Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Przedszkole

Międzynarodowy Szczyt Zawodu Nauczyciela w Lizbonie z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pt., 23/03/2018 - 14:16

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN reprezentuje Polskę na 8. Międzynarodowym Szczycie dotyczącym Zawodu Nauczyciela (International Summit on the Teaching Profession, ISTP) w Lizbonie.

Na kilkudniowym szczycie w Portugali obecni są również przedstawiciele największych oświatowych związków zawodowych.

W ramach wizyty w Portugalii wiceszef MEN spotkał się z Iwoną Sadłowską, przedstawicielką Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego “Polónia”. Tematem rozmów w Ambasadzie RP w Lizbonie była oświata polonijna.

Następnie wiceminister Maciej Kopeć odwiedził Lizbońską Szkołę Handlową (Escola de Comercio de Lisboa), gdzie zapoznał się z funkcjonowaniem średniej szkoły zawodowej.

W trakcie Szczytu ministrowie, przedstawiciele związków zawodowych oraz specjaliści będą dyskutować o profesjonalizmie w zawodzie nauczyciela. Uczestnicy Szczytu mają możliwość wymiany opinii i doświadczeń w zakresie wprowadzania zmian w systemie edukacji, w tym kwestii kształcenia i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Podczas dyskusji szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia związane z doskonaleniem zawodowym, a także wykorzystywanie nowych technologii w nauce. Wymiana poglądów z uczestnikami konferencji oraz zapoznanie się z wynikami międzynarodowych badań pozwolą na określenie kolejnych priorytetów oświatowych.

Podczas pierwszego dnia Szczytu, uczestnicy dyskutowali o szkołach jako centrach wspólnot lokalnych. Podkreślano, że ich sukces zależy od posiadanych zasobów i wsparcia udzielanego szkołom przez społeczności lokalne i społecznościom lokalnym przez szkoły.

Rozmawiano m.in. o tym, jak wesprzeć nauczycieli i innych pracowników szkół znajdujących się na terenach defaworyzowanych oraz jakie wnioski można wyciągnąć ze współpracy placówek oświatowych z instytucjami kultury, innymi instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorcami.

Zastanawiano się także na tym, w jaki sposób szkoły mogą zaangażować się w działanie wspólnot lokalnych i przyczynić się do wzmocnienia odpowiedzialnych postaw społecznych?

Ideą przewodnią spotkań „na szczycie” jest stworzenie płaszczyzny debaty ministrów edukacji oraz przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych na temat zawodu nauczyciela. Delegacje krajowe składają się z ministra edukacji danego kraju oraz przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych.

Pierwszy Szczyt odbył się z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2011 roku. Kolejne spotkania miały miejsce w Nowym Jorku (2012), Amsterdamie (2013), Wellington (2014), Banff w Kanadzie (2015), Berlinie (2016) i Edynburgu (2017).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta minister Anny Zalewskiej w Nadarzynie – zapowiedź

MEN - aktualności - czw., 22/03/2018 - 17:47

W piątek, 23 marca br. o godz. 10:30 w Nadarzynie pod Warszawą Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w wydarzeniu „Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” (wejście E6). Szefowa MEN uczestniczyć będzie również w „Dniu młodego logistyka i transportowca” (wejście F6).

Termin: 23 marca 2018 r., godz.10:30
Miejsce: Centrum Targowo-Konferencyjne Ptak WarsawExpo, Aleja Katowicka 62, Nadarzyn, Hala E, Wejście E6 i F6

Uwaga media:

 Udział przedstawicieli mediów na zasadach foto opp

 Planowane jest wystąpienie minister Anny Zalewskiej

Więcej informacji udziela:

Dodatkowe informacje

Miasteczko Bezpieczeństwa to wydarzenie edukacyjne, które skupia się na tematyce związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Organizuje je Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy współudziale Centrum Targowo-Konferencyjnego Ptak Warsaw Expo, a także Policji, Straży Miejskiej, Instytutu Transportu Samochodowego, Automobilklubu Polskiego, Tramwajów Warszawskich i firmy Volvo.

W ramach „Dnia młodego logistyka i transportowca”odbędą się warsztaty z pisania CV, a doświadczeni doradcy zawodowi udzielą porad młodym ludziom, w jaki sposób szukać pracy. Z kolei wystawcy na przygotowanych stoiskach prezentować będą swoje firmy oraz promować szkolnictwo branżowe i techniczne.

Dodatkowo na targach przygotowana zostanie specjalna tablica z ofertami pracy oraz praktyk zawodowych. Dla uczestników przewidziane są prelekcje organizowane przez Politechnikę Warszawską i Wojskową Akademię Techniczną. Dodatkowo młodzi ludzie będą mogli wziąć udział w organizowanych przez grupę Volvo i Renault pokazach oraz szkoleniach z cyklu „Profesjonalny kierowca”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Międzynarodowa wymiana młodzieży

MEN - aktualności - czw., 22/03/2018 - 14:45

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Międzynarodowa wymiana młodzieży, Konkurs nr DE-WZP-263.1.2.2018. Nabór ofert trwa do 16 kwietnia 2018 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  http://formularz.men.gov.pl/

Szefowa MEN wręczyła dyplomy nauczycielom wyróżnionym w konkursie eTwinning

MEN - aktualności - śr., 21/03/2018 - 23:07

Podczas obchodów Dnia Nowych Technologii w Edukacji minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy laureatom europejskiego konkursu eTwinning nagrodzonym w latach 2017 i 2018.

eTwinning to europejski program edukacyjny, w ramach którego nauczyciele i uczniowie z całego świata mogą ze sobą współpracować realizując projekty edukacyjne przy pomocy mediów elektronicznych. Program oferuje również wiele możliwości rozwoju zawodowego przez udział w różnorodnych kursach i szkoleniach oraz dostęp do europejskiej społeczności liczącej już ponad pół miliona nauczycieli.

