Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkoła podstawowa

Dzień Zaduszny w gmachu MEN – pamięci ofiar katowni gestapo

MEN - aktualności - czw., 02/11/2017 - 23:29

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN oddała dziś hołd wszystkim, którzy w trakcie wojny polegli w gmachu przy al. Szucha 25 (obecna siedziba MEN). To właśnie tutaj w trakcie II wojny światowej swoją siedzibę główną miało gestapo.

Przy składaniu wieńców i zapaleniu zniczy pod tablicą pamięci wiceminister edukacji towarzyszył Andrzej Kotecki kustosz Mauzoleum Walki i Męczeństwa.

Czwartkowa uroczystość jest nawiązaniem do powojennej tradycji, kiedy to 1 listopada warszawiacy nie tylko chodzili na cmentarze, ale przychodzili też pod gmach przy Szucha 25 i zapalali znicze. W ten sposób oddawali hołd tym, którzy tutaj zginęli.

W czasie niemieckiej okupacji w obecnym gmachu MEN znajdował się Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego, zwany potocznie gestapo. Obecnie w tym miejscu mieści się Mauzoleum Walki i Męczeństwa. Miejsce to, jako świadectwo męki i bohaterstwa Polaków, jest udostępnione dla zwiedzających.

Wyniki otwartego konkursu ofert zakresu zdrowia publicznego

MEN - aktualności - czw., 02/11/2017 - 14:01

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”

730-lecie Ząbkowic Śląskich – jubileusz miasta z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 01/11/2017 - 10:19

Minister Anna Zalewska wzięła udział w obchodach 730-lecia Ząbkowic Śląskich (woj. dolnośląskie). Z tej właśnie okazji w sobotę, 28 października br. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich, skąd uczestnicy przeszli pod Ratusz. Odsłonięto tam tablicę pamiątkową dedykowaną tym, którzy tworzyli historię miasta i przyczynili się do jego rozwoju. Następnie obchody przeniosły się do sali widowiskowej lokalnego ośrodka kultury, gdzie miała miejsce uroczysta sesja Rady Miejskiej.

Szefowa MEN w swoim przemówieniu podkreśliła, że jubileusz miasta jest okazją do czasu podsumowań i zachęcania uczniów do poznawania swojej lokalnej ojczyzny.

– Liczę na to, że uczniowie ząbkowickich szkół będą uczyć się o przeszłości swojego miasta, jego bogactwie i wielokulturowości. Gwarantują to podstawy programowe i nauka metodą projektu – powiedziała szefowa MEN. – Zawsze myślcie o swoim mieście i jego przeszłości z dumą. Życzę, aby najświetniejsze lata były jeszcze przed wami – dodała.

Podczas obrad przemówienie wygłosił również burmistrz Marcin Orzeszek oraz zaproszeni goście. Wręczone zostały także nagrody w konkursach: „Pocztówka z Ząbkowic Śląskich” oraz „Moje miasto nocą”.

Po zakończonej części oficjalnej wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 oraz Przedszkola Publicznego nr 2, a także kwartet smyczkowy Evviva l’arte. Krótki rys historyczny miasta przedstawił zebranym Kamil Pawłowski. Po sesji była okazja do obejrzenia wystawy pt.: „Ząbkowice Śląskie – miasto, którego już nie ma” w Ząbkowickim Ośrodku Kultury.

Fot. UM Ząbkowice Śląskie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Młoda Polka nagrodzona w Europejskim Konkursie Kosmicznym Odysseus II

MEN - aktualności - wt., 31/10/2017 - 15:47

Otylia Korczak, uczennica ze Świątnik Górnych, zajęła drugie miejsce w Europejskim Konkursie Kosmicznym Odysseus II w kategorii Junior Skywalkers.

Konkurs zakończył się pod koniec września i cieszył się dużą popularnością wśród uczniów europejskich, a szczególnie polskich szkół. Z 2829 nadesłanych prac z 31 krajów aż 528 było z Polski. Zgłoszenia konkursowe oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: Junior Skywalkers oraz Senior Skywalkers.

