Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Szkoła podstawowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na zgłoszenia kandydatów na arbitrów

MEN - aktualności - pon., 14/11/2016 - 13:38

Od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Odwołanie dotyczyć może zarówno części pisemnej egzaminu maturalnego, jak i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego składać się będzie z arbitrów – doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie nauki lub w zakresie danego zawodu.

Wymagania, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów, zostały określone w art. 9ca ust. 3 (dla arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego) oraz art. 9ca ust. 4 (dla arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010).

W dniu 17 października 2016 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 1710), które określa m.in. wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.

Osoby spełniające wymagania określone w ww. przepisach ustawy o systemie oświaty, które chcą ubiegać się o wpis na listę arbitrów, powinny złożyć wniosek o wpis na listę arbitrów do Ministra Edukacji Narodowej, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.

Wniosek może zostać przesłany w formie pisemnej pocztą na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
al. Szucha 25, 00-918 Warszawa albo w formie dokumentu elektronicznego spełniającego wymagania określone w art. 63 § 3a k.p.a. na elektroniczną skrzynkę podawczą MEN: (informacja@men.gov.pl).

Święto Niepodległości w Warszawie – wydarzenia z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - sob., 12/11/2016 - 13:54

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w piątek wziął udział w centralnej uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które z udziałem najwyższych władz państwowych odbyły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Wcześniej,  wiceminister edukacji złożył wieniec pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego oraz przed tablicą pamięci znajdującą się na gmachu MEN w hołdzie pomordowanym w katowni gestapo podczas II wojny światowej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Odsłonięcie tablicy poświęconej „Żołnierzom Wyklętym”– uroczystość z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - czw., 10/11/2016 - 23:23

Prezydent RP Andrzej Duda odsłonił dziś na filarze Grobu Nieznanego Żołnierza tablicę upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych”, która dokumentuje dziewięć wydarzeń – głównie bitwy i potyczki podziemia AK-owskiego i poakowskiego z NKWD, Armią Czerwoną, UB oraz Ludowym Wojskiem Polskim.

W uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie uczestniczył również Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć.

– Dzięki bohaterstwu, sprytowi i umiejętnościom wojskowym Żołnierzy Niezłomnych tysiące Polaków zostało uratowanych – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

– Ten wielki czyn upamiętniamy właśnie dziś, w przeddzień Święta Niepodległości, bo to był czyn niepodległościowy, to była walka, choć beznadziejna, ale o wolną, suwerenną, a przede wszystkim niepodległą Polskę – dodał Prezydent RP.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finał ogólnopolskiej akcji BohaterON – włącz historię!

MEN - aktualności - czw., 10/11/2016 - 17:55

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wziął udział w podsumowaniu ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Uroczysta gala finałowa odbyła się wczoraj w Muzycznym Studiu Polskiego Radia w Warszawie.

Akcja BohaterON – włącz historię! pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej odniosła wielki sukces. Polacy wysłali do Powstańców Warszawskich 97 359 kartek. Warto dodać, że ponad 10 tys. z nich zostało wykonanych ręcznie zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Kartkę do Powstańca Warszawskiego mógł wysłać każdy. Przez cały czas trwania akcji, od 3 sierpnia do 2 października, bezpłatne pocztówki były dostępne w placówkach Poczty Polskiej, punktach Lotto, pociągach Pendolino, wybranych samochodach Uber, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz u wolontariuszy podczas koncertów Lata z Radiem. Kartki można było również wysłać przez internet.

Projekt BohaterON umożliwiał nie tylko podziękowanie Powstańcom Warszawskim za patriotyczną postawę, ale także poszerzenie wiedzy historycznej. Na stronie internetowej www.bohateron.pl zostały przedstawione sylwetki wybranych uczestników walk o stolicę.

Dodatkowo w szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 1014 uczniów. Młodzież obejrzała premierowy odcinek o Powstaniu Warszawskim przygotowany przez zespół videoblogerów znanych pod nazwą „Historia bez cenzury”. Można było także zagrać w opracowaną na tę okazję grę „Cenzura”. Kluczowym elementem każdego spotkania było wypisanie kartek do Powstańców.

Głównym punktem wczorajszej gali finałowej było symboliczne przekazanie na ręce obecnych na uroczystości Powstańców Warszawskich oraz dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego wykonanych przez dzieci kartek wysyłanych do bohaterów walk o stolicę. Już niebawem wszystkie pocztówki i listy za pośrednictwem Muzeum Powstania Warszawskiego trafią do adresatów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konkurs na stanowisko dyrektora i zastępcy dyrektora w Szkołach Europejskich (Luksemburg i Frankfurt)

MEN - aktualności - czw., 10/11/2016 - 17:47

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach.

