy szkół zawodowych, współpracujący z nimi pracodawcy, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, obecni koordynatorzy ds. szkolnictwa zawodowego przy kuratorze oświaty, dyrektorzy z Rady ds. Szkolnictwa Zawodowego powołani przez MEN.

Miejsce: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. Józefa S. Pelczara, ul. Witolda 11A, Rzeszów.

Uwaga media:

 • O godz. 9.00 planowane jest wystąpienie wiceminister edukacji.
 • Nie przewidujemy indywidualnych wypowiedzi dla mediów.

Z kolei w Przemyślu o godz. 11:00 wiceminister Marzena Machałek uczestniczyć będzie w konferencji pt. Edukacja włączająca, kształcenie i rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zmieniającej się szkole”. Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. W trakcie spotkania przewidywane jest wystąpienie wiceminister Marzeny Machałek.

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a.

Dodatkowych informacji udziela Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, email: biuro.prasowe@men.gov.pl.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Toruniu i Gronowie – promocja szkolnictwa zawodowego

MEN - aktualności - sob., 17/03/2018 - 15:46

Minister Anna Zalewska w piątek, 16 marca br. była gościem II Toruńskiego Forum Zawodowców. Celem tego wydarzenia jest promocja kształcenia branżowego przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i uczelniami.

Otwarcia Forum w obecności szefowej MEN dokonał Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

– Wspieramy takie działania jak te w Toruniu. Chcemy docierać zarówno do uczniów, jak i ich rodziców. W 80 procentach to właśnie rodzice decydują o tym, jaką szkołę wybierze młody człowiek. gdzie młody człowiek idzie do szkoły – wskazała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że 6 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się Kongres „Dobry Zawód”, podczas którego MEN zaprezentuje ostatnie zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Nowe rozwiązania mają doprowadzić do tego, aby szkoły branżowe były elastyczne i na stałe związane z pracodawcą.

– Chcemy, żeby pracodawca uczestniczył w procesie edukacji, a młody człowiek, po zakończeniu edukacji, był gotowy do podjęcia pracy czy założenia własnej firmy – dodała szefowa MEN.

Jednym z głównych tematów Forum była promocja kształcenia branżowego przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i uczelniami. Założeniem konferencji jest przede wszystkim wsparcie młodzieży w wyborze ścieżki kariery, propagowanie rozwoju przedsiębiorczości, a także promocja sukcesów toruńskich szkół w zakresie szkolnictwa branżowego i technicznego. Forum było skierowane do uczniów klas gimnazjalnych, szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych, pracodawców, a także samorządowców.

W programie II Forum Zawodowców w Toruniu znalazły się między innymi warsztaty przygotowane i prowadzone przez toruńskie szkoły zawodowe, punkty doradztwa zawodowego oraz stoiska promujące ofertę edukacyjną lokalnych szkół zawodowych. Wśród atrakcji były także spotkania z doradcami zawodowymi, stoliki branżowe oraz pokazy z udziałem zaproszonych przedsiębiorców. W ramach swoich stoisk promowali oni przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi.

Podczas wydarzenia odbył się także panel dyskusyjny poświęcony budowaniu sieci współpracy sprzyjających kształceniu kadr zawodowych, czyli połączeniu edukacji, samorządu i biznesu. W dyskusji z przedstawicielami środowiska oświaty zawodowej udział wzięła szefowa MEN. Jednym z punktów dyskusji była prezentacja raportu z przeprowadzonych na zlecenie Centrum Wsparcia Biznesu badań focusowych, mających na celu poznanie motywacji młodzieży do kontynuacji nauki w szkołach branżowych i technicznych.

Wcześniej, minister Anna Zalewska odwiedziła Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Podczas wizyty w szkole szefowa MEN rozmawiała z uczniami, dyrekcją oraz nauczycielami o szkolnictwie branżowym i technicznym, a także o tym, dlaczego warto uczyć się w technikum lub branżowej szkole.

Szkoła w Gronowie ma uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego. Przeprowadzane są tu praktyczne i teoretyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Atutem szkoły są dobrze wyposażone pracownie, w których uczniowie zdobywają zawody potrzebne na rynku pracy.