Ideą Odysseus II jest promowanie wśród młodych ludzi badań kosmicznych i technologii związanej z odkrywaniem przestrzeni kosmicznej. Założenia projektu są realizowane poprzez serię aktywności edukacyjnych łączących teoretyczne badania naukowe z eksperymentowaniem.

Projekt Odysseus II rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i będzie trwać przez 3 lata. Finansuje go Unia Europejska w ramach programu Horizon 2020 Research and Innovation. Uczestniczy w nim 14 europejskich instytucji z 11 krajów. Na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii projekt koordynuje Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Źródło: cbk.waw.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Inauguracja 35. roku Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 30/10/2017 - 15:48

W sobotę, 28 października br. na Zamku Królewskim w Warszawie społeczność Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci zainaugurowała kolejny rok pracy z najzdolniejszymi uczennicami i uczniami z całej Polski.

W wydarzeniu wziął udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Zarząd Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci zdecydował się zaprosić w tym roku 539 nastolatków. 353 z nich to Młodzi Naukowcy, 150 – Młodzi Muzycy, a 36 – Młodzi Plastycy. 

Ponad 150 osób przyjęto do programu po raz pierwszy i to właśnie ta grupa została zaproszona na spotkanie inauguracyjne w Warszawie.

W powitaniu nowych stypendystów wzięło udział grono członków i współpracowników stowarzyszenia, w tym – wielu dawnych stypendystów, dziś już z doktoratami, habilitacjami, tytułami profesorskimi. 

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć w swoim wystąpieniu zapewnił, że Ministerstwo Edukacji Narodowej konsekwentnie wspiera działania na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.

Podczas sobotniego spotkania zaprezentowano najciekawsze dokonania stypendystów w minionym roku w formie krótkiego koncertu. O swoich badaniach opowiedziała znakomita młoda astronomka Zosia Kaczmarek z Torunia, dwukrotna zwyciężczyni Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej i paleobiolog Kamil Humański ze Szczecina, laureat EUCYS 2017 w Tallinnie.

Krótki koncert dla swoich nowych koleżanek i kolegów wykonali 19-letni flecista Daniel Mieczkowski z Warszawy i 14-letnia skrzypaczka Emilia Szłapa z Jaworzna.

Po spotkaniu na Zamku Królewskim nowi stypendyści wzięli udział w zajęciach z różnych dziedzin zorganizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Już w listopadzie ruszają warsztaty badawcze i seminaria zorganizowane dla wszystkich uczestników programu. Kolejne propozycje dla zdolnych uczniów: warsztaty badawcze, obozy naukowe, koncerty, wystawy i rozmaite projekty służące rozwojowi talentów, będą organizowane przez cały rok szkolny, a nawet nieco dłużej – do końca lata.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem, które powstało w 1981 roku. Zrzesza ono naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów, artystów i studentów. Fundusz znany jest z nowatorskiego podejścia do pomocy uzdolnionym dzieciom przez organizację ogólnopolskich warsztatów w instytutach naukowych i szkołach wyższych oraz specjalnych obozów naukowych. Od 2006 roku Fundusz posiada status organizacji pożytku publicznego. Instytucja jest również organizatorem polskiego etapu konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szybki i darmowy internet w każdej szkole

MEN - aktualności - ndz., 29/10/2017 - 15:52

W piątek, 27 października 2017 r., Sejm RP przyjął projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki temu na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo, przy wsparciu państwa, powstanie najnowocześniejsza infrastruktura z dostępem do szybkiego internetu.

Za program odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Obecnie tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do nauki i prowadzenia lekcji. Na ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych funkcjonujących w Polsce niewiele ponad 3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Nauka często odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii. Jedna czwarta uczniów nawet na lekcjach informatyki nie korzysta z internetu. Bez szybkiego internetu nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z sieci na kilkunastu stanowiskach, płynne wyświetlanie treści multimedialnych czy streaming zajęć. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma to zmienić. Dzieci w szkołach będą miały szerokopasmowy internet, ale także dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Ministerstwo Cyfryzacji w projekcie budowy OSE odpowiada za przygotowanie infrastruktury oraz dostarczenie narzędzi ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i wspierających procesy edukacyjne. Zadaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest z kolei zapewnienie dostępu dla szkół do cyfrowych zasobów edukacyjnych.

