Polecamy Waszym milusińskim

Książeczki


Aktualności edukacyjne

Koniec roku szkolnego w Piławie Górnej z udziałem minister Anny Zalewskiej

MEN - aktualności - sob., 24/06/2017 - 15:44

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła w piątek, 23 czerwca br., w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej na Dolnym Śląsku.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN dziękowała uczniom, nauczycielom i rodzicom za pracę w kończącym się roku szkolnym.

– To właśnie od waszych nauczycieli i rodziców zależy, jak będzie wyglądało wasze dorosłe życie. To oni was kształtują, rozwiewają wątpliwości i objaśniają otaczający was świat – powiedziała do uczniów minister Anna Zalewska.

Gratulując uczniom dobrych wyników w nauce, szefowa MEN oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie wakacji w całej Polsce.

– Chcę byście wrócili z wakacji wypoczęci, zadowoleni i przygotowani do następnego roku szkolnego – mówiła minister edukacji.

Do Szkoły Podstawowej m. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej uczęszcza ponad 300 uczniów. Pracuje tam 24 nauczycieli. Dwa lata temu szkoła obchodziła jubileusz 45-lecia. Rozwijając zainteresowania i pasje uczniów, w ostatnich latach w szkole wdrożono pracę metodą projektów. Wszystkie klasy realizują działania mające na celu m.in. propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie nauki, wskazywanie miejsc i sposobów zdobywania wiedzy we współczesnym świecie, a także zdobywanie informacji i doświadczeń o przyszłych zawodach.

Po wizycie w szkole minister edukacji zaprosiła przedstawicieli mediów na konferencję prasową we Wrocławiu z udziałem wojewody dolnośląskiego i dolnośląskiego kuratora oświaty. Tam minister Anna Zalewska podsumowała dotychczasowe działania dotyczące wprowadzania reformy oświaty.

– Nie udałoby się dotrzymać wszystkich terminów, przeprowadzić tych wszystkich przygotowań, gdyby nie wsparcie ze strony wojewodów, kuratorów oświaty, samorządowców, dyrektorów i nauczycieli. Składam im wielkie podziękowania – powiedziała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na temat zakończonego roku szkolnego oraz praktyczne informacje na temat bezpieczeństwa podczas wakacji znaleźć można na stronie MEN.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zgorzelcu – wizyta wiceminister edukacji

MEN - aktualności - sob., 24/06/2017 - 15:33

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN wczoraj, 23 czerwca br., wzięła udział w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.

Podczas spotkania ze społecznością szkolną, wiceminister edukacji podkreśliła, że zmiany zaproponowane w systemie szkolnictwa zawodowego mają na celu ściślejsze powiązanie szkół z rynkiem pracy. Pogratulowała wszystkim uczniom osiągniętych sukcesów w kończącym się roku szkolnym.

– Macie znakomite wyniki w nauce, zdobywacie również dobre zawody, które przyczynią się do tego, że znajdziecie dobrą pracę – powiedziała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji najlepszym uczniom oraz nauczycielom wręczyła nagrody i złożyła gratulacje.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych wchodzi liceum ogólnokształcące z rozszerzonym programem nauczania wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii i chemii oraz technikum o profilu przyrodniczo-językowym, elektroniczno-elektrycznym, a także informatyczno-dziennikarskim.

Historia szkoły sięga lat 60. ubiegłego wieku, kiedy wraz z rozbudową kopalni Turów pojawiła się potrzeba zapewnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników. W 1960 roku w Zgorzelcu powstało Technikum Górnicze, które zostało uruchomione przy Liceum Ogólnokształcącym. W następnych latach szkoła powiększyła się o Technikum Energetyczne przygotowujące pracowników elektrowni.

Dawni absolwenci szkoły to przede wszystkim pracownicy kopalni i elektrowni pracujący na wszystkich możliwych szczeblach kariery zawodowej. Zmiany w polskiej gospodarce oraz oświacie spowodowały, że kierunki górniczo-energetyczne stopniowo wygasały, jednak pozostała pamięć o wieloletniej współpracy oraz dzisiejsza nazwa szkoły imienia Górników i Energetyków Turowa.

Podczas swojej wizyty na Dolnym Śląsku, wiceminister edukacji odwiedziła również najmłodszych przedszkolaków z Przedszkola Integracyjnego nr 8 w Zgorzelcu.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom szkół ze Zgorzelca życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zakończenie roku szkolnego w Ząbkach z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

MEN - aktualności - pt., 23/06/2017 - 18:00

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć wziął dziś udział w zakończeniu roku szkolnego w dwóch szkołach podstawowych w podwarszawskich Ząbkach.

Wiceminister odwiedził najpierw Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego, a następnie uczestniczył w uroczystości zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca.

Podczas przemówienia skierowanego do uczniów klas III ząbkowskiej „Dwójki” wiceminister pogratulował wszystkim wyników w nauce i życzył udanego letniego odpoczynku. Wspomniał także o nowych wyzwaniach, jakie po wakacjach pojawią się przed uczniami w związku z rozpoczęciem przez nich kolejnego etapu edukacji.

