Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Prawo

Wyróżnienia dla nauczycieli – uroczystość w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 15:52

Ponad 50 nauczycieli, wychowawców, psychologów, dyrektorów placówek, a także pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich otrzymało wczoraj, 23 listopada br. w  Ministerstwie Sprawiedliwości wyróżnienia za ofiarną pracę.

Podczas uroczystości wiceminister edukacji Maciej Kopeć oraz wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wręczyli nagrody Ministra Sprawiedliwości, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz medale za długoletnią służbę. Wyróżnienia przyznano za poświęcenie i trud wkładany w resocjalizację i wychowywanie nieletnich.

Wiceminister Michał Woś podkreślił trudny charakter pracy w zakładach poprawczych i schroniskach. Podziękował pedagogom za zaangażowanie i pogratulował nagród. Do życzeń przyłączył się Maciej Kopeć Podsekreatz Stanu w MEN, który wyraził wdzięczność nauczycielom za ich odpowiedzialną pracę.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymało 30 pedagogów z 15 zakładów dla nieletnich.

 • Agnieszka Depka, psycholog z Zakładu Poprawczego w Szubinie
 • Adam Kulczyk, wychowawca z Zakładu Poprawczego w Szubinie
 • Janina Jodko, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy
 • Jerzy Książek, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy
 • Renata Franczak-Zielińska, psycholog terapeuta w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Mateusz Suruło, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Arkadiusz Świątek –Brzeziński, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach
 • Sebastian Szczepański, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
 • Zdzisław Śliwiński, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
 • Marek Cyran,nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
 • Andrzej Kuc, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
 • Wojciech Łaszczewski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Elżbieta Gajda, nauczyciel praktycznej nauki zawodu z Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Janusz Zawadzki, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Agata Sosnowska, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Dorota Radkiewicz, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Andrzej Swakowski, dyrektor zakładu – Zakład Poprawczy w Nowem
 • Olga Bocian, psycholog w Zakładzie Poprawczym w Nowem
 • Janusz Rocławski, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym w Nowem
 • Anna Hein-Markiewicz, psycholog w Zakładzie Poprawczym w Nowem
 • Marek Łukasiewicz, dyrektor schroniska – Schronisko dla Nieletnich w Gackach
 • Sławomir Ziółkowski, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Gackach
 • Janina Frączek, dyrektor szkół – Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu
 • Jolanta Alina Kujawa, nauczyciel z Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Zbigniew Kiełczewski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Izabela Bylińska, pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące
 • Grzegorz Maćkowski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące
 • Krzysztof Kowalski, kierownik warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Zenon Czyżewski, dyrektor zakładu i schroniska – Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach
 • Maciej Leciejewski, dyrektor zakładu i schroniska – Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie

Medalem za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 18 pracowników: 16 osób otrzymało Medal Złoty, przyznawany po 30 latach pracy zawodowej, 2 osoby otrzymały Medal Srebrny przyznawany po 20 latach pracy. Medal ten jest nagrodą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Pracownicy odznaczeni Złotym Medalem:

 • Jerzy Pabian, kierowca w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Joanna Stefania Dziurzycka, samodzielna księgowa w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Bernadeta Maria Nicieja, magazynier w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Henryk Pacała, pracownik gospodarczy rzemieślnik w Zakładzie Poprawczym w Szubinie
 • Jarosław Pyszczyński, kierownik gospodarczy w Zakładzie Poprawczym w Szubinie
 • Jacek Dariusz Tyc, dyrektor szkół – Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju
 • Maria Michalik-Mazurek, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
 • Anna Maria Cyran, psycholog w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
 • Andrzej Przybysz, strażnik w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
 • Jadwiga Marta Gryń, pielęgniarka w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Antoni Wnukiewicz, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Henryk Stanisław Michacz, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Jolanta Foremska, sekretarz ds. wychowanków w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Grażyna Matuszak, kierownik administracyjno-gospodarczy w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Jarosław Stanisław Osterczy, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Andrzej Janicki, nauczyciel zawodu i kierowca w Zakładzie Poprawczym w Witkowie

Pracownicy odznaczeni Srebrnym Medalem:

 • Józef Bukraba, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Urszula Galska, sekretarz w Zakładzie Poprawczym w Barczewie

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został nadany 7 pedagogom:

 • Marzena Słaboń, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
 • Barbara Kujawska, pedagogw Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Teresa Zdzisława Popiołek, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Piotr Kocyła, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Anna Hajdun, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Damian Banaszyński,nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Mateusz Wójcicki, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 9...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:24

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 9 listopada br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 9 listopada br. nr DWST-WSST.356.2875.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 26...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:23

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 26 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 26 października br. nr DWST-WSST.356.2871.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:22

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 października br. nr DWST-WSST.356.2870.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 17 października br

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:21

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 17 października  br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 18 października  br. nr DWST-WSST.356.2869.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 12...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:20

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 12 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 12 października br. nr DWST-WSST.356.2868.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 10...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:19

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 10 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 10 października br. nr DWST-WSST.356.2867.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 6...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:19

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 6 października br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 6 października br. nr DWST-WSST.356.2865.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 20 września br.