Informacje o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej: https://www.gov.pl/cyfryzacja/bedzie-szybki-i-darmowy-internet-w-kazdej-szkole

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Posiedzenie nowej Rady Naukowej IBE z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pt., 27/10/2017 - 16:38

W piątek, 27 października br. wiceminister edukacji Maciej Kopeć uczestniczył w posiedzeniu inaugurującym kadencję Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych na lata 2017-2021.

Jestem przekonany, że Państwa dorobek naukowy przyczyni się do wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych – powiedział wiceminister Kopeć, wręczając nominacje nowym członkom Rady.

Podsekretarz Stanu w MEN dodał, że wyniki badań prowadzonych przez IBE są pomocne w realizowaniu polityki edukacyjnej państwa.

Funkcję przewodniczącego Rady Naukowej IBE na lata 2017-2021 powierzono prof. dr hab. Agnieszce Gromkowskiej-Melosik. Zastępcami zostali wybrani: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski oraz dr Tomasz Greczyło. Obowiązki sekretarza będzie sprawowała mgr Katarzyna Trawińska-Konador.

Pozostali członkowie Rady Naukowej IBE na lata 2017-2021:

 1. dr Dorota Campfield,                                                                           
 2. prof. dr hab. Henryk Domański,
 3. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak,
 4. dr Agata Hącia,
 5. dr Radosław Kaczan,
 6. prof. dr hab. Barbara Kromolicka,
 7. prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski,
 8. dr Piotr Rycielski,
 9. dr hab. Anna Sajdak-Burska,
 10. prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przyjęta przez Sejm

MEN - aktualności - pt., 27/10/2017 - 11:34

Sejm przyjął dziś przygotowany przez MEN rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół oraz placówek.

Zgodnie z przyjętą ustawą zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu.

Wprowadzone rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych i nauczycieli. W 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponuje kolejny etap zmian w tym zakresie.

Uchwalona przez Sejm ustawa obejmuje następujące kwestie:

1) zmianę sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – uproszczenie systemu rozliczania dotacji;
2) naliczanie dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne;
3) udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
4) finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
5) czas pracy nauczycieli;
6) wynagradzanie (dodatek za wyróżniającą ocenę pracy, zmiana terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli) oraz uprawnienia nauczycieli o charakterze socjalnym;
7) urlopy nauczycieli;
8) awans zawodowy nauczycieli oraz ocenę ich pracy;
9) nawiązywanie, zmianę i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami;
10) uprawnienia związane z rodzicielstwem;
11) asystenta nauczyciela;
12) statusu nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego.

Prace nad przygotowaniem ustawy

Problemy w zakresie funkcjonującego dotychczasowego systemu finansowania zadań oświatowych, ukształtowanego około 20 lat temu, zgłaszane były od wielu lat przez różne środowiska realizujące zadania oświatowe, w tym przede wszystkim samorządy, podmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe oraz regionalne izby obrachunkowe.

Wiele z nich dotyczyło niejasnych lub budzących wątpliwości interpretacyjne przepisów systemu finansowania oświaty oraz wysokiego stopnia skomplikowania niektórych rozwiązań. Wszystkie te problemy powodowały potrzebę zweryfikowania obecnego systemu finansowania zadań oświatowych i stworzenia spójnego zbioru przepisów w tym zakresie, który zostałby ujęty w jednym, nowym akcie prawnym. Wypracowane w projekcie ustawy rozwiązania odpowiadają na oczekiwane od wielu lat postulaty zgłaszane przez samorządy.

Do prac nad koncepcją finansowania zadań oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej włączyło wszystkie potencjalne grupy odbiorów proponowanych rozwiązań, tj. przede wszystkim przedstawicieli samorządów, organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe, dyrektorów szkół, placówek oświatowych oraz kuratorów oświaty.