Narodowy Dzień Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie – wizyta szefowej MEN

MEN - aktualności - czw., 10/11/2016 - 15:57

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś udział w szkolnej uroczystości z okazji 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Cieszę się, że w przeddzień tego ważnego święta dla wszystkich Polaków mogę się z wami spotkać – powiedziała do uczniów minister edukacji. – To niezwykle ważne, aby w szkole móc uczyć się historii swojego kraju, być dumnym z jego przeszłości, dbać i pielęgnować swój język ojczysty, a jednocześnie być obywatelem współczesnego świata – dodała Minister Anna Zalewska.

W programie uroczystości przygotowanym przez uczniów i nauczycieli była między innymi recytacja wierszy patriotycznych i pokaz mazura – polskiego tańca narodowego. Uczniowie klas szóstych wzięli także udział w konkursie wiedzy o polskiej „drodze do niepodległości”.

Zwycięzcom zmagań z wiedzy historycznej Minister Edukacji Narodowej wręczyła nagrody i upominki. Na zakończenie uroczystości, dyrektor szkoły zaprosił wszystkich uczniów do wspólnego pamiątkowego zdjęcia z minister Anną Zalewską.

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej została utworzona w 1923 roku. W budynku przy ulicy Grzybowskiej 35 w Warszawie mieści się od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Obecnie w szkole uczy się ponad 400 uczniów w 19 oddziałach. Społeczność szkolna bierze udział w wielu konkursach i projektach edukacyjnych. W szkole prowadzonych jest także szereg działań promujących czytelnictwo wśród uczniów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Józefa Piłsudskiego – uroczystość z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - czw., 10/11/2016 - 08:52

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła wczoraj w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

W środowym wydarzeniu udział wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Obecny był także Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W swoim przemówieniu, Prezydent RP podkreślił, że bohater narodowy jakim był Marszałek Piłsudski nie doczekał się jeszcze do tej pory w naszym kraju swojego wielkiego muzeum.

– W całej Polsce jest wiele pomników Piłsudskiego, ale nie ma takiego miejsca, gdzie młodzi ludzie mogliby przyjść i kompleksowo zapoznać się z historią jego życia, dzieła i tego, kim był – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

Podczas uroczystości podpisany został akt erekcyjny, a następnie wmurowano kamień węgielny pod budowę muzeum.

Muzeum Józefa Piłsudskiego to jedna z ważniejszych inwestycji kulturalnych państwa, która zostanie udostępniona zwiedzającym w 2018 r. – dokładnie w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Otwarcie muzeum związane będzie z obchodami setnych rocznic ważnych wydarzeń w historii Polski, które będziemy świętować w latach 2018-2021. Odda ono także najważniejszą ideę budowanego Muzeum – czerpanie z historii dla budowania przyszłości Polski na kolejne stulecia.

W ramach inwestycji, do 2018 roku powstanie nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny. W jego skład wejdzie przede wszystkim część historyczna: Drewniak – pierwszy dom Piłsudskich w Sulejówku, dworek „Milusin” – dom rodziny Piłsudskich w Sulejówku – dar żołnierzy dla ich wodza; Willa Bzów – dawna adiutantura; ogród i tereny zielone. W ramach kompleksu do dyspozycji zwiedzających będzie także nowy budynek z narracyjną wystawą stałą spełniający funkcje muzealne, edukacyjne i animacyjne.

Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem zarówno budowę nowego obiektu muzealnego, jak i rewitalizację zabytkowych budynków oraz rewaloryzację terenów zielonych.

Centralnym elementem nowego budynku będzie multimedialna wystawa oparta na eksponatach z epoki. Jej uzupełnienie to historia opowiadana przez autentyczne otoczenie  historycznego dworku „Milusin”. Te dwie płaszczyzny złożą się na pełną opowieść o życiu Marszałka prezentowaną na szerokim tle przemian historycznych i społecznych tego okresu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji – spotkanie z wojewodami i kuratorami oświaty

MEN - aktualności - śr., 09/11/2016 - 19:43

–  Z informacją o reformie edukacji chcemy dotrzeć do każdej szkoły i każdego rodzica – powiedziała w środę minister edukacji Anna Zalewska.

Szefowa MEN wraz z Premier Beatą Szydło spotkały się dziś z wojewodami i kuratorami oświaty. Tematem rozmów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów była przygotowywana reforma edukacji.

Podczas spotkania Premier Beata Szydło przypomniała, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w Sejmie.

– To jest reforma, której potrzebuje polska szkoła. Ale tej reformy potrzebuje także Polska. Jeśli chcemy myśleć o naszej dobrej przyszłości, jeżeli chcemy myśleć o rozwoju Polski, musimy przede wszystkim postawić na kształcenie oraz zainwestować w wychowanie dzieci i młodzieży – powiedziała Premier Beata Szydło. – Rodzice mają prawo się niepokoić, my mamy obowiązek wyjaśniać, tłumaczyć i informować – dodała.

Minister edukacji Anna Zalewska zaznaczyła, że reforma edukacji jest dokładnie przygotowana, a założenia do niej zostały wypracowanie podczas debat i rozmów z całym środowiskiem polskiej oświaty.