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:18

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 20 września br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 20 września br. nr DWST-WSST.356.2856.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 7...

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:16

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 7 września br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 7 września br. nr DWST-WSST.356.2853.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia br

MEN - aktualności - pt., 24/11/2017 - 13:15

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia br.

Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 23 sierpnia br. nr DWST-WSST.356.2850.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Finansów o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 jednostkom samorządu terytorialnego wyszczególnionym w załączniku. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rozwoju i  Finansów, będący – zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) – dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Kanadzie

MEN - aktualności - śr., 22/11/2017 - 15:36

Spotkania z Polonią, środowiskiem oświatowym, wizyty w polskich szkołach oraz obecność na jubileuszowych obchodach 55-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie – to główne punkty trzydniowej wizyty Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w Edmonton i Toronto.

W Edmonton szefowa MEN spotkała się z uczniami szkoły Austin O’Brien, którzy uczą się języka polskiego w ramach dwujęzycznego programu. Minister Anna Zalewska odwiedziła ponadto przedszkole Sióstr Służebniczek Niepokalanej Maryi oraz dwujęzyczną szkołę im. św. Jana Pawła II. Minister Edukacji Narodowej spotkała się także z byłym wicepremierem i ministrem edukacji prowincji Alberta, członkiem Fundacji No Stone Left Alone Tomaszem Łukaszukiem.

Swoją wizytę w Toronto szefowa MEN rozpoczęła od spotkania z przedstawicielami jednego z największych kuratoriów oświaty: Dufferin – Peel Catholic District School Board w Mississauga. Rozmowy z władzami dotyczyły wprowadzenia programu nauki języka polskiego na terenie miasta Mississauga. Po spotkaniu w Dufferin – Peel, Minister Anna Zalewska udała się pod Pomnik Katyński, gdzie oddała hołd ofiarom Katynia i katastrofy smoleńskiej. Swoją wizytę kontynuowała w Copernicus Lodge. Tam podczas wzruszającego spotkania rozmawiała z kombatantami i pensjonariuszami polskiego Domu Opieki na Roncesvalles.

Tego samego dnia szefowa MEN wzięła udział w konferencji prasowej, a także spotkała się z polskimi nauczycielami oraz przedstawicielami organizacji polonijnych zaangażowanych w edukację dzieci i młodzieży. Podczas konferencji z przedstawicielami mediów polonijnych, minister Anna Zalewska poinformowała, że w budżecie na 2018 rok zostały znacznie zwiększone środki przeznaczone dla szkolnictwa polonijnego. Podkreśliła także, że szansą na zwiększenie zainteresowania językiem polskim w nauczaniu poza Polską jest umowa CETA o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską.

Zdaniem minister Anny Zalewskiej, rozwój wymiany handlowej w ramach CETA sprawi, że wiele osób polskiego pochodzenia zwiększy swoje szanse na rynku pracy właśnie dzięki znajomości języka polskiego. Zaznaczyła także, że na stronach resortu edukacji znajduje się wiele ogólnodostępnych e-zasobów, w tym e-podręcznik, które mogą pomóc w nauczaniu języka polskiego zagranicą.

Na koniec szefowa MEN wyraziła swoją wdzięczność nauczycielom polonijnym.

– Jesteśmy ogromnie wdzięczni każdemu nauczycielowi za nauczanie języka polskiego i promowanie naszej kultury – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji polonijnych, szefowa MEN rozmawiała o możliwościach i wyzwaniach w nauczaniu języka polskiego w Kanadzie. Dyskutowano między innymi na temat kwestii doskonalenia zawodowego nauczycieli, podręczników do nauki języka polskiego, a także o programach polonijnych takich jak „Rodzina polonijna”, w ramach którego szkoły polonijne współpracują z placówkami w Polsce.