Europejski konkurs eTwinning organizuje co roku centralne biuro eTwinning w Brukseli. Celem projektu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych inicjatyw z dziedziny eTwinning na poziomie europejskim.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych (4-11, 12-15 i 16-19 lat). Przyznawane są również specjalne wyróżnienia w kilku wyróżnieniach specjalnych sponsorowanych przez biura eTwinning poszczególnych krajów.

Polskie biuro eTwinning od lat jest sponsorem nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie dla najlepszego projektu z przedmiotów ścisłych.

Z rąk szefowej MEN wyróżnienia odebrali: 

 • Małgorzata Walkusz z Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 9 we Włocławku – I miejsce w kategorii wiekowej 16-19 lat za projekt „National Parks = International Treasure” (eTwinning 2018),
 • Małgorzata Prusak z Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu – II miejsce w kategorii wiekowej 16-19 lat za projekt „You are the picture – Tu eres el cuadro” (eTwinning 2018),
 • Monika Pasionek z Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej –  II miejsce w kategorii wiekowej 16-19 lat za projekt „You are the picture – Tu eres el cuadro” (eTwinning 2018),
 • Paweł Ciesielczuk z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie – I miejsce w kategorii wiekowej 16-19 lat za projekt „EU Games 2015-2016” (eTwinning 2017),
 • Adam Stępiński z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu – I miejsce w kategorii „Nagroda za projekt zrealizowany w języku francuskim” za projekt „L’actualité chez nous…” (eTwinning 2017),

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacja Narodowej

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

MEN - aktualności - śr., 21/03/2018 - 18:21

Minister Anna Zalewska zainaugurowała dziś, 21 marca br. w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Celem wydarzenia jest promocja edukacji cyfrowej.

Rozpoczynając obchody Dnia Nowych Technologii w Edukacji, minister Anna Zalewska mówiła o zmianach w systemie edukacji, których celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Przypomniała o obowiązkowej nauce programowania już od I klasy szkoły podstawowej, zwiększeniu o 70 godzin liczby godzin informatyki, a także o wykorzystywaniu technologii informatycznych na wszystkich zajęciach lekcyjnych.

– Oczywiście nie byłoby to możliwe bez cywilizacyjnych projektów, które właśnie się dzieją – podkreśliła szefowa MEN.

Zaznaczyła, że dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej każda szkoła będzie mogła korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu przez 10 lat.

– Szerokopasmowy internet trafi do każdej szkoły – przypomniała minister edukacji.

Warto dodać, że projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został nagrodzony prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018, przyznawaną przez agendę ONZ – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

Szefowa MEN wspomniała także o rządowym programie „Aktywna Tablica”, dzięki któremu do szkół trafia nowoczesny sprzęt multimedialny. Zaznaczyła, że są przewidziane środki finansowe przeznaczone na szkolenie nauczycieli w zakresie podstaw programowania i stosowania narzędzi cyfrowych w procesie dydaktycznym.

Podczas wizyty w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie szefowa MEN uczestniczyła w zajęciach z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie pokazywali, w jaki sposób powstaje inteligentny dom, jak wydrukować przedmioty na drukarce 3D, utrwalić słownictwo z języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i metody kinestetycznej oraz stworzyć awatara postaci z lektury szkolnej. Ponadto minister edukacji wzięła udział w zajęciach z elektroniki. Razem z uczniami lutowała obwody scalone.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa MEN, której celem jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Uczestnictwo w Dniu Nowych Technologii w Edukacji zadeklarowało 328 podmiotów z Polski i z zagranicy.

Idea obchodów tego dnia zrodziła się podczas wizyty delegacji MEN i przedstawicieli Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Komisji Europejskiej w 2017 r. Wizyta dotyczyła rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Patronat nad Dniem Nowych Technologii w Edukacji objęła europejska sieć ministerstw edukacji European Schoolnet.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły i placówki oświatowe, by 21 marca uczniowie oraz ich rodzice brali udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach, projekcjach filmów, spotkaniach oraz pokazowych lekcjach dotyczących nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce.

W obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie uczestniczyli także: dyrektor NASK inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek oraz Starosta Piaseczyński Wojciech Jerzy Ołdakowski.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Indywidualne zajęcia – elastyczne rozwiązania

MEN - aktualności - śr., 21/03/2018 - 15:41

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że uczniowie z niepełnosprawnościami kształceni są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie orzeczenia zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym może wskazać, jeżeli jest taka potrzeba, konieczność organizacji dla ucznia zajęć indywidualnych w szkole. Nie jest do tego potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1.

Natomiast uczniowie chorzy, którym stan zdrowia umożliwia chodzenie do szkoły, ale powoduje trudności w funkcjonowaniu wymagające zajęć w formie indywidualnej, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem w szkole. Ta forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie dotyczy uczniów obejmowanych kształceniem na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna: § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1

Indywidualne nauczanie

Jeśli stan zdrowia ucznia znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten ma zajęcia w domu. Jeśli stan zdrowia na to pozwoli – będzie chodził do szkoły na wybrane zajęcia z klasą – organizowane poza tygodniowym wymiarem zajęć indywidulanego nauczania.