Szefowa MEN podkreśliła również, że w celu szerszego dotarcia z informacjami o reformie do wszystkich obywateli, uruchomiona została specjalna strona internetowa. Planowane są także dodatkowe działania skierowane do rodziców, samorządów i nauczycieli.

Minister Anna Zalewska przypomniała, że pod adresem  www.reformaedukacji.men.gov.pl  można już znaleźć najważniejsze informacje na temat proponowanych zmian z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz samorządu.

– Podczas wprowadzania zmian w edukacji chcemy być blisko każdej szkoły, każdego nauczyciela, rodzica i samorządu – powiedziała szefowa MEN. – Będziemy odpowiadać na zaproszenia rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, którzy chcieliby porozmawiać o swoich obawach czy wątpliwościach – dodała.

Przyjęte przez rząd projekty ustaw przewidują między innymi: wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych. Docelowa struktura szkolnictwa obejmować będzie 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 VI klasę szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Tym samym nie będzie prowadzona już rekrutacja do I klasy gimnazjum.

Proponowane rozwiązania zostały zapowiedziane przez premier Beatę Szydło w jej exposé.

Fot. M.Nowak/KPRM

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji – odwiedź specjalny serwis internetowy

MEN - aktualności - wt., 08/11/2016 - 19:13

www.reformaedukacji.men.gov.pl – pod tym adresem wystartował specjalny serwis informacyjny o zmianach w systemie edukacji.

Na stronie internetowej „Dobrej Szkoły” znaleźć można najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę.

Znajdują się tam informacje dotyczące głównych zmian w ustroju szkolnym, między innymi: przekształceń szkół, nowych rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, kształcenia specjalnego czy egzaminów zewnętrznych.

Na stronie internetowej każdy rodzic może sprawdzić, do jakiej szkoły uczęszczać będzie jego dziecko od 1 września 2017 r. Podajemy tam także kontakty telefoniczne do pracowników ministerstwa, którzy pozostają do Państwa dyspozycji oraz harmonogram wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma oświaty – skierowanie projektów ustaw do Sejmu

MEN - aktualności - wt., 08/11/2016 - 19:08

Rada Ministrów przyjęła dziś projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one następnie przekazane do dalszych prac w parlamencie.

O głównych założeniach reformy edukacji i harmonogramie dalszych prac nad projektami ustaw poinformowała na wspólnej konferencji Beata Szydło Prezes Rady Ministrów i Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

Premier Beata Szydło podkreśliła, że wprowadzane zmiany wymagają przede wszystkim odpowiedzialności nie tylko za polską szkołę, edukację i naukę, ale wspólną przyszłość całego kraju.

– Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia tej reformy. Na ten cel mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie – podkreśliła szefowa rządu.

Minister Anna Zalewska przypomniała o harmonogramie wprowadzenia reformy oświaty oraz najważniejszych zmianach w tym zakresie.

Minister edukacji podkreśliła, że reforma oświaty to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz zmiany w organizacji oraz funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

– Chcemy podnieść jakość kształcenia ogólnego. Chcemy również zagwarantować bezpieczeństwo uczniów w szkole oraz odbudować liceum ogólnokształcące – dodała Minister Anna Zalewska.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektami ustaw docelowa struktura szkolnictwa obejmować będzie 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące,5-letnie technikum,3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną.

Taki model oznacza stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole i w tej samej grupie rówieśniczej. Przedstawione rozwiązania ograniczą konieczność częstej adaptacji uczniów do nowych warunków uczenia się oraz będą sprzyjać uzyskiwaniu lepszych efektów kształcenia.

Zmiany w systemie edukacji rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas to uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Tym samym nie będzie już rekrutacji do I klasy gimnazjum. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zaczną się z kolei od roku szkolnego 2019/2020, a zakończyć się w roku szkolnym 2023/2024.

Minister Edukacji Narodowej poinformowała również o rozpoczęciu kampanii informacyjnej „Dobra szkoła” dotyczącej reformy edukacji.

W tym celu uruchomiliśmy dziś pod adresem www.reformaedukacji.men.gov.pl specjalną stronę internetową poświęconą reformie. Tam znaleźć można najważniejsze informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę.

Znajdują się tam informacje dotyczące głównych zmian w ustroju szkolnym, między innymi: przekształceń szkół, nowych rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, kształcenia specjalnego czy egzaminów zewnętrznych.

– Podczas wprowadzania reformy chcemy być z każdą szkołą, każdym nauczycielem oraz organami prowadzącymi – powiedziała szefowa MEN.

Wkrótce do rodziców i uczniów trafią także specjalne pakiety edukacyjne, w których znajdą się informacje dotyczące zaprezentowanych zmian. Akcje informacyjne prowadzone będą przez wojewodów i kuratorów oświaty w każdym regionie kraju.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Sukces Polaków w programie eTwinning”

MEN - aktualności - pon., 31/10/2016 - 11:23

Projekt „eTwinning Mirror, mirror” koordynowany przez Iwonę Jodłowską z XI Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu został ogłoszony najlepszym europejskim projektem eTwinning roku 2016.