Istotnym punktem następnego dnia wizyty były odwiedziny uczniów i kadry pedagogicznej w Polskiej Szkole im. Mikołaja Kopernika przy St. Pio of Pietrelcina School oraz Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Toronto. W trakcie wizyty szefowa MEN wzięła udział w akademiach przygotowanych przez młodzież z okazji Święta Niepodległości. Ponadto uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego uhonorowali Minister Annę Zalewską tytułem „Minister na Szóstkę z plusem”.

Udział w obchodach 55-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie był ostatnim punktem wizyty minister Anny Zalewskiej w Toronto. Szefowa MEN uhonorowała medalami i dyplomami Komisji Edukacji Narodowej zasłużonych nauczycieli. Wyróżnienia otrzymały: Dorota Wilk, Dorota Jasińska, Monika Karpińska oraz Teresa Bielecka.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

37. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

MEN - aktualności - śr., 22/11/2017 - 15:02

Zakończył się 37. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży zorganizowany przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy. Przez dwa dni, 18 i 19 listopada br., ponad 600 uczestników z całego kraju prezentowało swoje umiejętności wokalne.

Laureaci konkursu otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Kamertony. Najlepsze z zespołów zostały wyróżnione nagrodami Ministra Edukacji Narodowej (Grand Prix – pianino elektroniczne) oraz Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pełna lista laureatów konkursu jest dostępna na stronie http://www.chory.palac.bydgoszcz.pl/

Podsumowaniem konkursu był uroczysty koncert galowy w Filharmonii Pomorskiej, podczas którego zaprezentowano widowisko multimedialne. Wszyscy uczestnicy odśpiewali także Gaude Mater Polonia oraz hymn Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.

Podczas pierwszego dnia przesłuchań zorganizowano także bezpłatne warsztaty dla dyrygentów, nauczycieli muzyki i bydgoskich pedagogów. Tematem przewodnim zajęć było „Rozśpiewanie jako forma kształcenia wokalnego”.

Konkurs Chórów a Cappella przyczynia się do uwrażliwienia dzieci i młodzieży na piękno śpiewu chóralnego oraz do popularyzowania tej formy twórczości artystycznej. Stwarza również okazję młodym ludziom do dzielenia się swoimi muzycznymi pasjami i talentami.

Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

 

Konkurs Poezji im. Reni Spiegel – zapraszamy do udziału

MEN - aktualności - śr., 22/11/2017 - 14:18

Minister Edukacji Narodowej zachęca do udziału w Konkursie Poezji im. Reni Spiegel. Inicjatywa jest skierowana do polskojęzycznych młodych poetów na całym świecie, którzy nie ukończyli 20 lat.

Wiersze można przesyłać do 30 grudnia 2017 r. na adres info@reniaspiegelfoundation.org. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2018 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu w Przemyślu. Wyróżnione utwory poetyckie zostaną opublikowane na stronie Fundacji Reni Spiegel oraz na portalach internetowych poświęconych poezji.

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (młodzież do lat 14 oraz młodzież powyżej 14 lat). Zostanie również przyznana Nagroda Specjalna im. Reni Spiegel.

Celem konkursu jest promowanie twórczości Reni Spiegel oraz wspieranie aktywności poetyckiej młodego pokolenia. Inicjatywa przyczynia się także do integrowania polskojęzycznej młodzieży z całego świata.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Więcej informacji na stronie http://www.reniaspiegelfoundation.org/pl/contest/

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

 

„Inwestycje, edukacja, innowacje” – konferencja o szkolnictwie zawodowym z udziałem szefowej MEN

MEN - aktualności - śr., 22/11/2017 - 11:48

Minister Anna Zalewska we wtorek, 21 listopada br. w Wałbrzychu uczestniczyła w konferencji „Inwestycje, edukacja, innowacje”, zorganizowanej dla dyrektorów szkół branżowych, technicznych, doradców zawodowych, przedsiębiorców oraz instytucji wspierających i biznesowych.

Spotkanie w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony był funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Omówione zostały zagadnienia dotyczące systemu innowacyjnego.

Drugi blok dotyczył z kolei szkolnictwa zawodowego. Podczas spotkania zaprezentowano dobre praktyki w zakresie współpracy szkół zawodowych i biznesu w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” oraz kształcenia dualnego w Niemczech.

W trakcie panelu dyskusyjnego szefowa MEN podkreśliła, że dokonano zmiany sposobu myślenia o kształceniu branżowym.