Istnieje również możliwość czasowego zawieszenia zajęć indywidualnego nauczania. Jeśli stan zdrowia ucznia czasowo się poprawi, dyrektor szkoły będzie mógł na wniosek rodziców zawiesić indywidualne nauczanie i uczeń będzie uczęszczał na zajęcia do szkoły wraz ze swoimi rówieśnikami.

Podstawa prawna: Wynika to z § 10 ust. 3 oraz § 11 rozporządzenia w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616/1

W przypadku dodatkowych pytań związanych z organizacją kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prosimy o kontakt z właściwym kuratorium oświaty:

https://www.ore.edu.pl/2017/10/wizytatorzy-ds-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych-spe-2/

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli – projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji

MEN - aktualności - śr., 21/03/2018 - 14:42

Sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym, zakresu wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – to najważniejsze regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia MEN skierowanego do konsultacji publicznych.

We wtorek 20 marca MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Uwagi można przekazywać do 20 kwietnia 2018 r.

W projekcie zostały określone kwestie sposobu odbywania stażu. Określone zostały i doprecyzowane również obowiązki opiekuna stażu. Doprecyzowanie obowiązków opiekuna stażu ma doprowadzić nie tylko do usprawnienia jego pracy, ale też podkreślić niezwykle ważną rolę opiekuna stażu w systemie awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto wprowadzane w tym zakresie regulacje ułatwią dyrektorowi dokonywanie oceny pracy nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu.

Zadania i wymagania zostały dostosowane do aktualnych wyzwań jakie stoją przed nauczycielami, przy czym na każdym etapie rozwoju nauczyciel będzie zobligowany do przeprowadzenia i dokonania ewaluacji zajęć otwartych.

W projekcie zostały uregulowane również kwestie dokumentacji załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego. Projekt zawiera przepisy dotyczące ekspertów powoływanych w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej oraz analizy formalnej dokumentacji.

Nowe egzaminy oraz rozmowa kwalifikacyjna będą zawierały moduł praktyczny, co ułatwi zweryfikowanie przez komisję, czy nauczyciel spełnia wymagania na kolejny stopień awansu.

W projekcie zostały określone wzory: aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczyciela.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r.

Projekt rozporządzenia

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacja Narodowej

 

Kryteria oceny pracy nauczyciela – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

MEN - aktualności - śr., 21/03/2018 - 14:41

Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego – to najważniejsze kwestie zawarte projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji publicznych.

We wtorek 20 marca MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu
i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Na uwagi czekamy do 19 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe kryteria oceny pracy odpowiednio nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel stażysta będzie oceniany w oparciu o 8 kryteriów oceny pracy. Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego będą obejmowały kryteria określone dla nauczyciela stażysty oraz 5 kryteriów oceny pracy określonych dla nauczycieli kontraktowych. Nauczyciel mianowany będzie oceniany z uwzględnieniem kryteriów określonych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, a dodatkowo 5 kryteriów przewidzianych dla nauczycieli na tym stopniu awansu zawodowego.

Dla nauczyciela dyplomowanego, obok konieczności spełnienia kryteriów określonych dla nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego, określone zostały 3 kryteria obligatoryjne, które muszą być spełnione przez wszystkich nauczycieli na tym stopniu awansu zawodowego, a ponadto nauczyciele ci muszą spełnić co najmniej dwa kryteria spośród czterech do wyboru.

Wspólnym kryterium dla nauczyciela stażysty, nauczyciela kontaktowego oraz nauczyciela mianowanego, których ocena pracy dokonywana jest na zakończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, jest też stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.

W projekcie określone zostały procentowe poziomy spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela, od których uzależnione jest otrzymanie oceny wyróżniającej, oceny bardzo dobrej, oceny dobrej,
a także oceny negatywnej.

Tryb dokonywania oceny pracy

W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły będzie zobowiązany niezwłocznie powiadomić nauczyciela, w formie pisemnej, o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy. Opinie wyrażane przez opiekuna stażu
o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, samorządu uczniowskiego, doradcy metodycznego, opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego na temat pracy nauczyciela będą wyrażane na piśmie i będą zawierały uzasadnienie.

Karta oceny pracy nauczyciela

Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do doręczenia nauczycielowi oryginału karty oceny pracy, natomiast odpis karty oceny wraz z oryginalnymi załącznikami włączony zostanie do akt osobowych nauczyciela. Do karty dołączony będzie m.in. opinie wydawane na temat pracy nauczyciela i dyrektora. Ponadto w projekcie zostało określone, co zawiera karta oceny pracy, z wyraźnym wskazaniem, że uzasadnienie oceny pracy obejmuje odniesienie się do spełnienia przez nauczyciela kryteriów oceny pracy.

Tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela.

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela składa się za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor jest zobowiązany przekazać odwołanie niezwłocznie (nie później niż w terminie 5 dni roboczych) do organu nadzoru pedagogicznego. Odwołanie od oceny pracy rozpatrywane jest przez zespół oceniający powoływany przez organ nadzoru pedagogicznego. Skład tego zespołu uzależniony jest od miejsca zatrudnienia nauczyciela i zajmowanego stanowiska.

Nową propozycją jest wprowadzenie obowiązku wysłuchania przez zespół oceniający nauczyciela, który wniósł odwołanie. Niestawienie się nauczyciela nie wstrzymuje jednak rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego polegające na podtrzymaniu oceny pracy, jej uchyleniu i ustaleniu nowej oceny pracy oraz uchyleniu oceny pracy i przekazaniu sprawy do ponownego ustalenia oceny pracy, w przypadku dokonania oceny pracy z naruszeniem prawa, zapadają zwykłą większością głosów członków zespołu obecnych na jego posiedzeniu, a w przypadku równej liczby głosów decyduje przewodniczący zespołu. Wszystkie powyższe rozstrzygnięcia wymagają pisemnego uzasadnienia, a nowa ocena pracy przygotowywana jest w tej samej formie, w której przygotowuje ją dyrektor szkoły, tj. na karcie oceny pracy.

Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły

Kryteria określone w ust. 1 przepisu dotyczą wszystkich dyrektorów szkół, a więc zarówno tych, którzy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, jak i tych, którzy takich zajęć nie realizują. Dyrektorzy realizujący powyższe zajęcia muszą spełnić również kryteria, które odnoszą się do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego. Natomiast tych dyrektorów szkół, którzy nie realizują zajęć, obejmują także kryteria dotyczące:

 • wspierania ucznia w jego rozwoju, kierując się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie
  i z poszanowaniem jego godności osobistej,
 • kształtowania u uczniów postaw obywatelskich i prospołecznych oraz szacunku do drugiego człowieka, w tym przez własny przykład nauczyciela,
 • pobudzania inicjatyw uczniów poprzez inspirowanie ich do działań widocznych na forum szkoły i pozaszkolnym oraz sprawowania opieki nad tymi inicjatywami.

Oceny cząstkowe dyrektora szkoły, tak jak obecnie, będą dokonywane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący, bądź wspólnie przez te organy.

W projekcie rozporządzenia został określony również tryb odwoławczy od oceny pracy dyrektora szkoły. Dyrektor będzie mógł złożyć wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy. Wniosek taki rozpatrywany będzie przez zespół oceniający powoływany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W projekcie został określony również skład tego zespołu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r., tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Projekt rozporządzenia

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacja Narodowej

 

Dzień Nowych Technologii w Edukacji w Piasecznie – zapowiedź udziału minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - wt., 20/03/2018 - 17:20

W środę, 21 marca br. o godz.10:00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w inauguracji Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Podczas wydarzenia wręczone zostaną podziękowania dla nauczycieli-laureatów europejskiego konkursu eTwinning 2017 r.

W spotkaniu udział weźmie również Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a także Wojciech Kamieniecki, dyrektor Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej.

Termin: 21 marca 2018 r., godz.10:00.
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie (ul. Szpitalna 10).

Uwaga media:

• Udział przedstawicieli mediów na zasadzie Foto Opp
• Przewidziano wystąpienie minister Anny Zalewskiej

Więcej informacji udziela:

• Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl, tel. 783 920 628.

Dodatkowe informacje

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej. MEN zachęcało szkoły i placówki oświatowego do tego, aby 21 marca uczniowie oraz ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach, projekcjach filmów, spotkaniach oraz pokazowych lekcjach dotyczących nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce.

Podczas wydarzenia w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie Minister Edukacji Narodowej weźmie udział m.in. w zajęciach z elektroniki. Uczniowie szkoły zaprezentują w jaki sposób powstaje inteligentny dom oraz przedstawią rozwiązania wykorzystywane przy tworzeniu makiety.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to także okazja do zwrócenia uwagi na osiągnięcia polskich uczniów na arenie międzynarodowej. Młodzi Polacy odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach programistycznych. Nasze szkoły biorą aktywny udział w takich wydarzeniach jak m.in. Tydzień Kodowania, Godzina Kodowania czy Dzień Bezpiecznego Internetu.

We wdrażanej od września w szkołach nowej podstawie programowej nauczania ogólnego, umiejętne i bezpieczne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi stanowi jeden z głównych celów edukacji. Stało się ono jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa.

Aby popularyzować rozwój kompetencji cyfrowych, MEN organizuje po raz pierwszy ogólnopolskie wydarzenie o nazwie „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”. Inicjatywa ta wpisuje się w działania MEN polegające miedzy innymi na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu w szkołach, programu wyposażania szkół „Aktywna Tablica”, szkoleń nauczycieli z programowania i wykorzystania TIK na lekcjach różnych przedmiotów, rozwojowi bogatej oferty bezpłatnych e-materiałów, projektu Centrów Mistrzostwa Informatycznego, jak również przedsięwzięć realizowanych przez koordynatorów ds. innowacji w edukacji w każdym z kuratoriów oświaty.

Idea obchodów dnia zrodziła się podczas wizyty delegacji MEN wraz z przedstawicielami Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Komisji Europejskiej w 2017 roku, dotyczącej rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, że należy jak najszybciej przedsięwziąć konkretne działania prowadzące do promowania edukacji cyfrowej. Następnie udało się nakłonić European Schoolnet, europejską sieć ministerstw edukacji, do objęcia patronatem tego święta nowych technologii.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cyfryzacja polskich szkół z prestiżową międzynarodową nagrodą

MEN - aktualności - wt., 20/03/2018 - 15:52

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli szybkiego internetu dla szkół, został nagrodzony prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018, przyznawaną przez agendę ONZ – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

20 marca 2018 r. w Genewie odbył się finał międzynarodowego konkursu World Information Summit on the Information Society (WSIS). Plebiscyt rozstrzygnięto w 18 kategoriach. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej zwyciężyła w grupie projektów „Action Line C1” (pt. „The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs for development”), zdobywając prestiżową nagrodę WSIS Prizes 2018. W finale konkurowała z pięcioma projektami – z Chin, Meksyku i Indonezji (z tego kraju w grupie C1 zakwalifikowały się dwa projekty).