Od lutego 2017 roku przeprowadzono warsztaty konsultacyjne dotyczące opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. Miały one charakter ekspercki. Ich celem było wypracowanie wstępnych rozwiązań dotyczących finansowania oświaty we współpracy z osobami znającymi tę tematykę i mającymi doświadczenie praktyczne z tego zakresu.

Finansowanie zadań oświatowych było dyskutowane również w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Przyjęta przez Sejm ustawa została skierowana do pracy w Senacie.

Przebieg prac legislacyjnych w Sejmie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Posiedzenie Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - czw., 26/10/2017 - 17:51

Minister Anna Zalewska wzięła udział w pierwszym roboczym posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyło się w czwartek, 26 października br. w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie Przewodniczący Komitetu, w swoim wystąpieniu otwierającym podziękował zebranym za kontynuowanie debaty dotyczącej przygotowań do roku stulecia odzyskania niepodległości.

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin określający tryb pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 obejmujący m.in. uroczysty koncert z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską „Powrócim pełni sławy” 9 listopada 2017 r., otwarcie wystawy „Wyspiański” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 w Muzeum Narodowym w Krakowie 27 listopada 2017 r. oraz koncert z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 grudnia 2017 r.

Prezydent RP poinformował także o zaplanowanym na 5 grudnia 2017 roku posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, inaugurującym państwowy wymiar obchodów stulecia. Posiedzenie zwołane zostało w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 150. rocznicy urodzin jednego z ojców niepodległości – Józefa Piłsudskiego. Dziękując Marszałkom Sejmu i Senatu za przychylność dla tej inicjatywy, Prezydent zaprosił do udziału w Zgromadzeniu Narodowym wszystkich członków Komitetu.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zaproszenie na briefing prasowy

MEN - aktualności - czw., 26/10/2017 - 16:09

W piątek, 27 października o godz. 13:30 w hali widowiskowo-sportowej w Celestynowie k. Warszawy (ul. Hilarego Koprowskiego 1) odbędzie się konferencja prasowa dotycząca Programu Szkolny Klub Sportowy z udziałem Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej, Witolda Bańki – Ministra Sportu i Turystyki oraz Wojciecha Jasińskiego – Prezesa PKN Orlen.

 • Przedstawicieli mediów prosimy o przybycie do godz. 13:00.
 • Wejście na podstawie ważnej legitymacji prasowej.

Serdecznie zapraszamy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Nauczyciel Kraju Ojczystego” – uroczysta gala w Ministerstwie Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - czw., 26/10/2017 - 14:26

We wtorek, 24 października br. w gmachu MEN odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Nagroda ta przyznawana jest od sześciu lat przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Szczególne wyróżnienie otrzymało w tym roku 23 nauczycieli.

Uczestnicy gali otrzymali list gratulacyjny Minister Edukacji Narodowej w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci oraz młodzieży. Nagrodzonym, w imieniu minister edukacji, pogratulowała Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.

Do grona wyróżnionych osób należą czynni zawodowo nauczyciele oraz pedagodzy, którzy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie młodym turystom. W gronie wyróżnionych znaleźli się również ci, którzy obecnie są emerytami, ale przez długie lata pracy zawodowej wychowywali młodzież wykorzystując metody pracy wychowawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Według PTTK nauczyciel kraju ojczystego to wybitny przewodnik. Zostać nim może każdy z wielotysięcznej rzeszy polskich turystów i krajoznawców, kto zabiera ze sobą na wędrówki uczniów, wychowanków czy kolegów i pomaga im odkrywać piękno ziemi ojczystej.

Wyróżnienie nadaje Zarząd Główny PTTK z inicjatywy własnej lub na wniosek ogniw PTTK, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę oświatową, rektora szkoły wyższej lub dyrektora szkoły.

Tytuł „Nauczyciel Kraju Ojczystego” w tym roku otrzymali:

 1. Jadwiga Adamska
 2. Hanna Brange
 3. Aleksandra Brunat
 4. Dorota Dobrańska
 5. Barbara Dukat
 6. Urszula Górniak
 7. Jolanta Guzik
 8. Dariusz Knapski
 9. Ewa Kowalska
 10. Agnieszka Małgorzata Marjańska
 11. Maciej Zenon Maśliński
 12. Mirosław Mazur
 13. Kazimierz Rosół
 14. Zbigniew Rudziński
 15. Rafał M.Socha
 16. Celina Wacława Sordyl
 17. Jan Ślewa
 18. Anna Ślusarz
 19. Danuta Świątek
 20. Aneta Tokarska-Wojtasik
 21. Marek Tonia
 22. Leszek Warowny
 23. Elżbieta Wielgoszewska

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Deklaracja polsko-ukraińska o nauczaniu w języku ojczystym podpisana

MEN - aktualności - śr., 25/10/2017 - 13:52

W środę, 25 października minister Anna Zalewska poinformowała, że dzień wcześniej, w godzinach wieczornych między ministrami edukacji Polski i Ukrainy została podpisana Deklaracja w sprawie zapewnienia osobom należącym do mniejszości narodowych (polskiej mniejszości narodowej w Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej) prawa do nauki języka ojczystego oraz w języku ojczystym.

– Mam dobrą wiadomość. Wczoraj podpisaliśmy obustronną deklarację. Nauka języka polskiego i nauka w języku polskim będą odbywały się w szkołach polskich na Ukrainie bez zmian – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Deklaracja jest zwieńczeniem polsko-ukraińskich rozmów na temat ustawy oświatowej (uchwalonej przez ukraiński parlament we wrześniu br.), do których doszło we wtorek, 17 października br. w Kijowie.

W spotkaniu udział wzięły: Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Minister Oświaty i Nauki Ukrainy Liliji Hrynewycz. Ustalono wówczas, że podpisana zostanie wspólna deklaracja, która zagwarantuje prawa Polaków na Ukrainie do nauki w języku ojczystym, zgodnie z obowiązującymi umowami dwustronnymi.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Seminarium dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 25/10/2017 - 08:56

24 i 25 października br. w Warszawie odbyło się trzecie z cyklu 12 seminariów branżowych adresowanych do przedstawicieli poszczególnych branż gospodarki. W Dwudniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Szefowa MEN w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie kształcenia praktycznego w edukacji zawodowej. Zachęcała do współpracy wszystkich pracodawców przy tworzeniu podstawy programowej kształcenia w zawodach dostosowanej do potrzeb rynku pracy.

– Liczymy na zaangażowanie ze strony pracodawców w zmienianie oblicza szkolnictwa zawodowego. Muszą oni współpracować ze szkołami – powiedziała we worek minister Anna Zalewska podczas seminarium z udziałem przedstawicieli branży transportowej. – Chcemy wykorzystywać doświadczenie pracodawców do przygotowywania podstaw programowych kształcenia w zawodach – zaznaczyła szefowa resortu edukacji.

Minister edukacji podkreśliła, jak ważnym ogniwem w systemie edukacji zawodowej są właśnie pracodawcy. To oni wspólnie ze szkołą mogą kształtować umiejętności praktyczne uczniów związane z danym zawodem. Szefowa MEN zachęcała uczestników spotkania do dyskusji o zmianach w edukacji zawodowej.

Podczas seminarium zaprezentowano potencjał i kierunki rozwoju branży w zakresie transportu: lotniczego, morskiego, kolejowego oraz drogowego ze spedycją i logistyką. Przedstawiciele Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN wprowadzili uczestników seminarium w tematykę warsztatów branżowych, które odbywały się drugiego dnia spotkania. Omówili również najważniejsze zmiany w kształceniu zawodowym. Podkreślili także znaczenie podstawy programowej, która określa obowiązkowy zakres treści dotyczący wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania nowej struktury podstawy programowej. Podczas warsztatów branżowych rozmawiano także o zawodach kształconych w systemie szkolnym, zastanawiano się czy ich liczba jest wystarczająca dla zmieniającego się rynku pracy oraz w jaki sposób weryfikować umiejętności podczas egzaminu zawodowego, tak aby ułatwić absolwentowi szkoły możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego.

Organizatorem seminarium było Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Cykl seminariów jest organizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Zaproszenie na briefing prasowy

MEN - aktualności - wt., 24/10/2017 - 20:45

W środę, 25 października br., o godz. 9:30 w gmachu MEN (Al. Szucha 25, sala 305) odbędzie się briefing prasowy z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

Tematem briefingu będzie podpisanie deklaracji w sprawie zapewnienia osobom należącym do mniejszości narodowych (polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej) prawa do nauki języka ojczystego oraz w języku ojczystym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy. Udział za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Zawodowa Strefa” – konferencja o szkolnictwie zawodowym z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - wt., 24/10/2017 - 18:46

Minister Anna Zalewska wzięła udział w konferencji „Zawodowa Strefa”, która odbyła się w poniedziałek, 23 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Konferencja „Zawodowa Strefa 2017” to jedno z najważniejszych spotkań poruszających zagadnienia kształcenia dualnego oraz szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku. Gromadzi ona kluczowe szkoły, firmy i instytucje mające wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób, wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, firm działających w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (LSSE), samorządowcy, naukowcy, parlamentarzyści, studenci oraz uczniowie.

Celem konferencji jest zacieśnianie współpracy między przedsiębiorcami, szkołami technicznymi, branżowymi, uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem kształcenia dualnego oraz szkolnictwa branżowego, a także technicznego.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że „Zawodowa Strefa” to doskonała okazja, aby z bliska przyjrzeć się szkolnictwu zawodowemu. Przypomniała równiez dotychczasowe rozwiązania wdrożone w systemie szkolnictwa zawodowego.

– Od 1 września funkcjonuje nowy typ szkoły – branżowa szkoła I stopnia, która docelowo będzie dwustopniowa. Absolwent szkoły I stopnia będzie mógł uczyć się w branżowej szkole II stopnia, a po jej ukończeniu zdać maturę i iść na studia. Zaktualizowaliśmy klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego. Wprowadziliśmy także nowe zawody. Razem z poszczególnymi branżami pracujemy nad podstawami programowymi do zawodów – mówiła szefowa MEN. – Dążymy do tego, aby to pracodawcy decydowali o tym, jakich pracowników potrzebują oraz w jaki sposób dobrze ich wykształcić. To właśnie pracodawcy mają również być egzaminatorami przedmiotów zawodowych – wskazywała minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreślała również, że szkolnictwo zawodowe bez ścisłej współpracy z pracodawcami w obecnym świecie jest niemożliwe, a na zmiany oczekiwali pracodawcy oraz właściciele dużych i małych przedsiębiorstw.

– Bez dobrze wykształconych i przygotowanych do zawodu młodzi ludzi nie będzie rozwoju Polski. To od nas wszystkich zależy wzmocnienie szkolnictwa zawodowego, które obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla naszej krajowej gospodarki. Musimy być w tym razem. Sukces kształcenia zawodowego jest możliwy przy aktywnym udziale środowiska pracodawców – mówiła minister Anna Zalewska. – Wprowadzenie szkoły branżowej wynika z konieczności zmiany obrazu tej części szkolnictwa w społeczeństwie, podniesienia jego prestiżu i zaprezentowania jako atrakcyjnej ścieżki zawodowej dla młodego człowieka – dodała.

Uczniowie szkół branżowych i technicznych przyszłością stref ekonomicznych

Przed rozpoczęciem konferencji odbyła się seria spotkań uczniów szkół branżowych i technicznych ze studentami Politechniki Wrocławskiej oraz PWSZ w Legnicy. Przyszli inżynierowie przekazywali swoim młodszym kolegom zdobytą wiedzę i umiejętności oraz inspirowali ich do kontynuowania nauki na uczelniach technicznych, które w przyszłości zapewnią im pewne miejsce na ryku pracy.

Kolejny punkt programu stanowiła „Debata młodych”. Wzięli w niej udział uczniowie szkół należących do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, którego liderem jest LSSE.

– Dzięki praktykom poznaję i jednocześnie weryfikuję moje predyspozycje zawodowe, nauka w technikum daje szansę na lepszą przyszłość i zdobycie zawodu. Cieszę się, że mogę odbywać praktyki w nowoczesnych firmach. Moim zdaniem po zakończeniu nauki bez problemu znajdę dobrze płatna pracę – uczniowie wyliczali zalety nauki w szkołach branżowych i technicznych.

Placówki oświatowe położone w granicach LSSE i będące partnerami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego kształcą nowoczesne kadry dla przemysłu. Szkoły branżowe, techniczne oraz uczelnie wyższe otwarte są na współpracę z inwestorami i stale dopasowują swoją ofertę do potrzeb rynku pracy. To tutaj powstała idea powołania zawodu „technika mechatronika”, którą z powodzeniem od kilkunastu lat wspiera i rozwija wiele zagranicznych firm, w tym m.in. Volkswagen Motor Polska.

Śladem koncernu poszły kolejne firmy ze strefy, które wspólnie ze szkołami m.in. w Legnicy, Chocianowie i Środzie Śląskiej stworzyły już 10 klas patronackich realizujących autorskie programy kształcenia. Uczniowie kształcą się w nich w zawodach, tj.: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, mechanik precyzyjny, monter mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik transportu drogowego. Pozostałe firmy wspierają szkoły poprzez organizację praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy.

W 2016 roku dzięki współpracy na rzecz kształcenia zawodowego 1382 uczniów mogło zrealizować zajęcia praktyczne i praktyki w firmach strefowych. Po ukończeniu szkoły trafiają do zakładów pracy, które dobrze poznali w trakcie edukacji. Dolnośląski Klaster Edukacyjny łączy zatem potencjał gospodarczy, edukacyjny i naukowy na rzecz kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy.

Dziś LSSE to 21 kompleksów inwestycyjnych (podstref) w 18 gminach obejmujących ponad 1300 ha terenów inwestycyjnych. W firmach działających w LSSE pracuje dziś ponad 15 tys. osób. Dotychczasowe nakłady inwestycyjne przekroczyły 8 miliardów złotych.

Fot. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MEN - aktualności - wt., 24/10/2017 - 13:51

W poniedziałek, 23 października br., odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podczas którego członkowie odebrali z rąk wiceministra Macieja Kopcia akty powołania. W dalszej części omawiano harmonogram kolejnych wydarzeń, a także zakres pracy.

– Podjęli się Państwo ważnego zadania. Uczniowie i rodzice czekają na zmiany – powiedział wiceminister edukacji podczas spotkania Zespołu. – Państwa wiedza i doświadczenie pozwolą na opracowanie dobrych rozwiązań – dodał Podsekretarz Stanu w MEN.

Zespół zaczyna pracę między innymi nad opracowaniem propozycji nowych rozwiązań systemowych lub modyfikacji rozwiązań obowiązujących w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej informacji o pracach Zespołu tu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 13 listopada br. Eksperci będą rozmawiali o diagnozie funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wykaz podręczników do kształcenia specjalnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową z dnia 14 lutego 2017 r.

MEN - aktualności - pon., 23/10/2017 - 10:06

PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ I/LUB KOMUNIKOWANIU SIĘ, W TYM NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, AUTYZMEM I AFAZJĄ OPRACOWANE NA ZLECENIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA.

Rok dopuszczenia 2017 r.

 1. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Część 1, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katrzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni Przyjaciele. Podręcznik klasa 1 część 1, autorów: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala (treści przyrodnicze, współpraca: Aldona Ziębakowska, Marta Zdrajkowska (Kraina dźwięku i obrazu); Waldemar Lib, Wojciech Walat (elementy edukacji technicznej).
 2. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Matematyka. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Część 1, autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katrzyna Cichocka – Segiet, Emilia Danowska – Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, opracowany na podstawie podręcznika Szkolni przyjaciele. Matematyka. Podręcznik klasa 1 część 1 autorów: Jadwiga Hanisz, autor wierszy o liczbach Marcin Bryczyński.