Nagrodę wręczono w czwartek podczas dorocznej konferencji programu eTwinning w Atenach. Projekt zwyciężył również w kategorii wiekowej 16-19 lat.

W stolicy Grecji spotkało się blisko 600 nauczycieli z krajów uczestniczących w programie eTwinning. Obecni byli również przedstawiciele ministerstw edukacji z całej Europy. MEN reprezentował Rafał Lew-Starowicz, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji.

Wśród wyróżnionych podczas ceremonii nauczycieli znalazło się wielu polskich eTwinnerów. Na scenę zaproszono między innymi  Annę Żywicę – laureatkę drugiego miejsca w kategorii wiekowej 4-11 lat, Teresę Prokowską i Izabelę Kulpę – zwyciężczynie w kategorii wiekowej 12-15 oraz Joannę Lisiecką-Kabat – laureatkę kategorii specjalnej – Nagroda Śródziemnomorska.

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy, którzy współpracują ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

Więcej informacji o laureatach i programie eTwinning znaleźć można na stronie internetowej www.etwinning.pl.

Zobacz prezentację nagrodzonego projektu „eTwinning Mirror, mirror”:

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Prowadzący prace zespołów podstaw programowych

MEN - aktualności - pt., 28/10/2016 - 16:32

Nad podstawami programowymi będą pracowały zespoły kierowane przez następujących ekspertów:

 1. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – Dorota Dziamska
 2. Język polski – prof. Andrzej Waśko
 3. Języki obce – Paweł Poszytek, dr Marcin Smolik
 4. Plastyka/historia sztuki – dr Beata Lewińska – Gwóźdź
 5. Geografia – dr hab. Elżbieta Szkurłat
 6. Chemia – Witold Anusiak
 7. Fizyka – Dariusz Bossowski
 8. Matematyka – dr Maciej Borodzik, Regina Pruszyńska
 9. Informatyka – dr Anna Beata Kwiatkowska
 10. Edukacja dla bezpieczeństwa – prof. Grzegorz Raczek
 11. Wychowanie fizyczne – dr hab. Marta Wieczorek
 12. Wychowanie do życia w rodzinie – prof. dr hab. Urszula Dudziak
 13. Język mniejszości narodowej lub etnicznej –  Jolanta Grygoruk
 14. Język regionalny – kaszubski – Renata Mistarz
 15. Język łaciński i kultura antyczna – dr Aleksandra Klęczar
 16. Filozofia – dr Jacek Frydrych
 17. Historia – prof. dr Włodzimierz Suleja
 18. Wiedza o społeczeństwie – dr hab. Piotr Załęski
 19. Biologia – Izabela Zientara
 20. Przyroda – Blandyna Zajdler

Reforma edukacji – projekty ustaw skierowane na Stały Komitet Rady Ministrów

MEN - aktualności - pt., 28/10/2016 - 16:00

Zakończył się etap konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektów ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Projekty skierowane zostały dziś do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Projekty aktów prawnych zaprezentowane zostały przez minister edukacji Annę Zalewską 16 września.

Serdecznie dziękujemy za każdą przesłaną do nas opinię, zdanie i stanowisko.

W ramach konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych otrzymaliśmy:

 • opinie ze strony 13 ministrów oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Centrum Legislacji;
 • 90 opinii od partnerów społecznych, w tym przede wszystkim od nauczycieli, rodziców oraz uczniów;
 • 17 opinii od organów i instytucji państwowych;
 • ponad 2400 komentarzy od obywateli.

Harmonogram dalszych prac nad projektami ustaw:

 • 3 listopada – rozpatrzenie projektu ustaw przez Stały Komitet Rady Ministrów;
 • 8 listopada – rozpatrzenie ustaw przez Radę Ministrów;
 • listopad – przekazanie projektu ustaw do Sejmu;
 • listopad/grudzień – prace parlamentarne nad ustawami, skierowanie projektu ustaw do podpisu Prezydenta RP;
 • styczeń – wejście w życie ustaw.

W trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych otrzymaliśmy opinie  o charakterze szczegółowym. Najważniejsze z nich dotyczyły m.in. zmiany ustroju szkolnego, finansowania reformy i harmonogramu jej wprowadzenia oraz sytuacji nauczycieli w okresie wdrażania zmian, w tym ochrony ich miejsc pracy.

Projekt ustawy – prawo oświatowe

Projekt

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Ustawa – przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe

Projekt

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Potrzeba zmian w systemie edukacji

W myśl reformy systemu oświaty z 1999 r., wprowadzenie do polskiego systemu edukacyjnego nowego typu szkoły, tj. samodzielnie funkcjonującego gimnazjum, miało być metodą na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości nauczania. Wprowadzenie gimnazjum miało być wstępem do reformowania kształcenia średniego i zasadniczego. Gimnazjum miało kumulować potencjał kadry nauczycielskiej i potencjał materialny szkoły. Miało być też programowo związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi, jako pierwszy stopień kształcenia średniego. Jednak wdrożenie nowego typu szkoły spotkało się z negatywną oceną znacznej części społeczeństwa.