– Wspólnie z pracodawcami weryfikujemy podstawy programowe kształcenia w zawodach. To właśnie pracodawcy najlepiej wiedzą jakich pracowników potrzebują – powiedziała minister Anna Zalewska. – Dotychczas te podstawy były absolutnie oderwane od rzeczywistości. Teraz zamiast urzędnika tworzy je przedstawiciel z danej branży zawodowej – dodała.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała także, że egzaminy zawodowe dla uczniów i absolwentów w poszczególnych branżach będą miały w 90 proc. charakter praktyczny, a nie teoretyczny.

– Liczę, że już we wrześniu 2018 r. powstaną setki nowych klas pod opieką finansową i merytoryczną dużych pracodawców, także spółek skarbu państwa – podsumowała dyskusję szefowa MEN.
Gospodarzem spotkania była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”, która w tym roku świętuje 20-lecie swojej działalności.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Prezentacja drugiego tomu polsko-niemieckiego podręcznika do historii

MEN - aktualności - pon., 20/11/2017 - 22:17

W poniedziałek, 20 listopada 2017 r., Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w prezentacji drugiego tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia” powstałego w ramach projektu pn. „Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii”.

Jego prezentacja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” na Dolnym Śląsku. Stronę niemiecką reprezentowała Britta Ernst, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia.

Głównym tematem bilateralnego spotkania szefowej MEN z minister Brittą Ernst była polsko-niemiecka współpraca w zakresie wymiany młodzieży i edukacji.

– Cieszę, że rocznie w projektach edukacyjnych uczestniczy około 120 tys. młodych ludzi z obu krajów – podkreśliła minister Anna Zalewska.

Szefowa MEN podczas rozmowy powiedziała również, że Polska w pełni wypełnia zobowiązania traktatowe w tym w szczególności te w zakresie oświaty niemieckiej mniejszości narodowej oraz nauki języka niemieckiego w polskich szkołach.

– Oczekuję, że strona niemiecka również w pełni wywiąże się z zobowiązań traktatowych, w tym, w zakresie nauki języka polskiego jako ojczystego – zaznaczyła szefowa MEN.

Podręcznik „Europa. Nasza historia” to wyjątkowy, polsko-niemiecki projekt, który został zainicjowany w 2008 r. przez rządy Polski i Niemiec. Zadanie stworzenia podręcznika do historii, który może być wykorzystywany zarówno w polskich, jak i niemieckich szkołach ponadpodstawowych, powierzono Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej.

Zgodnie z założeniami polskie i niemieckie wydanie podręcznika różni się jedynie wersją językową, natomiast treść, struktura i szata graficzna pozostają identyczne. Uzupełnieniem każdej wersji językowej jest dodatkowy materiał dydaktyczny w postaci zagadnień narodowych, odrębnych dla każdej ze stron.

Celem autorów podręcznika było ukazanie takiego spojrzenia na historię, które uwrażliwiałoby na różne punkty widzenia i pokazywałoby różnorodne dydaktyczne ujęcia przeszłości. Każda lekcja rozpoczyna się tekstem wprowadzającym z pytaniami, które mają ukierunkować uwagę ucznia na najważniejsze zagadnienia danego tematu. W narrację autorską zostały wplecione liczne teksty źródłowe oraz popularnonaukowe, które pozwalają uczniowi na kształcenie różnych umiejętności (np. wyciągania wniosków, wyrażania własnych opinii). Szczególną rolę odgrywają te części lekcji, w których pokazane są spojrzenia historyków z różnych krajów na dany temat.

Pierwszy tom podręcznika „Od prahistorii do średniowiecza” został zaprezentowany w czerwcu 2016 r. w Berlinie przez Ministrów Spraw Zagranicznych z Polski i Niemiec. Tom 2 „Czasy nowożytne (do 1815 roku)” został opublikowany pod koniec września tego roku i został zaprezentowany w Krzyżowej. Z kolei tomy 3 i 4, sięgające do historii najnowszej, ukażą się do 2020 r.

