Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Dzień Edukacji Narodowej z udziałem Premier RP oraz Minister Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - pon., 16/10/2017 - 17:45

W poniedziałek, 16 października br. z udziałem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas wydarzenia najlepsi uczniowie z całego kraju odebrali z rąk Premier Beaty Szydło stypendia Prezesa Rady Ministrów. Nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostały wręczone odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto 20 nauczycieli zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Profesora Oświaty.

 Premier Beata Szydło w swoim wystąpieniu pogratulowała wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Przypomniała także, że wprowadzona przez rząd reforma edukacji jest jedną z najtrudniejszych reform, którą przygotował jej rząd.

– To, jaka jest polska szkoła, zależy od wspólnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Wiedzieliśmy, że jedną z najważniejszych reform, jaką musimy przeprowadzić, jest reforma edukacji – podkreśliła Premier Beata Szydło. – Nie ma zawodu nauczyciela, jest służba – pedagoga, nauczyciela, wychowawcy; to jest wielkie poświęcenie – dodała szefowa rządu.

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska dziękując pedagogom za ich codzienny trud w nauczanie i wychowywanie młodych ludzi podkreśliła, że Polacy są dumni ze swoich nauczycieli.

– Kiedy rozmawiam z ministrami edukacji na całym świecie wiemy, że jesteście wyjątkowi. Dlatego chcemy o was dbać, stąd propozycja podwyżek 15 proc. w ciągu 3 lat. Oczywiście zasługujecie na więcej – powiedziała minister Anna Zalewska. – Dziękuję za ubiegły rok. Za waszą bardzo intensywną pracę, że pozwalaliście przekonywać się, słuchaliście argumentów wtedy, kiedy w szumie medialnym w sposób naturalny odczuwaliście zaniepokojenie. Zawsze byliśmy z wami i będziemy – dodała szefowa MEN.

Podczas swojego wystąpienia minister Anna Zalewska odniosła się również do zapewnienia szkołom dostępu do szerokopasmowego internetu, wyposażenia w multimedialne tablice oraz rozwijania kluczowych kompetencji wśród uczniów.

– Chcemy razem z samorządowcami budować szkołę XXI wieku. Stąd decyzja pani premier i rządu, że do 2019 roku będzie szerokopasmowy internet już w każdej szkole. W tej chwili to tylko 20 proc. Wzmacniamy wyposażenie szkół poprzez multimedialne tablice. Mają być one w każdej klasie. Polonista, matematyk, nauczyciel języka obcego ma z niej korzystać, by lekcje były atrakcyjne, by dostęp do wiedzy, sposób komunikowania się z całym światem był dostępny i na wyciągnięcie ręki – mówiła szefowa MEN.

Podczas uroczystości w KPRM najlepszym uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogli poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w roku szkolnym 2016/2017, wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów. W tym roku przyznano w sumie 3723 stypendiów. 70 stypendystów osobiście odebrało dyplomy w poniedziałek z rąk Premier Beaty Szydło.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jak co roku, uhonorowano też nauczycieli i osoby szczególnie zasłużone dla oświaty. W tym roku Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono 33 osoby, Srebrnym Krzyżem Zasługi – 111 osób, Brązowym Krzyżem Zasługi – 206 osób. Przyznano również Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, które otrzymało 3123 osób. Za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania blisko 500 osobom przyznano najwyższe odznaczenia przyznawane przez ministra edukacji – Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Część uhonorowanych nauczycieli została odznaczona podczas poniedziałkowej uroczystości w kancelarii premiera. Podczas uroczystości 20 nauczycielom nadano tytuł Honorowego Profesora Oświaty. Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. każdy z profesorów oświaty otrzymuje jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne. Zapraszamy samorządowców!