– Światowi eksperci docenili nasz pomysł na cyfrową rewolucję w edukacji. Projekt OSE przyniesie prawdziwą, cywilizacyjną zmianę, która wyrówna oświatowe szanse uczniów w całej Polsce – mówi Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji. – Szerokopasmowy internet o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zapewni uczniom dostęp do takich samych edukacyjnych materiałów cyfrowych, ale także nowoczesnych metod nauczania. Niezależnie od wielkości, czy też położenia miejscowości, w której znajduje się szkoła – dodaje Zagórski. Wiceminister cyfryzacji uzupełnia, że darmowy i bezpieczny internet trafi do każdej szkoły w kraju. Jeszcze w tym roku sieć swoim zasięgiem obejmie niemal wszystkie szkoły w sześciu województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podlaskim.

Cyfryzacja w całej Polsce

Z założeń ustawy o OSE wynika, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji (czyli szkół lub grup szkół zlokalizowanych w jednym miejscu). Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie ponad 12 tys. miejsc, to w pierwszym roku w zasięgu sieci znajdzie się aż 4,7 tys. lokalizacji. Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych.

Operatorem Ogólnopolskiej Sieć Edukacyjnej został NASK Państwowy Instytut Badawczy. Jest on odpowiedzialny za uruchomienie sieci oraz jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu zapewni także system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Koszty uruchomienia OSE oszacowano na blisko 500 mln zł – środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jej funkcjonowanie, w tym zakup usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnego dostępu do internetu, to szacunkowo wydatek rzędu ponad 1,3 mld zł. Projekt – dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji Narodowej – w perspektywie 10 lat ma zapewnione sfinansowane z budżetu państwa (od 2022 roku to kwota ok. 164 mln zł rocznie).

Dostęp do internetu to tylko jeden z elementów cyfryzacji w szkolnictwie. Za sprawą ogłoszonego przez ministerstwo edukacji rządowego programu „Aktywna Tablica” prowadzone są działania, które mają na celu wymianę przestarzałego sprzętu w placówkach oświatowych na nowy. Szkoły podstawowe (publiczne i prywatne) zostaną wyposażone m.in. w interaktywne tablice, monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Na ten cel przeznaczono blisko 280 mln zł. Do tej pory wsparcie finansowe otrzymało już ponad 5,6 tys. szkół. W sumie do 2019 roku wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne będzie ponad 15,5 tys. szkół w Polsce i za granicą.

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej prowadzony jest wspólnie przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwem Edukacji Narodowej i NASK we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

WSIS jest największym na świecie, dorocznym szczytem poświęconym budowaniu społeczeństwa informacyjnego, podczas którego w trybie konkursowym wybierane są najlepsze projekty technologiczno-cyfryzacyjne z całego świata.

 

Więcej o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i WSIS Prizes:

 1. https://www.gov.pl/cyfryzacja/szkoly-z-szesciu-wojewodztw-otrzymaja-dostep-do-szybkiego-internetu
 2. https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2018/
 3. https://ose.gov.pl

 

 

Warsztaty regionalne programu Erasmus+ we Wrocławiu

MEN - aktualności - wt., 20/03/2018 - 15:20

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w warsztatach regionalnych programu Erasmus+, które odbędą się 5 kwietnia br. w siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Jakie możliwości daje udział w programie Erasmus +? Kto może z niego skorzystać? W jaki sposób aplikować? Jakie formalności należy spełnić?. Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas warsztatów regionalnych programu Erasmus+, organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus+ to możliwości rozwoju dla wszystkich. W ciągu siedmiu lat jego funkcjonowania (perspektywa finansowa 2014-2020) z jego oferty skorzysta w sumie 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tys. instytucji.

Jeśli chcesz stworzyć projekt edukacyjny, te warsztaty są właśnie dla Ciebie!

W inspirujący i kreatywny sposób eksperci FRSE przedstawią możliwości programu Erasmus+ i podadzą przykłady zrealizowanych projektów z sektorów: edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe, młodzież oraz edukacja dorosłych.

Ponadto w trakcie wydarzenia przyszli i obecni beneficjenci będą mogli uzyskać informacje na temat pozyskania środków unijnych w ramach programu Erasmus + w punkcie informacyjnym.

Szczegółowy program
Rejestracja uczestników

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja dla samorządów na temat kalkulacji subwencji na kształcenie specjalne

MEN - aktualności - wt., 20/03/2018 - 14:31

Zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeznaczały środki
w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału na ten cel części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku kalendarzowym.

W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych na kształcenie specjalne podtrzymano dotychczasowe gwarancje środków, jednocześnie wprowadzając bardziej szczegółowe zasady takiego rozwiązania.

W stosunku do obecnego rozwiązania główna zmiana dotyczy gwarancji środków w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. W szkołach ogólnodostępnych wyodrębniać się będzie tylko wydatki ponoszone na realizację zaleceń wynikających z orzeczeń tj. np. wydatki na wynagrodzenie nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Przyjęte rozwiązania są korzystane dla dzieci niepełnoprawnych i znacząco upraszczają rozliczanie się z tego obowiązku. Dodatkowo wprowadzono możliwość prostego wyodrębnienia środków
(łatwo wyliczanym wskaźnikiem) ponoszonych w oddziałach integracyjnych
i specjalnych w szkołach ogólnodostępnych.

W strefie dla zalogowanych opublikowano tzw. metryczkę przedstawiającą kwoty subwencji na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy na rok 2018.

Wyliczenia, zgodnie z przepisami art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,  zostały ograniczone tylko do subwencji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wyliczenia przedstawione przez MEN zostały dokonane w oparciu o założenia upraszczające gdyż w systemie informacji oświatowej nie posiadamy wszystkich niezbędnych danych do sporządzenia precyzyjnych wyliczeń. Jednostka samorządu terytorialnego może pozyskać ze szkół i placówek dane, które umożliwią dokonanie bardziej szczegółowej kalkulacji ww. kwot.