Polsko-niemiecki projekt „Szkolny podręcznik do nauczania historii” jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dzięki pomocy: Ministerstwa Edukacji Narodowej RP; Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów; Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie; Instytutu Georga Eckerta w Brunszwiku oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN, a także Stałej Konferencji Ministrów Kultury i Edukacji RFN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i edukacja włączająca – to główne tematy konferencji w Szczecinie z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - pon., 20/11/2017 - 21:30

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 20 listopada br. uczestniczył w pierwszej z cyklu konferencji wojewódzkich pn. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”. Zorganizowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej konferencja miała stanowić pomoc oraz inspirację dla dyrektorów szkół, a także nauczycieli w zakresie organizacji efektywnego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istotnym celem były też zagadnienia dotyczące zapewnienia dzieciom wsparcia odpowiedniego do rozpoznanych potrzeb. Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych działań podejmowanych MEN jest wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. – Konferencje wojewódzkie są doskonałą okazją do dyskusji o edukacji włączającej. Niezwykle ważne jest to, aby bardzo dokładnie zdiagnozować u ucznia jego specjalne potrzeby. Kluczową rolę pełni w tym procesie poradnie psychologiczno-pdagogiczne – wskazał Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. Podczas konferencji poruszane były takie zagadnienia, jak m.in. rola edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów. Omówiono również zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Zaprezentowano również dobre praktyki dotyczące współpracy placówki doskonalenia nauczycieli ze szkołami. W poniedziałkowej konferencji udział wzięli dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego. Konferencje odbędą się również w pozostałych województwach. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej MEN. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uwaga media. Konferencja o szkolnictwie zawodowym z udziałem minister edukacji

MEN - aktualności - pon., 20/11/2017 - 16:36

Jutro, we wtorek 21 listopada br., w godz. 10.30-14.00 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska weźmie udział w konferencji pt. „Inwestycje, edukacja, innowacje”, której organizatorem jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Miejsce: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (ul. Piotra Wysockiego 2).

Konferencja organizowana jest z okazji 20-lecia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wezmą w niej udział przedstawiciele MEN, Ministerstwa Rozwoju, nauczyciele, dyrektorzy szkół branżowych, reprezentanci samorządów i biznesu. W sumie ponad 200 osób.

Spotkanie podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy będzie poświęcony funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące systemu innowacyjnego. Drugi blok zajmie się kwestiami szkolnictwa zawodowego. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół zawodowych i biznesu w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” oraz kształcenia dualnego w Niemczech.

Przewidujemy udział mediów w całości spotkania.

Szczegółowy plan konferencji:

I część – Podsumowanie roku jubileuszowego (miejsce: Łaźnia Łańcuszkowa)

10.30 – 10.35 – rozpoczęcie konferencji

10.35 – 10.50 – prezentacja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10.50 – 11.10 – wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i pozostałych gości

11.10 – 11.30 – przerwa kawowa

II część – Bloki tematyczne (miejsce: Łaźnia Łańcuszkowa i Galeria Sztuki)

A/ Polska Strefa Inwestycji (Galeria Sztuki)

11.50 – 12.30 – prezentacja założeń dotyczących zmian w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych – Ewelina Łagoda, Departament Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

12.30 – 12.50 – pytania i odpowiedzi

12.50 – 13.10 – przerwa kawowa

13.10 – 13.50 – przedstawienie zagadnień związanych z systemem innowacji, uwzględnieniem roli samorządów w procesie rozwoju innowacyjnych firm w Polsce – Jacek Zimoch, Senior Manager Innovation Team, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

13.50 – 14.10 – pytania i odpowiedzi

B/ Szkolnictwo zawodowe w praktyce (Łaźnia Łańcuszkowa)

11.30 – 11.50 – wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej pt. „Zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego”

11.50 – 12.10 – wystąpienie Krystyny Wiaderny-Bidzińskiej, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju pt. „Rozwój gospodarki dzięki wykwalifikowanym pracownikom”

12.10 – 12.20 – wystąpienie Krzysztofa Dryndy, wiceprezesz zarządu WSSE „INVEST-PARK” pt. „Dobre praktyki współpracy edukacji i biznesu w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”,

12.20 – 12.40 – przerwa kawowa

12.40 – 13.30 – kształcenie dualne w Niemczech: dr Christiane Eberhardt z Bundesinstitut fur Berufsbildung BIBB z Bonn oraz Anna Block z Grone-Schulen Niedersachsen GmbH z Hamburga

13.30 – 14.10 – panel dyskusyjny

Dodatkowych informacji udziela:

Justyna Sadlak, tel. 667633553, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapraszamy pracodawców do udziału w seminarium branżowym

MEN - aktualności - pon., 20/11/2017 - 15:48

Przypominamy, że w dniach 21 i 22 listopada br. w Warszawie (Hotel Sangate, ul. 17 stycznia 32)  odbędzie się kolejne z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców z branż drzewno-meblarskiej oraz chemiczno-ceramiczno-szklarskiej. We wtorkowym spotkaniu udział weźmie wiceminister Marzena Machałek.