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pon., 16/10/2017 - 14:36

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe seminarium „Finansowanie oświaty- nowe regulacje prawne” poświęcone nowym rozwiązaniom prawnym zawartym w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt od kilku miesięcy był konsultowany ze środowiskiem oświatowym. Aktualnie w Sejmie RP trwają ostatnie prace legislacyjne nad projektem ustawy. W ramach seminarium przedstawione zostaną główne założenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Seminarium realizowane jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Uwaga media. Zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - ndz., 15/10/2017 - 21:19

W poniedziałek, 16 października br., o godz. 11:00 w Kancelarii Premiera Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3, sala im. Anny Walentynowicz) odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. 

Podczas uroczystości najlepsi uczniowie z całego kraju odbiorą z rąk Premier Beaty Szydło stypendia Prezesa Rady Ministrów. Nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostaną wręczone odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także tytuły Honorowego Profesora Oświaty.

 Uwaga media:

  • Przewidziany udział mediów w całości uroczystości.
  • Dodatkowych informacji udziela Centrum Informacyjne Rządu

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Wejście za okazaniem ważnej legitymacji prasowej lub zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Dziennikarze, operatorzy kamer i fotografowie zainteresowani obsługą wydarzenia proszeni są o przybycie na Biuro Przepustek (wejście A, Al. Ujazdowskie 1/3) najpóźniej do godz. 10.30.

Instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 9.30.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Dzień Nauczyciela w sobotę

Belferblog - sob., 14/10/2017 - 21:09
W tym roku mamy problem, ponieważ Dzień Nauczyciela przypada w sobotę. Dobry pretekst, aby nie było go wcale. W jednych szkołach obchody przesunięto na piątek, a w innych na poniedziałek. Nie ma jednak znaczenia, kiedy będziemy świętować. Najważniejsze, aby nie … Czytaj dalej →

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

MEN - aktualności - sob., 14/10/2017 - 07:00

Szanowni Nauczyciele

z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, pedagogom i wychowawcom oraz pracownikom szkół i placówek oświatowych życzę zrealizowania planów i spełnienia marzeń. Składam również życzenia zdrowia, pomyślności, dalszych sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.

Każdego dnia z ogromną pasją i poświęceniem wkładają Państwo wiele wysiłku w wychowywanie i nauczanie młodych ludzi. Będąc mistrzami i autorytetami dla swoich uczniów, pomagają im Państwo przygotowywać się do dorosłego życia.

W tym uroczystym dniu pamiętam także o nauczycielach polonijnych, którzy podtrzymują poczucie tożsamości narodowej, dbają o naukę języka polskiego i promocję naszej kultury poza granicami kraju.

Praca każdego nauczyciela zasługuje na najwyższe uznanie i wyrazy wdzięczności.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 13/10/2017 - 16:27

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Pracownikom Oświaty zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym oraz optymizmu i wytrwałości
w realizacji nowych wyzwań edukacyjnych.  

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji

Światowy Dzień Żywności

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 13/10/2017 - 15:57

16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day). Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.

Dzień Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 13/10/2017 - 14:09

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Pracownikom Oświaty zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym oraz optymizmu i wytrwałości
w realizacji nowych wyzwań edukacyjnych.  

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 13/10/2017 - 14:03

Konferencja z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Sekretarz Stanu w MEN Marzeny Machałek 
odbędzie się 18 października 2017 r. w godzinach 10.00 - 16.00 w siedzibie ORE w Warszawie,  Al. Ujazdowskie 28.

Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie

Ośrodek Rozwoju Edukacji - pt., 13/10/2017 - 10:49

Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty „Kontakt z dzieckiem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie”, autorstwa Katarzyny Fenik-Gaberle i Renaty Kałuckiej ma  służyć jako kolejna pomoc dydaktyczna dla osób realizujących szkolenie z zakresu procedury Niebieskich Kart w oświacie. Opracowanie stanowi propozycję sposobu prowadzenia przez psychologa szkolnego, pedagoga, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej lub doradcę metodycznego szkolenia dotyczącego problematyki kontaktu z dzieckiem, co do którego zachodzi podejrzenie, że może doznawać przemocy w rodzinie.