Po uroczystym wręczeniu nagród i listów gratulacyjnych, „dzieci od Kochanowskiego” – jak sami o sobie mówią uczniowie – przedstawili część artystyczną. W humorystyczny sposób opowiedzieli w niej o trudnych początkach nauki i stopniowej adaptacji w środowisku szkolnym.

Z kolei podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas VI wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że obecni na sali uczniowie we wrześniu będą w klasie VII, a nie jak dotychczas – w gimnazjum. Mimo iż będą kontynuować naukę w tej samej szkole podstawowej w programie nauczania pojawią się nowe przedmioty, takie jak fizyka czy geografia.

Z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowali widowisko muzyczne oraz przedstawili fragment projektu multimedialnego „Zakazane piosenki”. Występ nawiązywał do patrona szkoły – Małego Powstańca. To interdyscyplinarne przedsięwzięcie, realizowane w ramach wszystkich zajęć lekcyjnych, ma na celu budowanie spójnego programu nauczania. Ważne jest w nim także łączenie tradycji i innowacyjności w procesie dydaktycznym.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach to nowoczesna placówka wyposażona w szereg multimedialnych pomocy dydaktycznych. Jest liderem we wprowadzaniu innowacyjnych projektów i rozwiązań. Placówka pełni rolę gospodarza i organizatora Ogólnopolskiej Konferencji i Targów dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli oraz Samorządów i Kuratoriów Oświaty „Model Nowoczesnej Szkoły”. W tym roku odbyła się druga edycja tego przedsięwzięcia.

W zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Ząbkach udział wzięli także m.in.: Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Terapia dla Anny Zalewskiej

Belferblog - pt., 23/06/2017 - 15:37
Nie tylko uczniowie otrzymali na koniec roku szkolnego świadectwa. Ocenieni zostali także nauczyciele, dyrektorzy szkół, a nawet minister edukacji. Niestety, nie wszyscy dostali pozytywne oceny i promocję do następnej klasy. W moim liceum najbardziej stresowali się dzisiaj pracownicy. Zwyczajem jest, … Czytaj dalej →

Zakończenie zajęć w szkołach w roku szkolnym 2016/2017

MEN - aktualności - pt., 23/06/2017 - 12:03

Dziś, 23 czerwca br., dla ponad 4,5 mln uczniów (4 609 034) z blisko 28 tys. (27 906) szkół rozpoczną się letnie wakacje.

Mijający rok szkolny 2016/2017 był czasem przygotowania szkół do wdrażania zmian w oświacie. Zakończony został pierwszy etap wprowadzania reformy.

Już od 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowy ustrój szkolny. Wprowadzone zostaną: nowa sieć szkół, reforma programowa, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych, zmiany w szkolnictwie zawodowym, kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kolejnym etapem będzie wprowadzenie nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zmiany w ustawie Karta Nauczyciela oraz nowy system doskonalenia nauczycieli. Docelowo do 2018 roku będą przygotowane odrębne ustawy o egzaminach zewnętrznych i wsparciu ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przygotowanie nowego prawa oświatowego

Po zakończeniu trwającej od lutego 2016 roku ogólnopolskiej debaty o edukacji 27 czerwca 2016 r. w Toruniu zaprezentowaliśmy kierunki zmian w oświacie.

16 września 2016 r. przedstawiliśmy projekty ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Do połowy grudnia ubiegłego roku w całym kraju organizowane były przez kuratorów oświaty i wojewodów spotkania z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy spotkań w regionach mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, m.in. harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów. W sumie w takich spotkań odbyło się blisko 1500. Wzięło w nich udział ponad 46 tys. uczestników.

W grudniu 2016 r. ustawy wprowadzające zmiany w prawie oświatowym zostały przyjęte przez Parlament RP. Na początku stycznia br. swój podpis złożył pod nimi Prezydent Andrzej Duda.

Wprowadzanie zmian

Zgodnie z przyjętym prawem zmiany w oświacie rozpoczną się 1 września 2017, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023.

1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną. Branżowa szkoła I stopnia umożliwi otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci będą przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia.

Pod koniec grudnia 2016 roku powstał w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego zadaniem jest koordynowanie działań związanych z wdrażaniem reformy edukacji, w szczególności wsparcie nauczycieli, rodziców, samorządów w okresie wdrażania zmian i po ich wprowadzeniu. Równocześnie, we wszystkich województwach przy kuratoriach oświaty, działają regionalne zespoły koordynacyjne. Odpowiadają na pytania dyrektorów, rodziców i przedstawicieli samorządów.

Od początku stycznia br. kuratorzy oświaty kontynuowali spotkania z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami, uczniami i samorządowcami. Przez 2 miesiące, do początku marca, zorganizowali 771 spotkań, w których udział wzięło ponad 30 tys. uczestników.

