Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkoła podstawowa

Przygotowania do wdrożenia nowej podstawy programowej – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 17:04

– Mam nadzieję, że dzięki pracy ośrodków doskonalenia nauczycieli możliwe będzie dalsze wprowadzanie zmian w edukacji – powiedział w poniedziałek wiceminister edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś, 27 lutego w konferencji skierowanej do dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli dotyczącej nowej podstawy programowej.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji przypomniał główne założenia reformy edukacji oraz przedstawił najważniejsze zmiany zawarte w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

– W nowej podstawie podkreślamy przede wszystkim elementy innowacyjne i działania skierowane na pracę zespołową uczniów. Kładziemy w niej nacisk na naukę języków obcych i informatykę. To bardzo nowoczesna podstawa – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. – Dajemy w niej nauczycielom swobodę w działaniu – dodał.

Wiceminister powiedział także, że trwają obecnie prace legislacyjne dotyczące ramowych planów nauczania, a następnym etapem będzie stworzenie nowej podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego.

W spotkaniu uczestniczył również dr hab. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP do spraw wdrażania reformy oświaty, który przedstawił cele i perspektywy zmian strukturalno-programowych w edukacji.

Podczas konferencji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, uczestnicy dyskutowali również o zmianach w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz w obszarze wychowania i profilaktyki. Przedstawiono też, w jaki sposób kuratoria oświaty będą zaangażowane we wdrażanie nowej podstawy programowej. Rozmawiano również o tym, jaką rolę pełnić będą publiczne placówki doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli do wprowadzania zmian programowych, a także sposobów pracy z nowymi podstawami programowymi, obowiązującymi od roku szkolnego 2017/2018.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – piekarz

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 16:15

Kwalifikacja T.3

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – cukiernik

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 16:13

Kwalifikacja T.4

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – wędliniarz

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 16:10

Kwalifikacja T.5

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – przetwórca ryb

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 16:05

Kwalifikacja T.18

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik technologii żywności

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 16:01

Kwalifikacja T.2

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Kwalifikacja T.3

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Kwalifikacja T.4

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Kwalifikacja T.5

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Kwalifikacja T.16

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Kwalifikacja T.18

Eksperci:

 1. Renata Pohl
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 15:50

Kwalifikacja B.21

Eksperci:

 1. Adam Mazgajczyk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Kwalifikacja B.22

Eksperci:

 1. Adam Mazgajczyk
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – monter-elektronik

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 15:44

Kwalifikacja E.5

Eksperci:

 1. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.6

Eksperci:

 1. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – elektryk

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 15:36

Kwalifikacja E.7

Eksperci:

 1. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.8

Eksperci:

 1. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik informatyk

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 15:27

Kwalifikacja E.12

Eksperci:

3. Dariusz Malita
Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.13

Eksperci:

3. Dariusz Malita
Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.14

Eksperci:

3.Dariusz Malita
Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik teleinformatyk

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 15:23

Kwalifikacja E.15

Eksperci:

 1. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.13

Eksperci:

3.Dariusz Malita
Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.16

Eksperci:

 1. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik elektryk

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 15:11

Kwalifikacja E.7

Eksperci:

 1. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.8

Eksperci:

 1. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Kwalifikacja E.24

Eksperci:

 1. Dariusz Malita
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – elektromechanik pojazdów samochodowych

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 14:32

Kwalifikacja M.12

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – mechanik – monter maszyn i urządzeń

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 14:31

Kwalifikacja M.17

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – mechanik pojazdów samochodowych

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 14:29

Kwalifikacja M.18

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – operator obrabiarek skrawających

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 14:28

Kwalifikacja M.19

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – ślusarz

MEN - aktualności - pon., 27/02/2017 - 14:27

Kwalifikacja M.20

Egzaminatorzy

 1. Maria Jolanta Kauza
  Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkoła podstawowa