Podczas wizyty w Toruniu i Gronowie szefowej MEN towarzyszył Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoły z sześciu województw otrzymają dostęp do szybkiego internetu

MEN - aktualności - pt., 16/03/2018 - 16:06

Blisko 4,7 tys. lokalizacji budynków oświatowych, czyli 92 proc. szkół z sześciu województw, objętych jest rozpisanym właśnie przez NASK przetargiem na transmisję danych. Zgodnie z założeniami rządowego programu 1,5 tys. lokalizacji zostanie podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej już w 2018 roku.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Ma on zapewnić wszystkim szkołom w Polsce dostęp do szybkiego internetu, o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Do tego dołączony będzie pakiet usług związanych z bezpieczeństwem. W kraju obecnie funkcjonuje około 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych, znajdujących się w 19,5 tys. lokalizacji.

Z ankiet i konsultacji przeprowadzonych m.in. przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że pomiędzy szkołami z obszarów wiejskich (lub słabo zaludnionych) a szkołami z dużych miast, występują znaczące różnice w dostępie do szerokopasmowego internetu. To duża przeszkoda w edukacji, bo sprawnie działająca sieć i jej zasoby są wielką szansą dla rozwoju uczniów. Szerokopasmowy internet zapewnia dostęp do identycznych edukacyjnych materiałów cyfrowych i nowoczesnych metod nauczania, niezależnie od wielkości i położenia miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Pierwsze prace obejmą sześć województw

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy. Jest on odpowiedzialny za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK, poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

NASK PIB ogłosił właśnie przetarg na „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Postępowanie obejmie zasięgiem blisko 92 proc. szkół w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podlaskim.

Z założeń ustawy o OSE wynika, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji. Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie już ponad 12 tys. miejsc, to pierwsze postępowanie obejmuje aż 4,7 tys. lokalizacji. Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych.

Finansowanie i nowy sprzęt dla szkół

Koszty uruchomienia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oszacowano na blisko 500 mln zł – środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jej funkcjonowanie, w tym zakup usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnego dostępu do internetu, to szacunkowo wydatek rzędu ponad 1,3 mld zł. Dzięki inicjatywie minister edukacji Anny Zalewskiej w perspektywie 10 lat projekt ma zapewnione finansowanie z budżetu państwa (od 2022 roku to kwota ok. 164 mln zł rocznie).

Dostęp do internetu to jednak nie wszystko.  Między innymi za sprawą ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rządowego programu „Aktywna Tablica” prowadzone są działania, które mają na celu wymianę przestarzałego sprzętu w placówkach oświatowych na nowy. Szkoły podstawowe (publiczne i prywatne) zostaną wyposażone m.in. w interaktywne tablice, monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Na ten cel przeznaczono blisko 280 mln zł. Do tej pory wsparcie finansowe otrzymało już ponad 5,6 tys. szkół. W sumie do 2019 roku wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne będzie ponad 15,5 tys. szkół w Polsce i za granicą.

OSE doceniona na świecie

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej prowadzony jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wspólna inicjatywa została doceniona przez międzynarodowe gremia telekomunikacyjne, a przede wszystkim przez internautów z całego świata. Ci ostatni głosowali na OSE i inne, najlepsze projekty technologiczno-cyfryzacyjne w ogólnoświatowym, prestiżowym konkursie WSIS Prizes, organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 marca w Genewie.

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został jednym z najbardziej docenionych w ramach WSIS Prizes 2018 – konkursu organizowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

Już 20 marca br. okaże się czy wspólnej inicjatywie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz NASK, uda się powtórzyć sukces z edycji WSIS Prizes 2015, kiedy to Polska została uhonorowana, za projekt ,,Latarnicy Polski”. Dziś wiemy, że OSE znalazło się w TOP 5 projektów w swojej kategorii, co oznacza, że było jednym z 5 projektów, na które oddano największą liczbę głosów z całego świata.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Młodzieżowa Rada 2018” – konkurs Ministra Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pt., 16/03/2018 - 14:00

Zachęcamy do udziału w konkursie „Młodzieżowa Rada 2018” organizowanym przez MEN z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Projekt skierowany jest do działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz młodzieżowych rad dzielnic.