Odpowiadając na prośbę przedstawicieli samorządów, przygotowaliśmy specjalne materiały informacyjne oraz projekt przykładowej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieć szkół do nowego ustroju szkolnego (tzw. specuchwały), tak aby ułatwić samorządom przygotowanie się do wdrożenia nowego prawa.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji są opracowane. Zgodnie z harmonogramem wdrażania zmian w systemie edukacji minister edukacji podpisała rozporządzenia, które w szczegółowy sposób określają m.in. organizację pracy szkół, rekrutacji oraz ramowych planów nauczania.

Są to m.in. rozporządzenia w sprawie:

 • podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 • dopuszczania do użytku szkolnego podręczników,
 • klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 oraz postępowania uzupełniającego do tych szkół,
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,
 • wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych,
 • zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych,
 • udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 • ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
 • szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
 • podstawy programowej kształcenia w zawodach,
 • warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego,
 • szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
 • zmiany rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
 • udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa

Istotą zmian w polskiej oświacie jest reforma programowa. Przygotowania podstawy programowej trwały blisko rok. W lutym br. minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Prace nad tym aktem prawnym trwały już od lutego 2016 r. Rozpoczęła je szczegółowa analiza aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Podczas trwania ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” eksperci przygotowali propozycje kierunków zmian w podstawie programowej. Następnie zespoły ekspertów rozpoczęły prace nad przygotowaniem projektu podstawy programowej poszczególnych zajęć. Wstępna wersja projektu została przekazana do prekonsultacji publicznych, a ostateczna, zgodnie z procedurą legislacyjną, skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I, IV,VII szkoły podstawowej. Będzie ona obowiązywała:

 • w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach podstawowych ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • w branżowej szkole I stopnia,
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również kolejnych semestrach tej szkoły.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Nowa podstawa programowa jest nowoczesna, daje dużo swobody nauczycielowi. Kładziemy w niej nacisk na takie elementy jak m.in.: możliwość pracy metodą projektu, naukę programowania i gry w szachy począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, rozwijanie kompetencji czytelniczych, wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych.

Wydawnictwa przygotowują podręczniki do nowej podstawy programowej. Otrzymaliśmy w sumie 185 wniosków o dopuszczenie podręczników do użytku szkolnego. Do 22 czerwca br. zostało dopuszczonych 108 podręczników: 26 do edukacji wczesnoszkolnej, 82 do klasy IV-VIII. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach. Książki i ćwiczenia kupi szkoła z dotacji otrzymanej z MEN. W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne roczniki uczniów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował materiały i przeprowadził konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia oraz konsultantów i doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów. Publiczne placówki doskonalenia dotarły z informacją na temat zmian programowych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Do końca sierpnia br. zaplanowały one w całej Polsce w sumie 4094 szkoleń z wdrażania nowej podstawy programowej, w których udział weźmie 228 241 nauczycieli.

Przygotowane zostały również nowe ramowe plany nauczania dla publicznych szkół, które zaczną obowiązywać począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

 • klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej),
 • branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (począwszy od semestru I szkoły policealnej),
 • szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

W czteroletnim liceum ogólnokształcącym i w pięcioletnim technikum – od 1 września 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 września 2020 r.

Zajęcia edukacyjne

Reforma edukacji to wprowadzenie do ośmioletniej szkoły podstawowej nowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Będą one włączane stopniowo:

 • geografia i biologia – od klasy piątej,
 • chemia i fizyka – od klasy siódmej.
 • drugi język obcy nowożytny – także od klasy siódmej.

W szkole podstawowej będzie ponadto możliwość organizowania, zaczynając od klasy siódmej, oddziałów dwujęzycznych. W szkole podstawowej zmienią się również nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

W szkołach nowego typu będzie można prowadzić szkolenie sportowe. Podwyższamy jego jakość. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o programy opracowane dla poszczególnych dziedzin sportowych przez polskie związki sportowe. Nowe oddziały sportowe (szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego) mogą być nadal tworzone w 8-letnich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2017/2018 utworzenie w szkole podstawowej oddziału sportowego możliwe będzie również od klasy VII. Nowym rozwiązaniem jest natomiast uruchomienie w szkole ogólnodostępnej oddziałów mistrzostwa sportowego.

Przygotowaliśmy nową klasyfikację zawodów w szkolnictwie zawodowym. Rozporządzenie określa 213 zawodów. Kształcenie w ich zakresie rozpocznie się 1 września 2017 r. Uwzględniliśmy zarówno dotychczas istniejące, jak i nowe zawody. Przygotowaliśmy także nową podstawę programową kształcenia w zawodach.

Finansowanie

Przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków samorządów związanych z wdrażaniem reformy.

Dodatkowo od 2017 r. subwencją oświatową w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko objęliśmy 6-latki w przedszkolach. Na ten cel z budżetu przeznaczono kwotę 1 mld 430 mln zł. Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł. W kolejnych trzech latach zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 15 proc.

W 2017 r. mamy w subwencji kwotę około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy.

W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej samorządy mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z reformą edukacji. Środki można przeznaczyć m.in. na dofinansowanie gimnazjów publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne (lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi), które od września 2017 r. będą przekształcone w szkoły podstawowe. Wsparcie finansowe obejmować może również: doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w sprzęt, np. ławki, krzesła oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. Dysponujemy także pieniędzmi w rezerwie na dofinansowanie ewentualnych remontów sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb młodszych dzieci.

Konsultujemy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w którym proponujemy szereg zmian dotyczących naliczania dotacji przedszkolnej, dotacji na podręczniki oraz dotacji udzielanych z budżetów samorządów dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych. Projekt zawiera również wiele przepisów porządkujących i doprecyzowujących obecne rozwiązania finansowe. W ten sposób tworzymy spójny zbiór w jednym akcie prawnym. W projekcie ustawy zaproponowaliśmy rozwiązania dotyczące nauczycieli, tj. nową ocenę pracy nauczycieli Chcemy premiować nauczycieli wyróżniających się jakością swojej pracy. Podstawowa ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z 10 do 15 lat, ale będzie też możliwość jej skrócenia lub wydłużenia. Wydłużony zostanie staż na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy.

Cyfrowa szkoła

Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji dążymy do tego, aby wszystkie szkoły w Polsce były połączone siecią szybkich łączy internetowych. Rozpoczyna się budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Przygotowaliśmy projekt Rządowego programu na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Program zakłada zakup do szkół podstawowych tablic interaktywnych, projektorów, głośników, interaktywnych monitorów dotykowych. Szkoła może otrzymać maksymalnie na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 14 tys. zł.

Przygotowujemy rozwiązania dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie indywidualnego nauczania i indywidualizacji kształcenia w szkole. Naszym priorytetem jest rzeczywiste włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do ich grupy rówieśniczej. Zaproponowaliśmy elastyczne rozwiązania, które zapewnią organizację kształcenia tych uczniów zgodnie z ich potrzebami i będą sprzyjać edukacji włączającej.

Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej będą mogli odbywać staż na kolejne stopnie awansu zawodowego bez względu na wymiar ich zatrudnienia. Wprowadzony zostanie nowy dodatek – za wyróżniającą pracę.

Określamy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w wymiarze 22 godzin.

Ujednolicone zostanie również pensum – w wymiarze 20 godzin tygodniowo dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W projekcie ustawy przewidziano zmiany w zakresie udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. O jego potrzebie orzekać będzie lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu. Z systemu oświaty usunięte zostanie stanowisko asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Znosimy ograniczenia wysokości wynagrodzenia specjalistów zatrudnianych na podstawie ustawy Prawo oświatowe do prowadzenia określonych zajęć, co ma istotne znaczenie w przypadku zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.

Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

Zakończyliśmy w czerwcu prekonsultacje publiczne projektu podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych:

 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • pięcioletniego technikum,
 • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,
 • dwuletniej branżowej szkoły II stopnia,
 • dwuletniej branżowej szkoły II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).

Wspólnie z Panią minister do końca czerwca zaprezentujemy rozwiązania dotyczące opieki stomatologicznej nad uczniami.

Konieczne jest wypracowanie programu zapobiegania próchnicy jeszcze zanim trafią one do szkoły. Chcemy, aby dzieci miały zapewniony przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole i mogły w spokoju zjeść go podczas jednej dłuższej przerwy „obiadowej”. Takie rozwiązania planujemy wprowadzić w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Zarówno posiłek, jak i opieka stomatologiczna to istotne elementy składające się na dobrą szkołę. Do końca czerwca pokażemy projekt nowego systemu doskonalenia nauczycieli.

Bezpieczne wakacje

Przypominamy, rodzice planując wypoczynek swojego dziecka, mogą sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Jednocześnie wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Z kolei w serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu, rodzice mogą otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl.

Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.

Warto pamiętać także o:

 • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,
 • bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,
 • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,
 • adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,
 • sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

Udanych, bezpiecznych i niezapomnianych wakacji!

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Życzenia od minister edukacji na zakończenie zajęć szkolnych

MEN - aktualności - pt., 23/06/2017 - 08:20

Drodzy Uczniowie,

zakończył się rok szkolny 2016/2017. Za wami czas wytężonej pracy, zdobywania wiedzy i umiejętności. Dziś jesteście bogatsi nie tylko o nowy zasób wiadomości, ale także doświadczenia, które zaowocują w dorosłym życiu.

Przed Wami wakacje – czas odpoczynku, w którym będziecie poznawali nowych ludzi i odkrywali nieznane miejsca. Mam nadzieję, że w tym okresie zbierzecie siły potrzebne do dalszej pracy, aby we wrześniu wrócić do szkoły, do Waszych rówieśników, nauczycieli.

Życzę wspaniałych, niezapomnianych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.  Udanego wypoczynku!

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

szkoła nie mogłaby istnieć bez zaangażowanej w swoją pracę kadry pedagogicznej. W dniu zakończenia zajęć szkolnych pragnę serdecznie podziękować za Państwa codzienny trud – niezwykłą misję.

Dziękuję za bycie blisko uczniów, ich rodziców i opiekunów. Dzięki Państwa poświęceniu dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania, które będą fundamentem ich przyszłego życia.

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

zakończenie zajęć szkolnych to ważny dzień nie tylko dla Państwa dzieci, ale i całej rodziny. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w życie szkoły, dbanie o nią i wspieranie jej aktywności. Państwa pomoc i chęć działania stanowią nieocenioną wartość dla nauczycieli i dyrektorów. Dziękuję za to, że wspólnie możemy zadbać o dobrą szkołę.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Życzenia od minister edukacji z okazji Dnia Ojca

MEN - aktualności - pt., 23/06/2017 - 08:00

Dzień Taty to ważna chwila, aby z całego serca podziękować za ojcowska odwagę, cierpliwość, okazywaną codziennie dobroć i zrozumienie.

Dzięki Wam, Drodzy Ojcowie, zawsze czujemy się szczęśliwymi ludźmi, którzy są kochani i otoczeni bezgraniczną miłością.

Dziś, w tym wyjątkowym dniu, jesteśmy blisko Was i z całego serca dziękujemy za każde słowo wsparcia i pobudzanie do odważnego poznawania świata.

Wszystkim Ojcom w Dniu ich święta serdecznie dziękuję.

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Uwaga media. Udział kierownictwa MEN w uroczystościach zakończenia zajęć w szkole w roku szkolnym 2016/2017

MEN - aktualności - czw., 22/06/2017 - 16:18

Jutro, w piątek 23 czerwca br., w polskich szkołach kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ponad 4,5 mln uczniów (4 609 034) z ponad 27 tys. (27 906) szkół od soboty rozpocznie wakacje letnie.

Zarówno minister Anna Zalewska, jak i pozostali członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, będą jutro uczestniczyli w uroczystościach szkolnych.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej odwiedzi województwo dolnośląskie.

 • W godzinach 9.00-10.30 – minister Anna Zalewska będzie gościła w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej (ul. Kościuszki 1).
  • Uwaga media: W Piławie Górnej nie przewidujemy wystąpień minister Anny Zalewskiej do mediów. Możliwe tylko foto opp. Konferencja dla mediów przewidziana na godz. 12:30 we Wrocławiu.
 • O godz. 12.20 – odbędzie się briefing prasowy z udziałem minister Anny Zalewskiej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (plac Powstańców Warszawy 1). W konferencji udział wezmą również: Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski oraz Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN odwiedzi województwo dolnośląskie, miasto Zgorzelec.

 • W godzinach 8.30-10.00 – wiceminister Marzena Machałek będzie uczestniczyła w uroczystościach w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa (ul. Powstańców Śląskich 1).

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN odwiedzi województwo mazowieckie.

 • O godz. 10.00 – wiceminister Maciej Kopeć weźmie udział w uroczystościach w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach (ul. Stefana Batorego 11).

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN odwiedzi województwo kujawsko-pomorskie.

 • O godz. 11.30 – wiceminister Marzenna Drab będzie brała udział w uroczystościach szkolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu (ul. Konarskiego 39).

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina – uroczystość z udziałem wiceministra edukacji.

MEN - aktualności - czw., 22/06/2017 - 15:15

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina – uroczystość z udziałem wiceministra edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN 21 czerwca br. wziął udział w uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Szczecina uczniom szczecińskich szkół za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość miała miejsce w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie.

Wiceminister Maciej Kopeć pogratulował uczniom wyników, a także podziękował ich rodzicom i nauczycielom.

O nagrodę ubiegać się mógł uczeń, który w kończącym się roku szkolnym osiągnął wybitne wyniki w nauce z przedmiotów objętych programem nauczania.

Nagrodzono również tych, którzy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub innych ogólnopolskich oraz międzynarodowych projektach, zajęli wysokie pozycje.

W tym roku, nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Szczecina, otrzymało ponad 400 młodych i uzdolnionych uczniów szczecińskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Foto. Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kierownictwo MEN na III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Warszawie

MEN - aktualności - czw., 22/06/2017 - 14:24

Minister Anna Zalewska i wiceminister Maciej Kopeć 22 czerwca br., wzięli udział w pierwszym dniu obrad III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Warszawie. Wiceminister Maciej Kopeć uczestniczył w oficjalnym otwarciu i sesjach plenarnych, natomiast minister Anna Zalewska spotkała się z młodzieżą podczas warsztatów i dyskusji panelowych.

W przemówieniu skierowanym do uczestników Forum wiceminister edukacji podkreślił znaczenie unijnych programów adresowanych do młodych ludzi z krajów Partnerstwa Wschodniego w budowaniu dialogu międzykulturowego, otwartych i mobilnych społeczeństw oraz postaw tolerancji.

Podsekretarz Stanu w MEN zaapelował o to, aby w nową inicjatywę Wspólnoty Europejskiej – Europejski Korpus Solidarności – włączyć młode pokolenie z państw Partnerstwa Wschodniego.

Ważnym elementem przemówienia było także zaakcentowanie polskiej aktywności w obszarze polityki młodzieżowej. Wiceminister wspomniał o seminarium młodzieżowym „Młodzi ludzie na rzecz praw człowieka”, które zostało zorganizowane w styczniu br. podczas naszej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Podsekretarz Stanu w MEN zwrócił uwagę także na dwustronną współpracę Polski i Ukrainy w zakresie wymiany międzynarodowej oraz budowaniu dialogu międzykulturowego.

W trakcie trwania III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego minister Anna Zalewska spotkała się z Martine Reicherts, Dyrektor Generalną ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu w Komisji Europejskiej. Głównym tematem rozmów był wolontariat oraz wzmocnienie działań na rzecz współpracy między młodzieżą z różnych krajów.

Minister edukacji zaprosiła także do rozmowy na temat promowania idei wolontariatu uczestników Forum, przedstawicieli organizacji młodzieżowych z różnych państw funkcjonujących w ramach Partnerstwa Wschodniego, m.in. z Ukrainy, Litwy, Bułgarii, Gruzji, etc. Minister Anna Zalewska dziękowała młodym ludziom za ich zaangażowanie w sprawy własnych krajów, a także za chęć rozwijania współpracy z rówieśnikami z innych krajów.

Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego organizowane jest w ramach szczytów Partnerstwa Wschodniego. Jego poprzednie edycje odbyły się na Litwie (w październiku 2013 r.) i Łotwie (w lutym 2015 r.).

Głównymi organizatorami III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Polsce są:

 • ​Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • ​Komisja Europejska
 • ​Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • ​Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Polsce oraz Centrum Współpracy z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA

Organizacjami partnerskimi są:

 • ​Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS);
 • ​Łotewska Narodowa Agencja Programu Erasmus+;
 • ​Litewska Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Forum potrwa do jutra, 23 czerwca br. Szczegółowe informacje znaleźć można pod linkiem: www.eap-youth-forum.pl

III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Warszawie

MEN - aktualności - czw., 22/06/2017 - 09:30

Dziś w Warszawie rozpoczyna się III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego. Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Forum potrwa do piątku, 23 czerwca.

Celem tegorocznej edycji jest pogłębienie dialogu dotyczącego uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym oraz ich zaangażowania w edukację i przedsiębiorczość. Wnioski wypracowane podczas warsztatów, spotkań i dyskusji zostaną przedstawione na Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Brukseli w listopadzie 2017 r.

W zaplanowanych na 2 dni spotkaniach udział weźmie ponad 300 uczestników – przedstawicieli organizacji młodzieżowych i pozarządowych, instytucji edukacyjnych, osób mających wpływ na politykę młodzieżową oraz reprezentantów świata biznesu oraz nauki z krajów Partnerstwa Wschodniego i państw uczestniczących w programie Erasmus+.

W wydarzeniu udział wezmą m.in.: Komisarz ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji Akcesyjnych – Johannes Hahn oraz Dyrektor Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej – Martine Reicherts.

Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego jest organizowane w ramach szczytów Partnerstwa Wschodniego. Jego poprzednie edycje odbyły się na Litwie (w październiku 2013 r.) i Łotwie (w lutym 2015 r.).

Głównymi organizatorami III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Polsce są:

 • ​Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • ​Komisja Europejska
 • ​Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • ​Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Polsce oraz Centrum Współpracy z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu SALTO EECA

Organizacjami partnerskimi są:

 • ​Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS);
 • ​Łotewska Narodowa Agencja Programu Erasmus+;
 • ​Litewska Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Więcej informacji: www.eap-youth-forum.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Edukacji

 

Nagroda „Innowacja w Edukacji Globalnej”

MEN - aktualności - czw., 22/06/2017 - 08:33

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ogłoszonym przez Global Education Network Europe (GENE) „Innowacja w Edukacji Globalnej”. Konkurs promuje inicjatywy, które osiągają swoje cele dzięki kreatywnym i innowacyjnym działaniom bezpośrednio angażującym uczestników.

Konkurs skierowany jest do organizacji i podmiotów, których innowacyjne projekty aktualnie trwają albo zostały ukończone w 2017 roku.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 31 lipca 2017 roku. Pięć najbardziej innowacyjnych inicjatyw otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 Euro, a dalszych 20-25 zostanie wyróżnionych publikacją.

Nagroda Global Education Network Europe (GENE)  służy zbieraniu i upowszechnianiu przykładów innowacyjnych działań w dziedzinie edukacji globalnej  realizowanych w Europie.

Informacje na temat nagrody dostępne są na stronie: www.gene.eu/award oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.polskapomoc.gov.pl/Utworzenie,nagrody,GENE,Innowacja,w,Edukacji,Globalnej,2624.html

 

Zachęcamy do udziału!

Poznaliśmy „Wolontariusza Roku” – gala finałowa konkursu MEN

MEN - aktualności - śr., 21/06/2017 - 23:22

W środę, 21 czerwca br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej nagrodziła czternastu laureatów ogólnopolskiego konkursu „Wolontariusz Roku”.

Na uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie obecna była również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Celem konkursu zorganizowanego przez MEN było promowanie idei pomagania innym i pokazanie, jak niezwykle ważne jest to działanie w środowisku szkolnym i lokalnym.

Do udziału w „Wolontariuszu Roku” zaprosiliśmy uczniów wszystkich szkół, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji. Otrzymaliśmy blisko 400 zgłoszeń.

W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że dzięki wolontariatowi dzieci i młodzież uczą się odpowiedzialności za siebie i za innych, a także organizacji i współpracy.

– Jestem dumna z tego, że mogę was dziś gościć i przebywać wśród ludzi, którzy czynią dobro – powiedziała do uczestników gali minister Anna Zalewska. – Czujecie taką potrzebę, ale jednocześnie dajecie siebie drugiemu człowiekowi: koleżance, koledze, czasami rodzinie, sąsiadce. Nawet nie wiecie, a dorośli już wiedzą, ile się przy tej okazji uczycie – dodała.

Obecny rok szkolny 2016/2017 ogłoszony został w polskich szkołach „Rokiem Wolontariatu”. Jednym z jego elementów był ogólnopolski konkurs „Wolontariusz Roku” organizowany przez MEN.

Aby przystąpić do konkursu szkoła musiała przygotować maksymalnie 120 sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentuje kandydata na „Wolontariusza Roku” oraz jego pracę na rzecz propagowania idei wolontariatu.

Przy ocenie filmów wzięliśmy pod uwagę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne oraz realne efekty jego pracy i działań. Do konkursu zgłoszone zostały zarówno indywidualne osoby, jak i grupa wolontariuszy.

Nagrody „Wolontariusza Roku” przyznano w trzech kategoriach.

W kategorii szkoły podstawowe pierwsze miejsce otrzymał Mały Wolontariat Cecylki Knedelek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie, a trzecie – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce. Wyróżnienie przyznano Szkole Podstawowej im. Świętego Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu.

W kategorii szkoły gimnazjalne pierwsze miejsce zajęło Szkolne Koło Caritas w Publicznym Gimnazjum im. Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Tymowej, drugie miejsce – Specjalne Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy, trzecie – Klub Młodego Wolontariusza w Gimnazjum nr 7 w Częstochowie. Wyróżnienie przyznano Mikołajowi Konopko z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne I nagrodę otrzymała Ewelina Szelewicka z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie. Drugie miejsce zajęło Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, a trzecie – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

Przyznano też trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Mateusz Olborski z XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi, Szkolny Klub Wolontariatu „Iskierka Nadziei” w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach i Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, a laureatom gratulujemy zwycięstwa.

„Wolontariusz Roku” – finał konkursu MEN już dziś o godz.14:30

MEN - aktualności - śr., 21/06/2017 - 09:55

Już dziś, 21 czerwca 2017 r., o godz.14:30 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego konkursu „Wolontariusz Roku”. Podczas gali poznamy tych najlepszych, którzy z rąk Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Uroczystość będzie transmitowana na kanale Youtube https://www.youtube.com/user/InformacjeMEN

Obecny rok szkolny 2016/2017 ogłoszony został w polskich szkołach „Rokiem Wolontariatu”. Jednym z jego elementów jest ogólnopolski konkurs „Wolontariusz Roku” organizowany przez MEN.
Do udziału w nim zaprosiliśmy uczniów wszystkich szkół, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji. Otrzymaliśmy blisko 400 zgłoszeń.

Aby przystąpić do konkursu szkoła musiała przygotować maksymalnie 120 sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentuje kandydata na „Wolontariusza Roku” oraz jego pracę na rzecz propagowania idei wolontariatu. Przy ocenie filmów wzięliśmy pod uwagę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne oraz realne efekty jego pracy i działań.
Do konkursu zgłoszone zostały zarówno indywidualne osoby jak i grupa wolontariuszy.

Celem konkursu jest nie tylko nagrodzenie najlepszych, ale także promowanie idei pomagania innym, zarówno w środowisku szkolnym, jak i lokalnym. Chcemy również, aby udział uczniów w tym wydarzeniu, ich przyjazd do Warszawy oraz oprawa uroczystości była dla nich niezapomnianym przeżyciem, dającym jeszcze więcej sił do działania.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Finał konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”

MEN - aktualności - wt., 20/06/2017 - 16:03

Zakończyła się II edycja konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” organizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat nad galą finałową konkursu objęła Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

W tym roku do konkursu zgłoszono 104 przykłady dobrych praktyk zawodowych, spośród których wyłoniono 15 finałowych projektów nagrodzonych statuetkami i tytułami „Szkoły Zawodowej Najwyżej Jakości”.

Jury „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości” zadecydowało również o przyznaniu nagród specjalnych. Pomysłodawcami najwyżej ocenionych praktyk zawodowych są:

 • Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie za praktykę „Kuchnia polska na Mazowszu”,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach za praktykę „Szkolne Biuro Podróży Tytus Travel”,
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie za praktykę „Inicjatywny
  i przedsiębiorczy młody mechanik z ZSM nr 1”.

Wyróżnienia w konkursie otrzymały: Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie.

Na uwagę zasługuje praktyka „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami” przygotowana przez uczniów
z Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie, która otrzymała nagrodę specjalną Fundacji Fundusz Współpracy.

Do konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” mogły być zgłaszane projekty dotyczące zarówno rozwoju szkoły, metod nauczania, poradnictwa zawodowego, kształtowania kompetencji i umiejętności zawodowych, a także współpracy szkoły ze środowiskiem zewnętrznym.

W ocenie dobrych praktyk brano pod uwagę m.in. oryginalność i innowacyjność, kompleksowość rozwiązania i zaangażowanie partnerów spoza placówki, a także możliwość realizacji praktyki w innych miejscach.

Celem konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” jest promowanie kształcenia zawodowego, budowanie jego pozytywnego obrazu w społeczeństwie i przedstawienie jako atrakcyjnej ścieżki zawodowej.

Inicjatorom zależało na aktywizacji uczniów, aby przez przygotowanie praktycznych projektów mogli nabywać umiejętności i kompetencje, które pomogą im w wejściu na rynek pracy.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy ciekawych i oryginalnych praktyk zawodowych.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Informacji i Promocji

Rada Dialogu Społecznego – posiedzenie z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

MEN - aktualności - wt., 20/06/2017 - 11:50

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w poniedziałek, 19 czerwca br.,w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Posiedzenie RDS w Pałacu Prezydenckim poświęcone było m.in. przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.

– Rada Dialogu Społecznego to miejsce do dyskusji i wymiany poglądów. Tutaj wypracowano wiele ważnych decyzji – powiedział prezydent Andrzej Duda, otwierając posiedzenie RDS. Prezydent RP zadeklarował, że wniesie, jako własną, inicjatywę zmian w ustawie o RDS.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że w Radzie zostało przedyskutowanych wiele ważnych kwestii i podjętych wiele cennych decyzji. Zaznaczył, że dyskutowano tu m.in. o podniesieniu minimalnej stawki godzinowej oraz likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki.

Prezydent przyznał, że w RDS nie zawsze panowała zgoda, która jednak prowadziła do konstruktywnej dyskusji.

– W wielu kwestiach nie osiągnięto porozumienia. Ale to nie jest rada zgody społecznej, ale Rada Dialogu Społecznego, miejsce dyskusji, wymiany poglądów – mówił.

Prezydent RP podkreślił, że życzyłby sobie, aby każdy projekt ustawy zyskiwał konsensus w RDS.

– Z założenia bardzo byśmy chcieli, aby w każdej sprawie udało się uzyskać kompromis, aby każdy projekt ustawy, który opuszcza RDS, opuszczał ją przy pełnym konsensusie. Ale nie zawsze jest to możliwe – powiedział Prezydent.

Na zakończenie posiedzenia Andrzej Duda dziękował członkom Rady Dialogu Społecznego za to, że zajmowali się prezydenckimi projektami ustaw.

W posiedzeniu RDS udział wzięli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, rządu, pracodawców i związków zawodowych.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Huragan Anna

Belferblog - pon., 19/06/2017 - 18:27
Anna Zalewska ma szansę przejść do historii pod przydomkiem Huragan Anna. Tak ochrzcił ją prezes ZNP Sławomir Broniarz. A wszystko z powodu huraganowych zmian, jakie sprowadziła na oświatę pani minister. Huragan Anna to bardzo delikatny przydomek. Za mniejsze winy nazywało … Czytaj dalej →

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań – historia sztuki

MEN - aktualności - pon., 19/06/2017 - 15:23

EKSPERCI:

Katarzyna Teresa Chrudzimska-Uhera
Tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk humanistycznych – historia sztuki
Rekomendacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komu zależy na uczniach?

Belferblog - sob., 17/06/2017 - 21:58
W ostatnim tygodniu przed wakacjami zwykle są straszne pustki w szkole. Podobno nauczycielom jest na rękę, gdy uczniowie nie przychodzą na lekcje. Może i belfrom nie zależy na uczniach – nie potwierdzam tej plotki ani nie zaprzeczam. Jest jednak w … Czytaj dalej →

Strony

Subskrybuj Oficyna Dla Awansu subskrybent