W związku z niedokończeniem reformy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjum pozostało w silnych związkach ze szkołą podstawową i zaczęło się do niej upodabniać (obecnie prawie 60 % gimnazjów nie osiąga pierwotnie zakładanej liczby uczniów).

Przez ostatnich kilka lat szkoła straciła swoją wychowawczą funkcję. W związku z tym kluczowe jest stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej grupie rówieśniczej. Konieczne jest także wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Równocześnie niepokojąca jest diagnoza obecnego stanu kształcenia w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Liceum ogólnokształcące w praktyce skrócone zostało do dwóch lat. Dodatkowo koncentracja godzin na wybranych 2-4 przedmiotach rozszerzonych spowodowała, iż utraciło ono charakter szkoły ogólnokształcącej. W klasie I liceum kontynuowana jest edukacja gimnazjalna, a kolejne 1,5 roku to „kurs przygotowawczy” do egzaminu maturalnego.

Niż demograficzny to istotne wyzwanie dla systemu edukacji. Liczba uczniów szkół podstawowych w roku 2016 jest mniejsza o 12% (308 tys. uczniów) od tej z roku 2005. Tym samym, liczba uczniów gimnazjów od roku szkolnego 2005/2006 systematycznie spada, zmniejszając się o ok. 33% w roku szkolnym 2016/17. Jednakże, mimo dużego spadku liczby uczniów, liczba gimnazjów wciąż rośnie. Sytuacja ta będzie wiązała się z trudnościami z finansowaniem gimnazjów. Ze względu na niż demograficzny w ostatnich latach szkoły łączone były w zespoły gimnazjów i szkół podstawowych, co jest niezgodne z założeniami reformy z 1999 r.. Założenia reformy wskazywały gimnazja jako samodzielne szkoły.

Szkoły zawodowe, zwłaszcza zasadnicze, nie są atrakcyjne dla znacznej części młodzieży i pochodzi z nich najwięcej bezrobotnych absolwentów (ze stopą bezrobocia ponad 40% w przypadku absolwentów szkół zasadniczych i ponad 30% w przypadku absolwentów technikum i szkół policealnych).

Niezrealizowanie założeń reformy oraz niezadowalająca diagnoza obecnego stanu liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych stanowią podstawę proponowanej nowej struktury szkół oraz zmian w podstawach programowych.

Dodatkowo niezwykle ważnym elementem wprowadzania zmian w systemie edukacji jest ratowanie potencjału polskiej edukacji. Szczególnie istotne staje się to w przypadku tzw. „małych szkół”, będących centrami edukacji kulturalnej, w których – w małych środowiskach – realizowany jest proces uczenia się przez całe życie.

Plany reformy 

 Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum,  3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej ulegnie przekształceniu. Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe,  będzie obejmowała:

 • 8-letnią szkołę podstawową,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5-letnie technikum,
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 • szkołę policealną.

Zaproponowane w projektach ustaw rozwiązania wdrażające i przejściowe:

 1. Umożliwią przekształcenie struktury szkolnej w sposób efektywny dla organów prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne, jednocześnie gwarantując właściwe warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniom szkół ulegających wygaszeniu lub przekształceniu;
 2. Zagwarantują właściwe zarządzanie szkołami w okresie przejściowym przez powierzenie doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej, dotychczasowym dyrektorom, przeprowadzenie procesu przekształceń, bez potrzeby przeprowadzania w tym okresie zmian na stanowiskach kierowniczych w szkołach (dotychczasowi dyrektorzy pełnią funkcje do zakończenia swojej kadencji);
 3. Umożliwią płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów
  o pracę oraz ochronę miejsc pracy nauczycieli.

 Zmiany ustroju szkolnego

Zmiany ustroju szkolnego opisane w projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe będą miały charakter ewolucyjny i rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

W zaprojektowanych przepisach założono, że w okresie przejściowym (pozostawiono samorządom okres 5 lat na dostosowanie sieci szkół do docelowego stanu) samorządy będą dysponowały dużą swobodą w zakresie organizowania pracy swoich szkół. Wprowadzono wiele możliwości przekształcania szkół, m.in.:

a) zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum stanie się z mocy prawa 8-letnią szkołą podstawową;

b) gimnazja samodzielne mogą zostać przekształcone w szkołę podstawową, w liceum, technikum, branżową szkołę lub mogą zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów szkół.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należeć będzie do kompetencji samorządu prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum.

Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach, tj. poprzez:

 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub
 • włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum,
 • włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum,
 • przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

Finansowanie reformy

Reforma jest przeliczona, przedyskutowana i zaplanowana. Przy projektowaniu zmian przewidzieliśmy finansowanie zwiększonych wydatków samorządów związanych z reformą.