Zapraszamy młodzieżowe rady do pokazania swojej aktywności. Chcemy poznać i wyróżnić najaktywniejsze młodzieżowe rady w Polsce.

Głównymi założeniami konkursu są m.in.:

 • promocja idei samorządności wśród młodzieży,
 • popularyzacja i upowszechnianie świadomości obywatelskiej,
 • promowanie aktywności społecznej i lokalnej,
 • aktywizacja młodzieżowych rad.

Co musi zrobić młodzieżowa rada, aby zgłosić się do udziału w konkursie?

 • zapoznać się z regulaminem konkursu,
 • przygotować film (180 sekund) lub prezentację (18 slajdów),
 • wypełnić informację o aktywności rady,
 • wysłać zgłoszenie wraz z załącznikami do 3 kwietnia 2018 r., do godz. 10:00 na adres: rada2018@men.gov.pl.

Przy ocenie zgłoszeń weźmiemy pod uwagę m.in. podejmowanie działań na rzecz młodzieży, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w środowisku lokalnym, a także ciekawy sposób ujęcia tematu w filmie lub prezentacji multimedialnej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 17 kwietnia 2018 r., o czym poinformujemy na stronie internetowej MEN.

 

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Informacja o aktywności rady

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

 

Zapraszamy do udziału!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz...

MEN - aktualności - pt., 16/03/2018 - 13:14

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

Wizyta minister edukacji narodowej w Toruniu – zapowiedź

MEN - aktualności - czw., 15/03/2018 - 19:33

Jutro, w piątek 16 marca Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska będzie gościem II Toruńskiego Forum Zawodowców. O godz. 11.00 przewidywane jest wystąpienie minister edukacji.

Miejsce: Centrum Targowe PARK, ul. Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń

Uwaga media:

 • Przewidywany jest udział mediów na zasadzie foto opp.
 • Nie przewidujemy indywidualnych wypowiedzi dla mediów.

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, email: biuro.prasowe@men.gov.pl.

Jednym z głównych tematów Forum będzie promocja kształcenia branżowego przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i uczelniami. Celem forum jest wsparcie młodzieży w wyborze ścieżki kariery, propagowanie rozwoju przedsiębiorczości, a także promowanie sukcesów toruńskich szkół w zakresie szkolnictwa branżowego i technicznego. Forum jest skierowane do uczniów z klas gimnazjalnych, uczniów szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych, pracodawców, samorządowców.

Więcej informacji na temat Forum w Toruniu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Edukator 2018 – debata edukacji z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - czw., 15/03/2018 - 15:37

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 15 marca br. wzięła udział w konferencji Edukator 2018 dotyczącej wdrażanym obecnie zmianom w systemie edukacji.

Podczas czwartkowej debaty zorganizowanej przed redakcję „Rzeczpospolitej” w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego obecny był również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Jak podkreślali organizatorzy konferencji EDUKATOR 2018, miniony rok był czasem dużych zmian w polskim systemie edukacji. We wrześniu 2017 roku weszła w życie reforma oświaty przygotowana przez MEN, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało założenia zmian w szkolnictwie wyższym. Zdaniem organizatorów, początek 2018 roku to dobry termin, aby podsumować stan reform, dokonać pierwszej analizy ich skuteczności i omówić konieczne korekty.

Minister Anna Zalewska podczas swojego wystąpienia przedstawiła dalsze zmiany w systemie oświaty, który powinien być ciągle dostosowywany do zamieniającego się społeczeństwa.

– Jestem zdeterminowana, aby zmieniać system doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest to konieczne i kluczowe do podnoszenia jakości edukacji. Akredytujemy już placówki, które kształcą nauczycieli. Trzeba też podnieść rangę i jakość szkoleń, w których udział biorą nauczyciele – powiedziała szefowa MEN. – Musimy też stworzyć taki system edukacji, który byłby bardzo elastyczny i na bieżąco reagowałby na zmiany.  Trzeba znaleźć równowagę pomiędzy indywidualizacją procesu nauczania, a nauką pracy w grupie i współpracą między uczniami, rodzicami i nauczycielami – wskazała minister Anna Zalewska.