XVII Kongres Gmin Wiejskich z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - sob., 21/10/2017 - 20:02

Podsumowanie stanu wdrażania reformy edukacji oraz finansowanie zadań oświatowych – to główne tematy dyskusji z udziałem Minister Edukacji Narodowej podczas XVII Kongresu Gmin Wiejskich w Rawie Mazowieckiej.

Minister Anna Zalewska w piątek, 20 października br. spotkała się z około 800 samorządowcami z całej Polski.

Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN podziękowała uczestnikom kongresu za współpracę we wdrażaniu nowego ustroju szkolnego oraz w procesie dostosowywania szkół i placówek do nowego prawa oświatowego.

Minister edukacji poinformowała także o kończących się pracach nad nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Nad projektem ustawy przygotowanej przez MEN pracuje obecnie parlament.

– Porządkujemy system finansów oświaty. To dopiero pierwszy etap zmian. Ustawa miała być większa, ale samorządy się nie zgodziły na nową filozofię subwencji. Obecna jest archaiczna, nieprzejrzysta, niesprawiedliwa – powiedziała szefowa MEN. Dodała również, że planowane są nowe regulacje, zgodnie z którymi przy podziale subwencji oświatowej punktem wyjścia będzie m.in. oddział klasowy, a nie jak obecnie uczeń.

Minister Anna Zalewska powiedziała również, że ze zmianami w systemie finansowania oświaty powiązane są nowe regulacje w ustawie – Karta Nauczyciela.

– Stabilizujemy pensum psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego. Nie może być tak, że w jednej gminie nauczyciel ma 18 godzin pensum, a w gminie obok 35 – powiedziała szefowa MEN.

Zgodnie z projektem ustawy ujednolicone zostanie pensum dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego – w wymiarze 22 godzin tygodniowo.

Minister Edukacji Narodowej podkreśliła również, że podział subwencji oświatowej od 2019 roku promować będzie tzw. małe szkoły.

– Mała szkoła stanie się miejscem uczenia się dorosłych m.in. podstawowych kompetencji, które będą potrzebne za kilka lat. Szkoły te są również centrum życia nie tylko edukacyjnego, ale również kulturalnego i społecznego – mówiła szefowa MEN. – Do 2019 roku każda szkoła ma wyglądać tak samo. Ma mieć wykształconych nauczycieli i być dobrze wyposażona – obojętnie, czy jest w Warszawie czy w małej wsi – dodała minister Anna Zalewska.

Przypomniała również o założeniach rządowego programu „Aktywna tablica” oraz współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie doprowadzenia szerokopasmowego internetu do szkół i placówek oświatowych. W swoim wystąpieniu minister Anna Zalewska podkreśliła, że po 17 latach istnienia gimnazjów tylko 25 proc. z nich ma pracownie przyrodnicze. W przypadku szkół podstawowych to jedynie 18 proc., a niecałe 20 proc. placówek wyposażonych jest w szerokopasmowy internet.

Organizatorem kongresu był Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Ogólnopolski Konkurs Retoryki” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

MEN - aktualności - pt., 20/10/2017 - 14:49

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie organizowanym przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego.

Przedmiotem rywalizacji jest umiejętność publicznego wypowiadania się na tematy ważne społecznie.

Konkurs ma za zadanie promowanie mody na swobodne i ładne mówienie po polsku, a także zachęcać do dbałości o ojczysty język.  Celem projektu jest również nauka sztuki dyskusji i skutecznej argumentacji oraz pokazywanie, że umiejętności krasomówcze pomagają w realnym życiu.

Kartę zgłoszeniową oraz krótkie filmy z wystąpieniem na dowolny temat należy przesłać do 31 grudnia 2017 r. na adres mailowy konkurs@akademiaretoryki.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://akademiaretoryki.pl

Karta zgłoszeniowa: http://akademiaretoryki.pl/ogolnopolski-konkurs-retoryczny/

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkoła podstawowa