W 2017 r. samorządy będą miały większe wydatki w związku z wprowadzeniem VII klasy szkoły podstawowej. Jednak klas VII będzie w skali kraju więcej niż byłoby w sumie I klas gimnazjum. Wynika to z faktu, że w systemie mamy więcej szkół podstawowych, a oddziały klasowe w szkołach podstawowych mają mniejszą liczbę uczniów niż w gimnazjach. Prognozujemy, że wydatki na zwiększoną liczbę oddziałów klas VII wyniosą 66 mln zł. Takie kwoty zapewniamy w subwencji.

W 2017 r. w subwencji dysponujemy kwotą około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet. Dodatkowo planujemy corocznie pieniądze dla samorządów na te zadania z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. Rocznie kwota tej rezerwy wynosi około 168 mln zł każdego roku.

W projekcie budżetu na rok 2017, subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do roku 2016 o 413 mln zł. Pieniądze te pokryją waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.

Od 2017 r. subwencją oświatową będą także objęte dzieci sześcioletnie w przedszkolach, w wysokości 4 300 zł średnio na dziecko. Łącznie samorządy dostaną dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w kwocie 1 mld 436 mln zł.

Poza tym znacznie zmniejszyła się liczba dzieci w szkole – mniej 6-latków poszło do szkoły (to konsekwencja podwyższenia wieku obowiązku szkolnego i przyznania prawa rodzicom co do wyboru miejsca realizacji nauki ich 6-letnich dzieci). Mniej jest także słuchaczy szkół dla dorosłych. W związku z tym subwencja dla samorządów powinna być zmniejszona o kwotę 1 mld 765 mln zł. Dzięki działaniom MEN tak się jednak nie stało. Samorządy dostaną pieniądze mimo, że nie ponoszą kosztów finansowania tych dzieci w szkole.

W 2017 roku samorządy poniosą również wydatki z tytułu zmian w kształceniu zawodowym i prowadzeniu oddziałów przygotowawczych. Szacujemy, że te wydatki będą na poziomie około 15 mln zł. Mamy pieniądze w subwencji.

 Nie będzie problemu z kumulacją roczników

Kwestia dwóch (a nawet trzech) roczników uczniów, którzy w tym samym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasie I liceum była przedmiotem analizy ekspertów przygotowujących założenia zmian w ustroju szkolnym.

W roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów wzrośnie do 641 tys., przekraczając nieznacznie poziom z 2010 r. Wtedy naukę w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjalistów, a w 4-letnim liceum pierwsi absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej. Obie grupy uczniów będą jednak realizowały odrębne programy nauczania, dlatego nie będzie możliwości, aby spotkały się w tej samej klasie.

Każda z tych grup uczniów przystąpi do matury po 12 latach nauki (6+3+3 lub 8+4). Uczniowie ci nie będą także rywalizować w rekrutacji na studia, bowiem w 2022 roku absolwentami liceum będą uczniowie z rocznika 2003 i 2004 (sześciolatki), czyli dzieci, które w obecnym roku szkolnym ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, a w 2023 z rocznika 2004 i 2005 (sześciolatki), które w tym roku szkolnym ukończyły klasę V szkoły podstawowej.

Ponadto, zadaniem rady powiatu będzie ustalenie takiego planu sieci publicznych, aby umożliwić młodzieży zamieszkującej na obszarze powiatu realizację obowiązku nauki. W tym celu część gimnazjów zostanie przekształcona w szkoły ponadpodstawowe. Należy zauważyć, że część gimnazjów funkcjonowało w zespole szkół, w których funkcjonowała również szkoła ponadgimnazjalna. Tym samym zakres miejsc dostępny w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w tych szkołach zwiększy się o miejsca dotąd dostępne dla gimnazjalistów.

Zadania organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły w zakresie wdrożenia reformy.

W ramach konsultacji szczegółowe uwagi w tym zakresie do MEN zgłosiły zarówno samorządy jak i podmioty reprezentujące osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

W projekcie ustawy uwzględniliśmy uwagi usprawniające i uelastyczniające proces wdrażania nowej struktury szkolnej z zachowaniem przepisów gwarantujących powstanie sieci szkolnych zabezpieczających właściwe warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Sytuacja nauczycieli w okresie wdrażania zmian

W projekcie ustawy zostały zaplanowane przepisy mające na celu ochronę miejsc pracy nauczycieli. Z mocy prawa nauczyciele szkół obecnego systemu stają się nauczycielami szkół nowego systemu ze zmienioną strukturą szkół.

Zaprojektowano również przepisy mające na celu usprawnienie polityki kadrowej w okresie wdrażania zmian. Wprowadzono między innymi elastyczność przepisów dotyczących możliwości przenoszenia nauczycieli do pracy w innych szkołach lub na innych stanowiskach, zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami. Ponadto zaproponowano w stosunku do pracowników administracji i obsługi, rozszerzenie stosowania przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczących pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w zakresie możliwości przenoszenia do innego miejsca pracy.

Status dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół

W celu sprawnego przeprowadzenia szkół przez proces przekształceń, przepisy ustawy przewidują powierzenie tego zadania doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej. Dyrektorzy szkół obecnego systemu staną się dyrektorami szkół w nowej strukturze, np. dyrektor 6-letniej szkoły podstawowej stanie się dyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej – do zakończenia kadencji.

Zgodnie z przyjętą zasadą, w sytuacji przekształceń polegających na włączaniu gimnazjów do innych typów szkół, np. do szkół podstawowych czy liceów ogólnokształcących, dotychczasowi dyrektorzy tych szkół nadal będą pełnić swą funkcję aż do zakończenia kadencji. Natomiast dyrektorzy gimnazjów, w których kształcenie będzie wygaszane staną się wicedyrektorami, do końca okresu na jaki zostało im powierzone stanowisko dyrektora gimnazjum.

Ponadto, w ramach konsultacji społecznych została uwzględniona uwaga dotycząca doprecyzowania przepisów dotyczących przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora i powierzania pełnienia obowiązków dyrektora gimnazjum, które nie zostanie przekształcone.

Podstawa programowa i podręczniki

Obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianą w zakresie podstawy programowej. Propozycje zmian w tym zakresie zostaną przedstawione do konsultacji jeszcze w listopadzie br. Pozwoli to także wydawcom na przygotowanie nowych podręczników do klas, które zostaną objęte zmianami programowymi w roku szkolnym 2017/2018 i latach kolejnych.

Kształcenia zawodowe

Mając na uwadze, iż kształcenie zawodowe powinno być ściśle powiązane z potrzebami pracodawców zostały utworzone zespoły partnerów społecznych reprezentatywnych dla poszczególnych zawodów szkolnictwa zawodowego (przedstawicieli pracodawców).

Zespoły zidentyfikują potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe na rynku pracy w poszczególnych branżach/zawodach szkolnictwa zawodowego oraz dokonają przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach.

W oparciu o przedstawione rekomendacje modyfikacji ulegną, za zgodą ministrów właściwych dla zawodów, podstawy programowe kształcenia w zawodach. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe przewiduje się, że wymiar tego kształcenia nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do obecnie ustalonego wymiaru godzin.

Podczas konsultacji społecznych pojawił się pomysł wprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w klasie II i III liceum ogólnokształcącego (zamiast w klasie I). Zgodnie projektem ustawy – Prawo oświatowe ramowe plany nauczania będą zawierały minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Szczegółowe rozwiązania dotyczące realizacji tych zajęć w poszczególnych klasach zostaną określone w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania, po konsultacjach z ekspertami w tym zakresie.

Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 w ósmej klasie szkoły podstawowej. Egzamin będzie obejmował następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, język obcy nowożytny i matematyka oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród:  biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin 8-klasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.  Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do  podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.

Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8-klasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wyniki egzaminu 8-klasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego wybranego  przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii. Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty będzie obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym egzaminie nie mają wpływu na ukończenie szkoły, jednak będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W myśl przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych, absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł otrzymać świadectwo dojrzałości po spełnieniu określonych warunków i kontynuować naukę na studiach wyższych.

Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia będą mieli jedno takie samo świadectwo dojrzałości. Tym samym absolwentom branżowej szkoły II stopnia nie ograniczamy dostępu do każdego rodzaju studiów.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości absolwenci branżowej szkoły II stopnia będą zobowiązani do zdania egzaminu maturalnego. Będzie on przeprowadzony, podobnie jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, z trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego). Absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Tym samym uczeń kończący branżową szkołę II stopnia w miejsce obowiązkowego przedmiotu dodatkowego (z zakresu kształcenia ogólnego) przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Koncepcja nowej branżowej szkoły oparta jest na przekonaniu, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu jak kształcenia ogólne powinny dać możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również wyższym.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Monitorowanie w roku szkolnym 2016/2017

MEN - aktualności - pt., 28/10/2016 - 14:03

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Dyrektorzy wskazanych do monitorowania szkół wypełnią zamieszczone tam formularze.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – uroczystość z udziałem wiceminister edukacji.

MEN - aktualności - śr., 26/10/2016 - 14:16

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w uroczystości wręczenia nagród Ministra Sprawiedliwości, medali Komisji Edukacji Narodowej oraz medali za Długoletnią Służbę pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wiceministrowie sprawiedliwości i edukacji wręczyli wyróżnienia pracownikom zaangażowanym w resocjalizację i wychowywanie nieletnich.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymało 30 pedagogów z 15 zakładów dla nieletnich. Ponadto pedagodzy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich zostali odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami państwowymi.

Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 21 pracowników. Szesnastu pracowników otrzymało Medal Złoty, przyznawany po 30 latach pracy zawodowej. Z kolei pięciu pracowników otrzymało Medal Srebrny przyznawany po 20 latach pracy. Medal ten jest nagrodą przyznawaną przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

W imieniu nagrodzonych przemawiał Romuald Sadowski dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy, który przedstawił jak na przestrzeni lat zmieniała się „zakładowa rzeczywistość”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Lista wyróżnionych

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Lekcja RP” – transmisja już dziś z Pałacu Prezydenckiego

MEN - aktualności - śr., 26/10/2016 - 10:24

W środę o godzinie 14:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się kolejna „Lekcja RP”. Zapraszamy do oglądania jej przebiegu w Internecie.

„Lekcja RP” to cykliczne zajęcia zainicjowane przez Kancelarię Prezydenta w roku szkolnym 2016.2017. Poświęcone są one najważniejszym zagadnieniom związanym z polską historią, kulturą, gospodarką, obywatelską aktywnością oraz szeroko rozumianymi zagadnieniami społecznymi. Za każdym razem lekcja dotyczy innego tematu.

Dzisiejsza odsłona „Lekcji RP” zostanie poświęcona tym polskiej wynalazczości w przeszłości oraz współczesnym możliwościom w zakresie innowacyjności jakie dają m.in. start-upy.

W lekcji wezmą udział uczniowie szkół technicznych z Krosna, Suwałk, Piły i Turka. Lekcję rozpocznie Wojciech Kolarski Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w niej zapowiedziała także Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Transmisję będzie można obejrzeć dzisiaj, 26 października od godz. 14.00 na stronie www.prezydent.pl.

Konkurs dla dzieci i młodzieży na spot filmowy „Czad i ogień. Obudź czujność”

MEN - aktualności - śr., 26/10/2016 - 08:45

Czy wiesz, jak zachować się podczas pożaru? Czy wiesz jak rozpoznać objawy zatrucia czadem? Pokaż to innym! Weź udział w konkursie „Czad i ogień. Obudź czujność” organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy, dotyczący profilaktyki zatruć tlenkiem węgla i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Celem kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” jest m.in. popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele szkół, reprezentowani przez grupy składające się z dowolnej liczby uczniów oraz co najmniej jednego dorosłego opiekuna. Nagrania nie mogą przekraczać 40 sekund.

Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z ekspertów z MSWiA oraz przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. Najlepsze prace zostaną uhonorowane, a placówki oświatowe, z których spoty pochodzą, otrzymają nagrody pieniężne. Zwycięskie spoty będą promowane również w mediach.

Termin składania prac upływa 23 listopada 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie MSWiA.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komunikat w sprawie prac nad zmianą przepisów oświatowych

MEN - aktualności - pt., 21/10/2016 - 14:29

W związku z doniesieniami prasowymi sugerującymi zmianę terminu wdrażania poszczególnych rozwiązań  proponowanych w projekcie ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, informujemy, że są one nieprawdziwe.

Obecnie zakończyły się konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe proponowanego projektu ustaw. Wszystkie nadesłane uwagi, opinie są teraz analizowane. Ministerstwo pracuje nad przygotowaniem projektu ustaw do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Prace nad zmianą prowadzone są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Nauczyciel Kraju Ojczystego” – uroczysta gala w Ministerstwie Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - czw., 20/10/2016 - 16:22

Wiceminister Teresa Wargocka uczestniczyła we wręczeniu medali oraz tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Uroczysta gala z udziałem nagrodzonych nauczycieli odbyła się w środę w gmachu MEN.

Nagroda przyznawana jest od pięciu lat przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podkreśliła bardzo ważną rolę, jaką pełni turystyka i krajoznawstwo w procesie edukacyjnym oraz wychowawczym dzieci i młodzieży.

– Turystyka sprzyja edukacji historycznej, wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży poprzez wędrowanie i tym samym poznawanie zakątków naszego pięknego kraju – zarówno miast, miasteczek, jak i wsi – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

Uczestnicy gali, z rąk wiceminister edukacji otrzymali list gratulacyjny w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci oraz młodzieży.

Z kolei Roman Bargieł, prezes PTTK wręczył 23 nauczycielom i działaczom tej organizacji medale oraz tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

Do grona wyróżnionych osób należą czynni zawodowo nauczyciele i pedagodzy, którzy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie młodym turystom. W gronie wyróżnionych znaleźli się również ci, którzy obecnie są emerytami, ale przez długie lata pracy zawodowej wychowywali młodzież wykorzystując metody pracy wychowawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

Według PTTK nauczyciel kraju ojczystego to wybitny przewodnik. Zostać nim może każdy z wielotysięcznej rzeszy polskich turystów i krajoznawców, kto zabiera ze sobą na wędrówki uczniów, wychowanków czy kolegów i pomaga im odkrywać piękno ziemi ojczystej.

Wyróżnienie nadaje Zarząd Główny PTTK z inicjatywy własnej lub na wniosek ogniw PTTK, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę oświatową, rektora szkoły wyższej lub dyrektora szkoły.

Dotychczas Kapituła PTTK przyznała wyróżnienia 216 osobom.

Galeria zdjęć

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Szkoła podstawowa