Podczas konferencji minister edukacji podsumowywała dyskusje poświęcone systemowi edukacji formalnej – od szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania, jakie elementy należy zmienić, aby szkoła tak kształciła młodych ludzi, żeby ich umiejętności były dostosowane do potrzeb zarówno dalszego procesu edukacji, jak i rynku pracy.

Dyskutowano m.in. o tym, jaka jest wizja rozwoju edukacji w Polsce na następne 10-20 lat, jak przyciągać najlepszych kandydatów do zawodu nauczyciela oraz jak ma wyglądać system kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego szkolnictwa branżowego, uczestnicy konferencji rozmawiali również o tym, w jaki sposób obecny model szkolnictwa zawodowego powinien być dalej reformowany i dostosowywany do potrzeb pracodawców. Wskazywano również rolę uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw w kształceniu oraz dokształcaniu nauczycieli zawodu.

Przygotowanie kadr dla branży transportu lotniczego – spotkanie w MEN z przedstawicielami z LS Airport Services

MEN - aktualności - czw., 15/03/2018 - 14:24

We wtorek, 13 marca br. w MEN odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spółki LS Airport Services (LSAS) – polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się obsługą naziemną samolotów na warszawskim Lotnisku Chopina, a także w portach lotniczych w Krakowie, Katowicach, Gdańsku oraz w Modlinie.

W spotkaniu prowadzonym przez dyrekcję Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN uczestniczyli: Marcin Opaliński – prezes zarządu LS Service, Marcin Świegocki – dyrektor Biura Zarządu LS Airport Services, a także przedstawiciele Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Podczas spotkania poruszono problematykę braku fachowców na rynku pracy oraz działań niezbędnych do przygotowania pracowników na potrzeby obsługi naziemnej samolotów, pasażerów oraz ich bagaży w polskich portach lotniczych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście planowanej w najbliższych latach budowy największego przedsięwzięcia infrastrukturalnego w historii kraju, jakim będzie Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

Prezes LS Airport Services wyraził pełne poparcie dla działań MEN mających na celu odbudowę i rozwój kształcenia zawodowego. Spółka zadeklarowała gotowość do ścisłej współpracy z resortem w tym zakresie. Pierwsze wspólne działania zostały już podjęte. Firma LS Airport Service aktywnie uczestniczy w przygotowaniu podstaw programowych dla zawodów branży transportu lotniczego. Dodatkowo spółka jest również gotowa włączyć się w działania służące zwiększeniu atrakcyjności oraz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego. Zakres dalszej współpracy zostanie dookreślony w najbliższych tygodniach w postaci wspólnego listu intencyjnego.

Departement Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Organizacja rekolekcji wielkopostnych – informacja MEN

MEN - aktualności - czw., 15/03/2018 - 12:35

W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych przypominamy o głównych zasadach wynikających z przepisów oświatowych.

Zgodnie z przepisami uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych, aby uczestniczyć w trzydniowych rekolekcjach wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów z zajęć szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów, może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych.

Warto podkreślić również, że dyrektor szkoły jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ogłoszenie nowych konkursów w ramach POWER 2014-2020

MEN - aktualności - śr., 14/03/2018 - 16:39

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła trzy konkursy w ramach Działań 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty oraz 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i udziału w projektach.

 1. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Pełna treść ogłoszenia o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się TUTAJ.
 2. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Pełna treść ogłoszenia o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się TUTAJ.
 3. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania u uczniów kluczowych kompetencji, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy – dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole. Pełna treść ogłoszenia o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się TUTAJ.

Ogłoszenia o konkursach, zgodnie z obowiązkiem ich publikacji, zostały zamieszczone również na stronach www.efs.men.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zapraszamy do udziału.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finał 61. Olimpiady Astronomicznej

MEN - aktualności - śr., 14/03/2018 - 15:39

Zakończył się centralny etap 61. Olimpiady Astronomicznej. Zawody zostały rozegrane w dniach 8-11 marca br. w Planetarium Śląskim w Chorzowie.

Łącznie do rywalizacji w Olimpiadzie Astronomicznej przystąpiło 135 uczniów z całej Polski, z których 62 awansowało do kolejnego etapu. W finale rywalizowały 22 osoby.

Najlepsza okazała się Anna Olechowska – uczennica III klasy II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Jasienicy w Warszawie. Drugie miejsce zajął Kornel Księżak z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Na trzecim miejscu ex aequo uplasowali się:

• Wojciech Kolesiński (XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie);
• Jurand Prądzyński (IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie);
• Patryk Skrzeczkowski (I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim).

Zwycięzcy olimpiady będą reprezentowali nasz kraj na 12. Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki.

Celem Olimpiady Astronomicznej jest pogłębienie wiedzy z zakresu astronomii, fizyki i astronomicznych aspektów geografii. Zadania konkursowe nawiązują często do najnowszych wydarzeń astronomicznych. Wymagają również od uczestników wielu obliczeń rachunkowych i sprawnego warsztatu matematycznego.

Podczas zawodów finałowych uczniowie rozwiązują m.in. zadanie sprawdzające znajomość wyglądu nieba pod sztucznym niebem planetarium. Przy sprzyjających warunkach astronomicznych młodzi naukowcy dokonują także samodzielnej obserwacji astronomicznej.

Olimpiada Astronomiczna jest organizowana przez Planetarium Śląskie w Chorzowie przy wsparciu finansowym m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pełną listę finalistów można znaleźć tu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów!

Fot. Planetarium Śląskie

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Przygotowanie kadr dla branży transportu lotniczego – spotkanie w MEN z przedstawicielami z LS Airport Services

MEN - aktualności - śr., 14/03/2018 - 13:46

We wtorek, 13 marca br. w MEN odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spółki LS Airport Services (LSAS) – polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się obsługą naziemną samolotów na warszawskim Lotnisku Chopina, a także w portach lotniczych w Krakowie, Katowicach, Gdańsku oraz w Modlinie.

W spotkaniu prowadzonym przez dyrekcję Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN uczestniczyli: Marcin Opaliński – prezes zarządu LS Service, Marcin Świegocki – dyrektor Biura Zarządu LS Airport Services, a także przedstawiciele Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Podczas spotkania poruszono problematykę braku fachowców na rynku pracy oraz działań niezbędnych do przygotowania pracowników na potrzeby obsługi naziemnej samolotów, pasażerów oraz ich bagaży w polskich portach lotniczych. Ma to szczególne znaczenie w kontekście planowanej w najbliższych latach budowy największego przedsięwzięcia infrastrukturalnego w historii kraju, jakim będzie Centralny Port Komunikacyjny (CPK).

Prezes LS Airport Services wyraził pełne poparcie dla działań MEN mających na celu odbudowę i rozwój kształcenia zawodowego. Spółka zadeklarowała gotowość do ścisłej współpracy z resortem w tym zakresie. Pierwsze wspólne działania zostały już podjęte. Firma LS Airport Service aktywnie uczestniczy w przygotowaniu podstaw programowych dla zawodów branży transportu lotniczego. Dodatkowo spółka jest również gotowa włączyć się w działania służące zwiększeniu atrakcyjności oraz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego. Zakres dalszej współpracy zostanie dookreślony w najbliższych tygodniach w postaci wspólnego listu intencyjnego.

Olimpiada Statystyczna – finał z udziałem wiceministra Maciej Kopcia

MEN - aktualności - wt., 13/03/2018 - 16:34

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć we wtorek, 13 marca br. wziął udział w finale drugiej edycji Olimpiady Statystycznej 2017/2018.

W tegorocznych zmaganiach udział wzięło blisko 2 600 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W centralnym etapie Olimpiady uczestniczyło 30 uczniów. Podczas wtorkowej uroczystości uhonorowani zostali uczniowie z najwyższymi wynikami w zawodach.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślił, że udział uczniów w zmaganiach konkursowych pozwala na doskonalenie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osobiście pogratulował najlepszym finalistom, podziękował ich nauczycielom i rodzicom, a także organizatorom za wspieranie uczniów zdolnych.

Obszary tematyczne Olimpiady Statystycznej obejmują m.in. metody i organizację badań statystycznych, analizę struktury, współzależności oraz dynamikę zjawisk masowych, podstawy rachunku prawdopodobieństwa oraz przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie.

Organizatorem olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Spośród uczestników w ramach trójstopniowej rywalizacji zostanie wyłonione grono 30 finalistów.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konkurs Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

MEN - aktualności - wt., 13/03/2018 - 14:43

Zachęcamy do udziału w konkursie na realizację w latach 2018-2019 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Organizatorem przedsięwzięcia jest dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Termin nadsyłania wniosków mija 30 marca br.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało do konkursu zadania dotyczące m.in. rozpoznania problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Wśród ujętych zagadnień są również te dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla pracowników oświaty, a także przygotowania materiałów edukacyjnych z zakresu tej problematyki dla rodziców i nauczycieli.

Na konkurs przeznaczono łącznie 3 151 609 zł.

Wnioski konkursowe należy składać do końca marca za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
ul. Dereniowa 52/54,
02-776 Warszawa

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl, bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103,104.

Więcej informacji na stronie www.narkomania.gov.pl/portal?id=7503302

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Dzień Matematyki – wizyta szefowej MEN w szkołach w Ćmińsku i Końskich

MEN - aktualności - wt., 13/03/2018 - 12:49

Z okazji Dnia Matematyki, który obchodzony jest 12 marca, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła dwie szkoły w województwie świętokrzyskim, w których uczestniczyła w kółkach matematycznych.

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Ćmińsku szefowa MEN wzięła udział w zajęciach matematyki z II klasą gimnazjum, przygotowanych przez Jolantę Korbę, nauczycielkę matematyki, która od wielu lat jest opiekunem koła matematycznego. Tematem zajęć było zastosowanie matematyki w innych dziedzinach życia. Uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, rywalizowali w meczu matematycznym. Rozwiązując zadania, korzystali z programów komputerowych i tablicy interaktywnej.

Uczniowie szkoły w Ćmińsku, która w tym roku obchodzi stulecie istnienia, każdego roku biorą udział w konkursach przedmiotowych i odnoszą znaczące sukcesy. Obecnie w szkole jest realizowany projekt Do(Roboty). Jego celem jest podnoszenie wiedzy z przedmiotów przyrodniczych. W ramach programu uczniowie będą także uczyli się konstruowania prostych robotów.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich minister Anna Zalewska uczestniczyła w zajęciach Koneckiego Koła Matematycznego zatytułowanych „Wzór Herona z wykorzystaniem okręgu dopisanego”. Kółko poprowadził Paweł Dziuba. W zajęciach wzięło udział 12 licealistów, którzy przygotowują się do olimpiady.

Zajęcia Koneckiego Kółka Matematycznego cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i są prowadzone na 3 poziomach merytorycznych w wymiarze: 2 godzin na poziomie początkującym, 3 na poziomie średniozaawansowanym i 4 na poziomie zaawansowanym. Biorą w nich udział młodzi ludzie nie tylko z powiatu koneckiego, ale także całego województwa świętokrzyskiego. Zajęcia odbywają się we czwartki i soboty.
Kółko organizuje także kilkudniowe warsztaty dla uczniów z całej Polski. Zajęcia odbywają się w Sielpi koło Końskich oraz na Świętej Katarzynie. Podczas warsztatów uczniowie rozwiązują problemy matematyczne, słuchają wykładów i rozgrywają mecze matematyczne.

Uczestnicy kółka to zwycięzcy najbardziej prestiżowych konkursów i olimpiad matematycznych. W ubiegłym roku uczeń II Liceum Ogólnokształcącego Maciej Dziuba zdobył brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Rio de Janeiro.

W 2017 r. pięciu (na sześciu) reprezentantów Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej to uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach lub warsztatach zorganizowanych przez Koneckie Kółko Matematyczne. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, doceniając działalność matematyczną na terenie Końskich, zaproponowali zorganizowanie centralnego etatu olimpiady matematycznej w 2017 r.

Warto uczyć się matematyki i dlatego też jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w tym roku szkolnym jest podniesienie jakości edukacji matematycznej w szkołach obok przyrodniczej i informatycznej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Edukacja dla zdrowia – konferencja w Kielcach z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - pon., 12/03/2018 - 14:22

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś, 12 marca br. udział w konferencji „Edukacja dla zdrowia”. Poniedziałkowe spotkanie to efekt podpisanej w styczniu br. przez szefową MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w szkołach.

Obie instytucje zadeklarowały organizację cyklu konferencji o promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w nich zostali zaproszeni kuratorzy oświaty, wojewodowie, przedstawiciele wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele szkolnych rad rodziców.

Podczas konferencji w Kielcach uczestnicy dyskutowali m.in. o promocji zdrowego stylu życia w kontekście przepisów prawa, upowszechnianiu idei programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku szkolnym.

Przedstawiono również programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozmawiano także o programach edukacyjnych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Omówiono ponadto wybrane zagadnienia z zakresu nadzoru Inspekcji w szkołach i placówkach oświatowych.

– Żyjemy w zmieniających się czasach, w których musimy się nieustannie uczyć. Nie wystarczy napisać przepisy, trzeba nauczyć się ich stosowania w praktyce. Do dyskusji zapraszamy przedstawicieli wielu środowisk, by wspólnie rozmawiać, konsultować i nauczyć się, jak najlepiej zadać o zdrowie uczniów. Myślę tu zarówno o instytucjach państwowych, jak również dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców – podkreśliła minister Anna Zalewska.

– Musimy zadbać o to, aby uczniowie nie nosili ciężkich plecaków. Przypominamy dyrektorom, że powinni zapewnić uczniom miejsce w szkole, w którym będą mogli zostawić podręczniki. W większości szkołach już są szafki na podręczniki i przybory szkolne. Przekonujemy także wydawców, by tworzyli do każdej wersji papierowej podręcznik elektroniczny, który będzie dostępny dla nauczyciela podczas lekcji – podkreślała minister edukacji.

Szefowa MEN skierowała dziś również dotyczący zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

– Wysłałam dzisiaj do dyrektorów i nauczycieli list, w którym zaznaczam, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Planujemy w tym roku przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w której przybliżymy problem przeciążonych tornistrów i pokażemy jego wpływ na zdrowie dziecka. Chcemy, uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków, a także zaapelować o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci – powiedziała minister edukacji.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że na przełomie maja i czerwca zostanie zorganizowany kongres pod hasłem „Dobra opieka”, podczas którego MEN zaprezentuje nowe rozwiązania dotyczące zdrowia ucznia, w tym opieki stomatologicznej, żywienia dzieci w szkole. Kongres będzie również podsumowaniem zainaugurowanego dzisiaj w Kielcach cyklu konferencji regionalnych o opiece zdrowotnej w szkołach.

– Zależy nam na opinii wszystkich uczestników spotkań, chcę wspólnie z nauczycielami, dyrektorami szkół, rodzicami, ale również z medykami, wypracować najlepsze rozwiązania. Chcemy ten rok szkolny zakończyć pokazaniem rozwiązań, dzięki którym zostanie zbudowana nowoczesna i bezpieczna szkoła – zaznaczyła minister edukacji.

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach zainaugurowało cykl 16 konferencji w regionach. Uczestniczyło w nim ponad 250 osób z województwa świętokrzyskiego: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektorzy szkół i ośrodków metodycznych, nauczyciele, rodzice.

W spotkaniu wzięli udział także: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Zastępca Inspektora Sanitarnego Grzegorz Hudzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielacach, Komendy Wojewódzkiej Policji, pracownicy naukowi Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci

MEN - aktualności - pon., 12/03/2018 - 12:24

Dziś, 12 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników oświaty, w którym zaznaczyła konieczność przeciwdziałania zjawisku przeciążonych tornistrów. Minister edukacji podkreśliła, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem.

W związku z tym minister Anna Zalewska zaapelowała do dyrektorów i nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na m.in.: zapewnienie uczniom odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej i równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, a także noszenie przez dzieci jedynie niezbędnych podręczników oraz zeszytów w danym dniu zajęć lekcyjnych.

Poniżej pełna treść listu.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Każdego dnia troszczymy się o to, aby nasi uczniowie we właściwy sposób dbali o swoje zdrowie. Wiemy, że odpowiednio wyrobione wśród dzieci już od najmłodszych lat nawyki związane z edukacją prozdrowotną pozwolą na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej w przyszłości.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Planujemy w tym roku przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w której przybliżymy problem przeciążonych tornistrów i pokażemy jego wpływ na zdrowie dziecka. Chcemy, uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków, a także zaapelować o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci.

Warto zauważyć, że problem przeciążonych tornistrów szkolnych wynika z kilku przyczyn.

Dzieci często noszą w plecakach więcej podręczników i zeszytów niż te, które wynikają z zajęć lekcyjnych w danym dniu. W tornistrach uczniów możemy znaleźć wszystko to, co lubią, co wydaje im się potrzebne i ważne, m.in. słowniki, pamiętniki, zabawki, gry. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z tego, że każda dodatkowa rzecz w plecaku, to zbędny i szkodliwy ciężar.

W związku z tym zwracamy się do Państwa ze szczególnym apelem, aby:

 • Wymagać od uczniów noszenia tylko niezbędnych podręczników i zeszytów w danym dniu zajęć lekcyjnych;
 • Przekazywać dzieciom i ich opiekunom rzetelną wiedzę na temat profilaktyki wad postawy;
 • Zapewnić uczniom odpowiedni poziom aktywności fizycznej;
 • Rozmawiać z uczniami i rodzicami o tym, że waga plecaka ma znaczenie i uwrażliwiać ich na ten problem;
 • Pamiętać, że praca domowa jest ważna, ale uczeń musi mieć również czas na odpoczynek i realizowanie swoich pasji;
 • Korzystać z e-zasobów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • Zwracać uwagę na właściwe nawyki ruchowe dziecka (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych, zachowywanie właściwej pozycji podczas lekcji);
 • Zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki;
 • Umożliwić uczniom bezpieczne przechowywanie podręczników i materiałów edukacyjnych w szkole;
 • Zapewnić prawidłowy rozkład zajęć edukacyjnych uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;
 • Zadbać o to, aby uczniowie mieli równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży w połowie stycznia br. wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym podpisałam deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Jednym z efektów porozumienia jest organizacja cyklu 16 konferencji regionalnych skierowanych do dyrektorów szkół i nauczycieli. Będą one organizowane przez Kuratoria Oświaty oraz Państwową Inspekcję Sanitarną pod patronatem MEN oraz GIS.

Pierwsza konferencja odbędzie się 12 marca br. w Kielcach, zaś kolejne w: Olsztynie (14 marca), Warszawie (20 marca), Krakowie (4 kwietnia), Opolu (5 kwietnia), Rzeszowie (6 kwietnia), Białymstoku (11 kwietnia), Lublinie (12 kwietnia), Bydgoszczy (17 kwietnia), Wrocławiu i Szczecinie (18 kwietnia), Gorzowie Wielkopolskim (24 kwietnia), Poznaniu oraz Łodzi (25 kwietnia), Katowicach (16 maja) i Gdańsku (29 maja).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji w regionach zamieszczone będą na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty. Serdecznie zapraszam do udziału w tych przedsięwzięciach.

Wnioski z konferencji podsumujemy podczas ogólnopolskiego kongresu „Dobra opieka”, który planujemy zorganizować na przełomie maja i czerwca br.

Zdrowie dzieci to nasza wspólna sprawa.

 

Łączę wyrazy szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkolnictwo zawodowe