Pytania do Otylii Jędrzejczak

Belferblog - czw., 12/10/2017 - 20:40
Dzisiaj w mojej szkole gościła Otylia Jędrzejczak. Spotkanie było zaplanowane na dwie godziny: najpierw monolog gościa, a potem dialog z uczniami. Otylia opowiadała szczerze i niezwykle autentycznie o tym, co dawało jej siły. Dlaczego nie dała się złamać, jaką rolę … Czytaj dalej →

Cykl 12 seminariów branżowych rozpoczęty

Ośrodek Rozwoju Edukacji - czw., 12/10/2017 - 14:32

W dniach 9–10 października 2017 r. spotkali się w Warszawie przedstawiciele branż fryzjersko-kosmetycznej i artystyczno-medialnej aby dyskutować o zmianach w kształceniu zawodowym, wprowadzanych w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Minister Edukacji Narodowej zachęca do korzystania ze szczepień ochronnych

MEN - aktualności - czw., 12/10/2017 - 13:28

Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział w akcji szczepienia przeciw grypie. Oprócz szefowej MEN, ze szczepienia skorzystali również pracownicy ministerstwa.

Szefowa MEN przez osobisty udział w akcji podkreśliła, że szczepienia ochronne są najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym sposobem ochrony przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi.

Na całym świecie powszechne programy szczepień pozwoliły wyeliminować niektóre choroby zakaźne (m.in. ospę prawdziwą) i znacznie osłabić przebieg wielu innych. Coraz mniej osób umiera w wyniku np. krztuśca, gruźlicy, odry czy różyczki wrodzonej. Informacje o tym, jakie szczepienia są realizowane w Polsce i kiedy należy je wykonywać, opisano w Programie szczepień ochronnych (PSO). Co roku publikowany jest nowy kalendarz, który obejmuje zarówno szczepienia obowiązkowe (bezpłatne), jak i zalecane (płatne).

Warto przypomnieć, że regularne stosowanie szczepień ochronnych na masową skalę wpływa na zahamowanie krążenia zarazków. Ogranicza więc lub uniemożliwia szerzenie się chorób zakaźnych i zakażeń. Dzięki obowiązkowym szczepieniom udało się zmniejszyć zapadalność na groźne i powszechne niegdyś choroby, takie jak m.in. krztusiec czy błonica. Badania nad szczepionkami i wprowadzaniem nowych rodzajów szczepionek, hamują rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.

Szczepienie dzieci

Przed każdym szczepieniem lekarz bada dziecko, aby stwierdzić, czy może być ono zaszczepione. Lekarz może zlecić dodatkowe badania, które potwierdzą stan zdrowia dziecka lub skierować je na konsultację do specjalisty. Może on również zdecydować o zmianie terminu szczepienia lub o niezaszczepieniu dziecka ze względu na stan zdrowia.

Lekarz decyduje także o odstępach między kolejnymi szczepieniami. Dzieci, które nie mogły być systematycznie szczepione w pierwszym roku życia, mają tzw. indywidualny kalendarz szczepień, tworzony przez ich lekarza. Niezaszczepione dziecko jest bardziej narażone na choroby zakaźne i związane z nimi powikłania, niż dziecko, które zostało zaszczepione.

Warto wiedzieć, że szczepienia przede wszystkim ratują życie. Epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią poważne zagrożenie, pomimo zmniejszenia zapadalności na groźne i powszechne niegdyś choroby. Choroby, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych, nadal prowadzą do zgonów. Za pomocą szczepień można również wyeliminować choroby zakaźne.

Na podstawie informacji ze strony www.mz.gov.pl

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

MEN - aktualności - czw., 12/10/2017 - 11:31

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza przedstawicieli Rad Rodziców z całej Polski do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 28 października br. w godz. 9:30-15:30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Aula Roberta Schumana, ul.Wóycickiego 1/3, bud. 21).