Celem seminariów jest wypracowanie konkretnych zmian w szkolnictwie branżowym w oparciu o uwagi i praktyczne wskazówki pracodawców. We wcześniejszych spotkaniach udział wzięli przedstawiciele branż m.in.: fryzjersko-kosmetycznej, artystyczno-medialnej, skórzano-obuwniczej, włókienniczo-odzieżowej, transportu kolejowego, drogowego, ekonomiczno-administracyjnej.

W każdym spotkaniu uczestniczą przedstawiciele pracodawców, resortów związanych z daną branżą, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program spotkania

Harmonogram seminariów

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapowiedź udziału Minister Anny Zalewskiej w prezentacji drugiego tomu polsko-niemieckiego podręcznika

MEN - aktualności - pt., 17/11/2017 - 16:34

W poniedziałek, 20 listopada 2017 r., Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej weźmie udział w prezentacji 2 tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia” powstałego w ramach projektu pn. Polsko-Niemiecki podręcznik do nauczania historii (Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa”, Krzyżowa 7, Grodziszcze).

W ramach wydarzenia odbędzie się briefing prasowy Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej oraz Britty Ernst, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia.

Ponadto, obie Panie Minister spotkają się z młodzieżą z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Podręcznik „Europa. Nasza historia” to wyjątkowy, polsko-niemiecki projekt, który został zainicjowany w 2008 r. przez rządy Polski i Niemiec. Zadanie stworzenia podręcznika do historii, który może być wykorzystywany zarówno w polskich, jak i niemieckich szkołach ponadpodstawowych, powierzono Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Zgodnie z założeniami, polskie i niemieckie wydanie podręcznika różni się jedynie wersją językową, natomiast treść, struktura i szata graficzna pozostają identyczne. Uzupełnieniem każdej wersji językowej jest dodatkowy materiał dydaktyczny w postaci zagadnień narodowych, odrębnych dla każdej ze stron.

Celem autorów podręcznika było ukazanie takiego spojrzenia na historię, które uwrażliwiałoby na różne punkty widzenia i pokazywałoby różne dydaktyczne ujęcia przeszłości. Każda lekcja rozpoczyna się tekstem wprowadzającym z pytaniami, które mają ukierunkować uwagę ucznia na najważniejsze zagadnienia danego tematu. W narrację autorską zostały wplecione liczne teksty źródłowe oraz teksty popularnonaukowe, które pozwalają uczniowi na kształcenie różnych umiejętności (np. wyciągania wniosków, wyrażania własnych opinii). Szczególną rolę odgrywają te części lekcji, w których pokazane są różne spojrzenia historyków z różnych krajów na dany temat.

Pierwszy tom podręcznika Od prahistorii do średniowiecza został zaprezentowany w czerwcu 2016 r. w Berlinie przez Ministrów Spraw Zagranicznych z Polski i Niemiec. Tom 2 Czasy nowożytne (do 1815 roku) został opublikowany pod koniec września tego roku i będzie prezentowany w Krzyżowej. Z kolei tomy 3 i 4, sięgające do historii najnowszej, ukażą się do 2020 r.

Polsko-niemiecki projekt „Szkolny podręcznik do nauczania historii” jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dzięki pomocy: Ministerstwa Edukacji Narodowej RP; Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów; Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Instytutu Georga Eckerta w Brunszwiku oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN oraz Stałej Konferencji Ministrów Kultury i Edukacji RFN.

Program wizyty dostępny dla mediów

Prezentacja 2 tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia” powstałego w ramach projektu Polsko-Niemiecki podręcznik do nauczania historii

Krzyżowa, 20 listopada 2017 r.

13.15-13.25 Prezentacja 2 tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia” powstałego w ramach projektu pn. Polsko-Niemiecki podręcznik do nauczania historii FOTO OPP

 • Przywitanie gości
 • Wystąpienie min. A. Zalewskiej
 • Wystąpienie min. B. Ernst
 • Wystąpienie Ambasadora R. Nikela
 • Wystąpienia koordynatorów naukowych z Polski i Niemiec
  • Prof. dr. hab. Igor Kąkolewski, koordynator naukowy projektu ze strony polskiej
  • Prof. dr hab. Eckhardt Fuchs, koordynator naukowy projektu ze strony niemieckiej

14.25-14.35 Briefing prasowy z udziałem Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej oraz Britty Ernst, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura prasowego MEN:

 1. Łukasz Trawiński, tel. 662 031 188
 2. Justyna Sadlak tel. 667 633 553

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent - Prawo