Kwoty subwencji wskazane przez MEN mogą być wykorzystywane do oceny stopnia realizacji obowiązku wynikającego z art.8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ewentualnie przez organy kontrolne. Jednakże nie wyklucza to sytuacji, w której to samorząd lub organ kontrolny dokona odrębnej kalkulacji kwoty subwencji w omawianym zakresie.

 

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – projekt w konsultacjach

MEN - aktualności - wt., 20/03/2018 - 12:56

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz szkoły policealnej, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Przypomnijmy, że w roku szkolnym 2017/2018 naukę w branżowych szkołach I stopnia rozpoczęli uczniowie będący absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Ostatnie postępowanie rekrutacyjne do branżowych szkół I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020.

W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w branżowej szkole I stopnia organizuje się odrębne oddziały dla absolwentów gimnazjum oraz absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w branżowej szkole I stopnia rozpoczną pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. W związku z tym, projekt rozporządzenia przewiduje dla tych absolwentów nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia. Jest ona spójna z podstawą programową dla 8-letniej szkoły podstawowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.), jak również z podstawą programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami 8-letniej szkoły podstawowej (określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz. U. poz. 467).

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasach I, a w następnych latach – w kolejnych klasach tej szkoły.

W pozostałych klasach branżowej szkoły I stopnia w oddziałach dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum będzie realizowana dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, tj.
– w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I, II i III,
– w roku szkolnym 2020/2021 w klasach II i III,
– w roku szkolnym 2021/2022 w klasach III.

Projekt rozporządzenia przewiduje również drobną korektę w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w części opisującej treści nauczania – wymagania szczegółowe dla przedmiotu matematyka

Projekt nowelizacji rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkolnictwo branżowe i edukacja włączająca – wizyta wiceminister edukacji w Rzeszowie i Przemyślu

MEN - aktualności - pon., 19/03/2018 - 12:59

Zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego oraz edukacja włączająca, a także kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – to główne tematy poniedziałkowej wizyty Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w województwie podkarpackim.

19 marca br. w Rzeszowie wiceszefowa MEN wzięła udział w otwarciu wojewódzkiej konferencji pt. „Zawód-perspektywa na przyszłość”.  W Instytucie Teologiczno-Pastoralnym obecni byli dyrektorzy szkół zawodowych, współpracujący z nimi pracodawcy, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, obecni koordynatorzy ds. szkolnictwa zawodowego przy kuratorze oświaty, dyrektorzy z Rady ds. Szkolnictwa Zawodowego powołani przez ministra edukacji.

W swoim przemówieniu wiceminister Marzena Machałek wskazała, że MEN będzie dążyło do tego, aby w każdym powiecie było dobrze zorganizowane doradztwo zawodowe.

– W kształcenie zawodowe muszą się włączyć wszystkie zainteresowane strony – pracodawcy, szkoły, samorządy i ministerstwa. Pracodawca  powinien być obecny nie tylko w uczeniu praktycznym zawodu czy opracowaniu podstaw programowych, ale również w doradztwie zawodowym, promocji zawodu i kształceniu nauczycieli – powiedziała Sekretarz Stanu w MEN. – Szkoły branżowe i technika muszą przyciągać młodych ludzi. Natomiast młodzi muszą wiedzieć, po co idą do tego typu szkoły – dodała Marzena Machałek.

Z kolei w Przemyślu wiceminister edukacji uczestniczyła w konferencji pt. Edukacja włączająca, kształcenie i rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zmieniającej się szkole”. Wydarzenie to skierowane zostało do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Podczas swojego wystąpienia i dyskusji z uczestnikami, wiceszefowa MEN podkreślała, że edukacja włączająca nie jest nastawiona tylko na ucznia z niepełnosprawnościami.

– To edukacja dialogu i akceptacji, w której każdy uczeń i każdy nauczyciel może znaleźć swoje miejsce – wskazała wiceminister edukacji. – Każdy człowiek, niezależnie od swoich ograniczeń, ma określone talenty. Szczególną troską otaczamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowujemy nauczycieli do pracy z uczniami, tworzymy dla nich określone narzędzia – dodała.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN powiedziała również, że najlepszym terapeutą jest kolega z ławki i właśnie tak należy rozumieć edukację włączającą.

– Ta edukacja jest potrzebna uczniom z niepełnosprawnościami, ale też temu koledze w ławce, który uczy się odpowiedzialności, pomocy, przygotowuje się do życia w społeczeństwie – powiedziała wiceminister edukacji.

W konferencji w Przemyślu zorganizowanej przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu uczestniczyła również Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Olimpiada Matematyczna Juniorów – finał z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 19/03/2018 - 11:30

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w niedzielę, 18 marca br. wziął udział w finale XIII edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów skierowanej do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.

Uroczyste podsumowanie zawodów odbyło się w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

W zawodach pierwszego stopnia wzięło udział ponad 10 000 uczniów. Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się 13 stycznia br. w 11 miastach w Polsce, zakwalifikowano 1216 uczniów. Z kolei do udziału w finale wyłoniono 127 uczniów.

W zawodach drugiego i trzeciego stopnia uczniowie rozwiązywali po pięć zadań o różnym stopniu trudności. W finale przyznano 10 nagród pierwszego stopnia. Wśród nagrodzonych znalazła się trójka uczniów, którzy zarówno w zawodach drugiego stopnia jak i w zawodach trzeciego stopnia uzyskali maksymalną liczbę punktów. Są to: Juliusz Banecki z Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum w Gdańsku, Łukasz Marek Orski z Zespołu Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu oraz Kornel Sikora z oddziałów gimnazjalnych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Pełna lista laureatów tegorocznej edycji dostępna jest na stronie: www.omj.edu.pl/laureaci-xiii

Ponadto wytypowano uczniów, którzy reprezentować będą Polskę na VII Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych. Są nimi: Juliusz Banecki (gdańskie Autonomiczne Gimnazjum w Gdańsku), Cezary Mikołaj Botta (Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Rokietnicy), Adam Tomasz Dankowiakowski (Społeczne Gimnazjum nr 1 STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie), Kosma Jan Kasprzak (Oddziały gimnazjalne w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu), Łukasz Marek Orski (Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu) i Kornel Sikora (Oddziały gimnazjalne w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie).

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Fot. Adam Klemens

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź wizyty wiceminister Marzeny Machałek w Rzeszowie i Przemyślu

MEN - aktualności - ndz., 18/03/2018 - 18:39

Zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego oraz edukacja włączająca – to główne tematy poniedziałkowych wydarzeń w Rzeszowie i Przemyślu, w których weźmie udział Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Jutro, 19 marca br. o godz. 9:00 w Rzeszowie wiceszefowa MEN uczestniczyć będzie w otwarciu wojewódzkiej konferencji pt. „Zawód-perspektywa na przyszłość”. W konferencji wezmą udział dyrektorzy szkół zawodowych, współpracujący z nimi pracodawcy, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, obecni koordynatorzy ds. szkolnictwa zawodowego przy kuratorze oświaty, dyrektorzy z Rady ds. Szkolnictwa Zawodowego powołani przez MEN.

Miejsce: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. Józefa S. Pelczara, ul. Witolda 11A, Rzeszów.

Uwaga media:

 • O godz. 9.00 planowane jest wystąpienie wiceminister edukacji.
 • Nie przewidujemy indywidualnych wypowiedzi dla mediów.

Z kolei w Przemyślu o godz. 11:00 wiceminister Marzena Machałek uczestniczyć będzie w konferencji pt. Edukacja włączająca, kształcenie i rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zmieniającej się szkole”. Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. W trakcie spotkania przewidywane jest wystąpienie wiceminister Marzeny Machałek.

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a.

Dodatkowych informacji udziela Justyna Sadlak, tel. 667 633 553, email: biuro.prasowe@men.gov.pl.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Toruniu i Gronowie – promocja szkolnictwa zawodowego

MEN - aktualności - sob., 17/03/2018 - 15:46

Minister Anna Zalewska w piątek, 16 marca br. była gościem II Toruńskiego Forum Zawodowców. Celem tego wydarzenia jest promocja kształcenia branżowego przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i uczelniami.

Otwarcia Forum w obecności szefowej MEN dokonał Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

– Wspieramy takie działania jak te w Toruniu. Chcemy docierać zarówno do uczniów, jak i ich rodziców. W 80 procentach to właśnie rodzice decydują o tym, jaką szkołę wybierze młody człowiek. gdzie młody człowiek idzie do szkoły – wskazała szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że 6 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się Kongres „Dobry Zawód”, podczas którego MEN zaprezentuje ostatnie zmiany dotyczące kształcenia zawodowego. Nowe rozwiązania mają doprowadzić do tego, aby szkoły branżowe były elastyczne i na stałe związane z pracodawcą.

– Chcemy, żeby pracodawca uczestniczył w procesie edukacji, a młody człowiek, po zakończeniu edukacji, był gotowy do podjęcia pracy czy założenia własnej firmy – dodała szefowa MEN.

Jednym z głównych tematów Forum była promocja kształcenia branżowego przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i uczelniami. Założeniem konferencji jest przede wszystkim wsparcie młodzieży w wyborze ścieżki kariery, propagowanie rozwoju przedsiębiorczości, a także promocja sukcesów toruńskich szkół w zakresie szkolnictwa branżowego i technicznego. Forum było skierowane do uczniów klas gimnazjalnych, szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych, pracodawców, a także samorządowców.

W programie II Forum Zawodowców w Toruniu znalazły się między innymi warsztaty przygotowane i prowadzone przez toruńskie szkoły zawodowe, punkty doradztwa zawodowego oraz stoiska promujące ofertę edukacyjną lokalnych szkół zawodowych. Wśród atrakcji były także spotkania z doradcami zawodowymi, stoliki branżowe oraz pokazy z udziałem zaproszonych przedsiębiorców. W ramach swoich stoisk promowali oni przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi.

Podczas wydarzenia odbył się także panel dyskusyjny poświęcony budowaniu sieci współpracy sprzyjających kształceniu kadr zawodowych, czyli połączeniu edukacji, samorządu i biznesu. W dyskusji z przedstawicielami środowiska oświaty zawodowej udział wzięła szefowa MEN. Jednym z punktów dyskusji była prezentacja raportu z przeprowadzonych na zlecenie Centrum Wsparcia Biznesu badań focusowych, mających na celu poznanie motywacji młodzieży do kontynuacji nauki w szkołach branżowych i technicznych.

Wcześniej, minister Anna Zalewska odwiedziła Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Podczas wizyty w szkole szefowa MEN rozmawiała z uczniami, dyrekcją oraz nauczycielami o szkolnictwie branżowym i technicznym, a także o tym, dlaczego warto uczyć się w technikum lub branżowej szkole.

Szkoła w Gronowie ma uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego. Przeprowadzane są tu praktyczne i teoretyczne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Atutem szkoły są dobrze wyposażone pracownie, w których uczniowie zdobywają zawody potrzebne na rynku pracy.

Podczas wizyty w Toruniu i Gronowie szefowej MEN towarzyszył Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoły z sześciu województw otrzymają dostęp do szybkiego internetu

MEN - aktualności - pt., 16/03/2018 - 16:06

Blisko 4,7 tys. lokalizacji budynków oświatowych, czyli 92 proc. szkół z sześciu województw, objętych jest rozpisanym właśnie przez NASK przetargiem na transmisję danych. Zgodnie z założeniami rządowego programu 1,5 tys. lokalizacji zostanie podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej już w 2018 roku.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Ma on zapewnić wszystkim szkołom w Polsce dostęp do szybkiego internetu, o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Do tego dołączony będzie pakiet usług związanych z bezpieczeństwem. W kraju obecnie funkcjonuje około 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych, znajdujących się w 19,5 tys. lokalizacji.

Z ankiet i konsultacji przeprowadzonych m.in. przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że pomiędzy szkołami z obszarów wiejskich (lub słabo zaludnionych) a szkołami z dużych miast, występują znaczące różnice w dostępie do szerokopasmowego internetu. To duża przeszkoda w edukacji, bo sprawnie działająca sieć i jej zasoby są wielką szansą dla rozwoju uczniów. Szerokopasmowy internet zapewnia dostęp do identycznych edukacyjnych materiałów cyfrowych i nowoczesnych metod nauczania, niezależnie od wielkości i położenia miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Pierwsze prace obejmą sześć województw

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy. Jest on odpowiedzialny za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK, poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

NASK PIB ogłosił właśnie przetarg na „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Postępowanie obejmie zasięgiem blisko 92 proc. szkół w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podlaskim.

Z założeń ustawy o OSE wynika, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji. Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie już ponad 12 tys. miejsc, to pierwsze postępowanie obejmuje aż 4,7 tys. lokalizacji. Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych.

Finansowanie i nowy sprzęt dla szkół

Koszty uruchomienia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oszacowano na blisko 500 mln zł – środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jej funkcjonowanie, w tym zakup usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnego dostępu do internetu, to szacunkowo wydatek rzędu ponad 1,3 mld zł. Dzięki inicjatywie minister edukacji Anny Zalewskiej w perspektywie 10 lat projekt ma zapewnione finansowanie z budżetu państwa (od 2022 roku to kwota ok. 164 mln zł rocznie).

Dostęp do internetu to jednak nie wszystko.  Między innymi za sprawą ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rządowego programu „Aktywna Tablica” prowadzone są działania, które mają na celu wymianę przestarzałego sprzętu w placówkach oświatowych na nowy. Szkoły podstawowe (publiczne i prywatne) zostaną wyposażone m.in. w interaktywne tablice, monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Na ten cel przeznaczono blisko 280 mln zł. Do tej pory wsparcie finansowe otrzymało już ponad 5,6 tys. szkół. W sumie do 2019 roku wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne będzie ponad 15,5 tys. szkół w Polsce i za granicą.

OSE doceniona na świecie

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej prowadzony jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wspólna inicjatywa została doceniona przez międzynarodowe gremia telekomunikacyjne, a przede wszystkim przez internautów z całego świata. Ci ostatni głosowali na OSE i inne, najlepsze projekty technologiczno-cyfryzacyjne w ogólnoświatowym, prestiżowym konkursie WSIS Prizes, organizowanym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 marca w Genewie.

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został jednym z najbardziej docenionych w ramach WSIS Prizes 2018 – konkursu organizowanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

Już 20 marca br. okaże się czy wspólnej inicjatywie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz NASK, uda się powtórzyć sukces z edycji WSIS Prizes 2015, kiedy to Polska została uhonorowana, za projekt ,,Latarnicy Polski”. Dziś wiemy, że OSE znalazło się w TOP 5 projektów w swojej kategorii, co oznacza, że było jednym z 5 projektów, na które oddano największą liczbę głosów z całego świata.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Młodzieżowa Rada 2018” – konkurs Ministra Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pt., 16/03/2018 - 14:00

Zachęcamy do udziału w konkursie „Młodzieżowa Rada 2018” organizowanym przez MEN z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Projekt skierowany jest do działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz młodzieżowych rad dzielnic.

Zapraszamy młodzieżowe rady do pokazania swojej aktywności. Chcemy poznać i wyróżnić najaktywniejsze młodzieżowe rady w Polsce.

Głównymi założeniami konkursu są m.in.:

 • promocja idei samorządności wśród młodzieży,
 • popularyzacja i upowszechnianie świadomości obywatelskiej,
 • promowanie aktywności społecznej i lokalnej,
 • aktywizacja młodzieżowych rad.

Co musi zrobić młodzieżowa rada, aby zgłosić się do udziału w konkursie?

 • zapoznać się z regulaminem konkursu,
 • przygotować film (180 sekund) lub prezentację (18 slajdów),
 • wypełnić informację o aktywności rady,
 • wysłać zgłoszenie wraz z załącznikami do 3 kwietnia 2018 r., do godz. 10:00 na adres: rada2018@men.gov.pl.

Przy ocenie zgłoszeń weźmiemy pod uwagę m.in. podejmowanie działań na rzecz młodzieży, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w środowisku lokalnym, a także ciekawy sposób ujęcia tematu w filmie lub prezentacji multimedialnej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 17 kwietnia 2018 r., o czym poinformujemy na stronie internetowej MEN.

 

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Informacja o aktywności rady

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

 

Zapraszamy do udziału!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz...

MEN - aktualności - pt., 16/03/2018 - 13:14

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Przedszkole