Tematem wydarzenia będzie „Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole”. Zaproszeni eksperci porozmawiają m.in. o roli Rad Rodziców w realizowaniu wychowawczej funkcji szkoły, współpracy placówek oświatowych z reprezentantami rodziców, a także efektywnej realizacji działań wychowawczych w szkole.

Aby zarejestrować się na konferencję, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, zamieszczoną na stronie www.radyrodzicow.pl

Bezpośredni link do formularza.

Organizatorami konferencji są Fundacja Rodzice Szkole, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 października 2017 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Foto. Facebook.com/Fundacja „Rodzice Szkole”

Polsko-mołdawskie rozmowy o edukacji z udziałem wiceministra edukacji

MEN - aktualności - śr., 11/10/2017 - 19:12

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 9 października br. wziął udział w IV Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii. Spotkanie z przedstawicielami obu państw odbyło się w Sejmie RP.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister edukacji przedstawił zakres dotychczasowej współpracy Polski i Mołdawii w kwestii edukacji, nauki i wymiany młodzieży. Przypomniał między innymi, że Ośrodek Rozwoju Edukacji wspólnie z Ministerstwem Edukacji Mołdawii prowadzi dwuletni projekt edukacyjny dotyczący systemowych zmian w edukacji. Z kolei Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka podległa MEN, kieruje corocznie nauczycieli do pracy w środowisku polskim w Mołdawii.

Podczas spotkania w Sejmie przedstawiciele parlamentu Polski i Mołdawii rozmawiali także o sytuacji politycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, współpracy w zakresie inicjatyw regionalnych oraz kultury. W spotkaniu udział wzięli m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz przewodniczący delegacji parlamentu Republiki Mołdawii Nae Simion Pleșca.

W trakcie spotkania politycy dyskutowali o możliwości rozwoju i współpracy obu państw, w szczególności w zakresie inicjatyw regionalnych (w tym strategii Karpackiej) oraz poszerzaniu współpracy samorządowej między miastami polskimi i mołdawskimi. Innymi omawianymi kwestiami były również wymiana młodzieży i promocja dziedzictwa kulturowego.

Na koniec politycy uroczyście przyjęli wspólną deklarację Zgromadzenia Parlamentarnego.

Fot. Kancelaria Sejmu RP

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Oświata polonijna na Ukrainie – wizyta wiceministra edukacji we Lwowie

MEN - aktualności - śr., 11/10/2017 - 17:29

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN we wtorek, 10 października br. spotkał się przedstawicielami środowiska oświatowego we Lwowie.

Głównym tematem wizyty wiceministra edukacji na Ukrainie było omówienie sytuacji oświaty polonijnej w tym kraju.

Na spotkaniu w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN zapewnił przedstawicieli polskich szkół, że sprawa oświaty polskiej na Ukrainie znajduje się w szczególnym zainteresowaniu rządu.

Podczas wtorkowych konsultacji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych dyrektorzy i nauczyciele szkół z polskim językiem wykładowym przedstawili ocenę zmian wprowadzanych nową ustawą o oświacie z perspektywy funkcjonowania swych placówek.

– Ważne jest poczucie wsparcia ze strony państwa polskiego. Dziękujemy za możliwość spotkania i przedstawienia opinii dotyczących ustawy i potrzeb szkół z polskim językiem nauczania – powiedział Adam Chłopek, Prezes Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Inauguracja cykli seminariów branżowych z udziałem wiceminister edukacji

MEN - aktualności - śr., 11/10/2017 - 16:04

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 9 października br. zainaugurowała cykl seminariów branżowych skierowanych do pracodawców.

Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym z zaplanowanych 9 konferencji skierowanych do przedstawicieli poszczególnych branż. W dwudniowym wydarzeniu w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele branży fryzjersko-kosmetycznej oraz artystyczno-medialnej. Obecni byli między innymi dyrektorzy szkół zawodowych, organizacji branżowych, stowarzyszeń i izb rzemieślniczych. Seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia zachęcała uczestników do aktywnego włączenia się w zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego.

– Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za szkolnictwo zawodowe. Państwa współpraca z nami to przede wszystkim szansa dla branż, wokół których dzisiaj się spotykamy – mówiła Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. – Młody człowiek powinien uczyć się zawodu w rzeczywistych warunkach, czyli bezpośrednio u pracodawców – dodała wiceminister edukacji.

Wiceminister Marzena Machałek podkreślała również, że obecność przedstawicieli obu branż świadczy o tym, że wspólnie dostrzegamy potrzebę wzmocnienia szkolnictwa zawodowego, które obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki.

Podczas spotkania odbyły się dyskusje dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego. Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się kluczowe kwestie związane m.in. z tym, w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, a także jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów.

W ramach seminarium zaplanowano również warsztaty i dyskusję panelową, w której wzięli udział przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów ujętych w danej branży, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Seminaria potrwają do końca stycznia 2018 r. Kolejne spotkania zostały zaplanowane na:

  • 17-18 października w Warszawie – dla branż skórzano-obuwniczej i włókienniczo-odzieżowej,
  • 24-25 października w Warszawie – dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Szczegółowy harmonogram seminariów oraz dodatkowe informacje znajdują się tu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców zainteresowanych zmianami w kształceniu zawodowym do udziału w seminariach.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Nowy konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

MEN - aktualności - wt., 10/10/2017 - 16:45

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w ramach Działania 1, Wspieranie zdrowia psychicznego Celu Operacyjnego 3, Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa, Konkurs nr DE-WZP-263.1.9.2017.

Nabór ofert trwa do 19 października 2017 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  https://formularz-zdrowie.men.gov.pl/

Kształcenie obywateli polskich przybywających z zagranicy

MEN - aktualności - wt., 10/10/2017 - 16:17

Warunki podejmowania nauki przez uczniów – obywateli polskich przybywających z zagranicy są określone przepisami:

– art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655) (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1655/1) – w odniesieniu do przedszkoli oraz szkół działających w nowym ustroju szkolnym

oraz

– art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1634) (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1634/1) – w odniesieniu do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do szkół na podstawie dokumentów bez konieczności dokonywania ich nostryfikacji. Wyjątek stanowią szkoły policealne, gdzie warunkiem przyjęcia jest posiadanie wykształcenia średniego. Zagraniczne świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie może być w Polsce uznane z mocy prawa lub decyzją kuratora oświaty. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych.

Dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, biorąc pod uwagę także wiek ucznia, opinię rodzica albo samego ucznia, jeśli jest on pełnoletni.

Uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy znają język polski na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów będących obywatelami polskimi oraz dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są organizowane przez 12 miesięcy. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.

Organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne mogą tworzyć oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy. Wprowadzenie tej formy organizacyjnej ma na celu wspomóc efektywność kształcenia osób, które uczyły się w szkołach funkcjonujących w zagranicznych systemach oświaty.

Środki potrzebne na wdrożenie opisanych wyżej rozwiązań znajdują pokrycie w subwencji oświatowej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

Przewidziano ułatwienia dla uczniów będących obywatelami polskimi, którzy przybyli
z zagranicy i  przystępują do egzaminów zewnętrznych.

Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego polega m.in. na wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych (np. słownika dwujęzycznego), odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie tych egzaminów.

Od roku szkolnego 2018/19 ułatwienia te będą obowiązywały także w przypadku egzaminu ósmoklasisty.

Przydatne materiały dotyczące wspierania uczniów przybywających z zagranicy są dostępne na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (https://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4365-wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (http://powroty.otwartaszkola.pl/) .

„Orzeł Biały – nasza duma” – konkurs plastyczny dla dzieci

MEN - aktualności - wt., 10/10/2017 - 12:29

Kancelaria Senatu zaprasza uczniów (szkół podstawowych i ponadpodstawowych) do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł Biały – nasza duma”.

Tematem prac konkursowych jest polskie godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych. Uczestnicy konkursu będą mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła.

Konkurs organizowany jest w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej informacji o konkursie

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent